Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Een taskforce van Economische Zaken is er op gericht om belemmeringen in het Nederlands-Duitse economische verkeer te verminderen en kansen beter te benutten

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Werkzoekenden en werkgevers van "over de grens" kunnen elkaar nog steeds onvoldoende vinden. Om grensoverschrijdend werken en ondernemen gemakkelijker te maken heeft het Ministerie van Economische Zaken medio 2015 een taskforce in het leven geroepen, het Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid

Dit team, dat inmiddels met zijn werkzaamheden is begonnen, wil een impuls geven aan de diverse lopende initiatieven in de grensregio’s, de regionale informatiepunten en de Euregio’s, erop gericht om belemmeringen te verminderen en kansen beter te benutten.

Inventarisatie van belemmeringen

Het actieteam, waar organisaties aan deelnemen zoals de Euregio Enschede-Gronau, de Fontys Hogeschool Venlo, de Kamer van Koophandel, het Consulaat-Generaal te Düsseldorf, de provincie Limburg, Honorair Consul Freddy Heinzel van STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef, VNO-NCW Midden/MKB NL en een reeks andere instanties, bewerkt prioritair de volgende onderwerpen: informatievoorziening voor werkzoekenden en bedrijven, arbeidsbemiddeling, erkenning van diploma’s, buurtaal en cultuur, ondernemerschap en bereikbaarheid. Via kleinschalige expertsessies wordt hiervoor input gegenereerd bij een aantal (regionale) ervaringsdeskundigen over welke acties nodig en haalbaar zijn gedurende de looptijd van het Actieteam.

Van start gegaan is de groep op 4 februari jl. in Arnhem met de sessie "Ondernemerschap in de grensregio’s Nederland-Duitsland". Onderwerp was een inventarisatie van concrete belemmeringen in het economisch verkeer tussen Nederland en Duitsland.

Heeft u vragen over grensoverschrijdend werken en ondernemen, neem dan contact op met Freddy Heinzel.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 04 maart 2016