Werkgevers moeten personeel wijzen op niet opgenomen vakantiedagen

Bundesarbeitsgericht: Werkgevers dienen hun medewerkers “op tijd en duidelijk” te attenderen op het feit dat zij nog verlofdagen tegoed hebben en moeten aanvragen

Werkgevers moeten personeel wijzen op niet opgenomen vakantiedagen

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen.

Aldus een actueel principebesluit door het Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, dat hiermede Duits recht in overeenstemming brengt met geldend EU-recht. “Op tijd en duidelijk” dienen werkgevers hun medewerkers te attenderen op het feit dat zij nog verlofdagen tegoed hebben. Wanneer precies zo’n wenk “op tijd” komt, lieten de rechters voorlopig in het midden. Op basis van deze verplichting van werkgevers, hun medewerkers tijdig te verwittigen,  “kunnen werknemers nu toetsen, of zij wellicht nog aanspraak hebben op vakantiedagen, waarvan ze zelf dachten dat deze reeds waren vervallen”, aldus een woordvoerder van het Bundesarbeitsgericht.

Compensatievordering

Aanleiding voor het principebesluit door het hoogste Duitse arbeidsgerecht was een procedure in Beieren. Opgestart hat deze een wetenschapper, die in totaal 51 vakantiedagen vergoed wilde krijgen die hij gedurende meerdere jaren tot aan de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet meer had genomen. Beklaagde was de Max-Planck-Gesellschaft in München, waar de wetenschapper overeenkomstig een geldende Cao werkzaam was. Als vergoeding voor zijn niet opgenomen vakantiedagen had hij een compensatie ter hoogte van € 12.000 geeist. Zijn werkgever beweerde de medewerker per e-mail op tijd te hebben verwittigd m.b.t. zijn resterende vakantiedagen.

De wetenschapper ontkende daarentegen op tijd per e-mail hiervan op de hoogte te zijn gebracht. Vanwege de nogal vage feitenbasis vaardigde het Bundesarbeitsgericht geen vonnis uit, maar verwees de zaak terug naar het bevoegde Landesarbeitsgericht. Echter, wat de kwestie van het vervallen van verlofdagen betreft, versterkten de BAG-rechters de rechten van de werknemer door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over te nemen. Dit had vorig jaar besloten dat werknemers door juiste voorlichting in staat moeten worden gesteld, gebruik te maken van hun recht op vakantiedagen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela SurmannAnja Romijnders of Torsten Viebahn.

  

Seminars Duits Arbeidsrecht

 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 12 maart 2019