Artikelen 2020

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen.

Steunpakket voor de plaatselijke ondernemer

De regering van de Duitse deelstaat NRW heeft naast de federale maatregelen van Duitsland een steunpakket voor de plaatselijke ondernemingen ontwikkeld. Dat kan voor Nederlandse ondernemers met steunpunten in deze deelstaat (filiaal, dochter – GmbH, joint venture, of andere entiteiten) van wezenlijk belang zijn. NRW is voor het Nederlandse bedrijfsleven met een handelsvolume van meer dan 45 miljard euro de belangrijkste deelstaat van Duitsland.  

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Belangrijke informatie!

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om werktijdverkorting in te voeren.

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen niet meer kan laten werken, of als  de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan werktijdverkorting worden ingevoerd.

Corona-Virus in de bouwsector

Corona-Virus in de bouwsector

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Vanwege het coronavirus heeft de Duitse regering op 16 maart 2020 leidraden aangekondigd voor een gezamenlijk optreden in de coronacrisis. Deze leidraden en de voorschriften in de respectieve deelstaten betekenen een aanzienlijke beperking van het openbare en privéleven in Duitsland. Voor bedrijven die in Duitsland actief zijn, zal dit op allerlei niveaus behoorlijke consequenties hebben.

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Ook al wordt de bouwbranche op dit moment niet direct door bestuurlijke maatregelen in verband met de coronacrisis getroffen, toch zijn ook hier de eerste gevolgen al voelbaar. Leveringsproblemen, hogere materiaalkosten, inreisverboden of bestuurlijke maatregelen kunnen de planning van een bouwproject behoorlijk in de war gooien.

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Ook al geldt er op dit moment (18 maart 2020, 12.00 uur) geen werkverbod in de bouwsector en kunnen arbeiders hun werkzaamheden ongehinderd voortzetten, toch heeft het coronavirus gevolgen voor u als werkgever in de bouwsector.

Het Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

De Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

Wat is de impact voor uw bedrijf

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt.

 

"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg probeert de naam van haar klimaatbeweging als merk te laten beschermen

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als merk te laten beschermen. Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante hebben zij de aanduiding als uniemerk aangemeld. 

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Verwijderingsprijzen voor oude elektrische apparatuur dalen

Het nieuwe jaar brengt ook veranderingen met zich mee voor de Wet op de Elektrische en Elektronische Apparatuur (Elektrogesetz). Hieronder volgen de voor u relevante punten.

Zijn de webpagina's van de webwinkeliers binnenkort te klein?

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Plichten voor online reclame

In Duitsland hebben veel webwinkeliers bewust geen reclame gemaakt voor productgarantie

Webshop-exploitanten opgelet!

Webshop-exploitanten opgelet!

Alleen een link met productdetails op de laatste pagina is niet voldoende!

Op 28-11-2019 heeft het Bundesgerichtshof (BGH) (BGH I ZR 43/10) geoordeeld dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan als in de winkelwagen alleen een link naar de productdetails wordt opgenomen.

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Werknemer moet kunnen aantonen dat hij is genezen

Een werknemer in Duitsland moet kunnen aantonen dat hij van zijn eerste ziekte is genezen, indien hij in zeer korte tijd voor een tweede keer aanspraak wil maken op loondoorbetaling wegens een andere ziekte.

 

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Klant eist - zonder succes - ontbinding van de koopovereenkomst

Het Landgericht Wuppertal heeft zich recent gebogen over een zaak die was aangespannen tegen het bedrijf Vorwerk  (vonnis van 09-01-2020 in de zaak 32 C 156/19).  Een klant had in januari 2019 het model “TM5” van de bekende keukenmachine “Thermomix” gekocht. In maart 2019 kondigde Vorwerk aan het opvolgmodel “TM6” op de markt te brengen. Het opvolgmodel beschikt over een groter display en meer functies.

 

Stilzwijgen op een “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Stilzwijgen op een  “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Als het stilzwijgen leidt tot het sluiten van een overeenkomst - het “Kaufmännische Bestätigungsschreiben” als bijzonderheid in het Duitse rechtsverkeer

Iedereen kent het wel in het zakelijk verkeer: eerst wordt er mondeling iets besproken en daarna volgt een bevestiging per e-mail.  Als tegen de inhoud van deze e-mail geen bezwaar wordt gemaakt, kan dit naar Duits recht tussen ondernemers verregaande juridische gevolgen hebben.

 

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Bescherming persoonsgegevens topprioriteit Duitse autoriteiten

Nu slaan de Duitse autoriteiten spijkers met koppen. De eerste boetes zijn al opgelegd.

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Waar werkgevers in Duitsland rekening mee moeten houden

1. Het wettelijk minimumloon is verhoogd

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). 

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Consumentenbescherming tegen hoge incassokosten

Het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming) is voornemens om consumenten te beschermen tegen buitensporige incassokosten.

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Europees Hof van Justitie oordeelt over geografische aanduidingen

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van justitie is “Balsamico” geen beschermd begrip.