Artikelen 2020

Webshop-exploitanten opgelet!

Webshop-exploitanten opgelet!

Alleen een link met productdetails op de laatste pagina is niet voldoende!

Op 28-11-2019 heeft het Bundesgerichtshof (BGH) (BGH I ZR 43/10) geoordeeld dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan als in de winkelwagen alleen een link naar de productdetails wordt opgenomen.

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Werknemer moet kunnen aantonen dat hij is genezen

Een werknemer in Duitsland moet kunnen aantonen dat hij van zijn eerste ziekte is genezen, indien hij in zeer korte tijd voor een tweede keer aanspraak wil maken op loondoorbetaling wegens een andere ziekte.

 

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Klant eist - zonder succes - ontbinding van de koopovereenkomst

Het Landgericht Wuppertal heeft zich recent gebogen over een zaak die was aangespannen tegen het bedrijf Vorwerk  (vonnis van 09-01-2020 in de zaak 32 C 156/19).  Een klant had in januari 2019 het model “TM5” van de bekende keukenmachine “Thermomix” gekocht. In maart 2019 kondigde Vorwerk aan het opvolgmodel “TM6” op de markt te brengen. Het opvolgmodel beschikt over een groter display en meer functies.

 

Stilzwijgen op een “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Stilzwijgen op een  “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Als het stilzwijgen leidt tot het sluiten van een overeenkomst - het “Kaufmännische Bestätigungsschreiben” als bijzonderheid in het Duitse rechtsverkeer

Iedereen kent het wel in het zakelijk verkeer: eerst wordt er mondeling iets besproken en daarna volgt een bevestiging per e-mail.  Als tegen de inhoud van deze e-mail geen bezwaar wordt gemaakt, kan dit naar Duits recht tussen ondernemers verregaande juridische gevolgen hebben.

 

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Bescherming persoonsgegevens topprioriteit Duitse autoriteiten

Nu slaan de Duitse autoriteiten spijkers met koppen. De eerste boetes zijn al opgelegd.

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Waar werkgevers in Duitsland rekening mee moeten houden

1. Het wettelijk minimumloon is verhoogd

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). 

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Consumentenbescherming tegen hoge incassokosten

Het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming) is voornemens om consumenten te beschermen tegen buitensporige incassokosten.

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Europees Hof van Justitie oordeelt over geografische aanduidingen

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van justitie is “Balsamico” geen beschermd begrip.