Bijeenkomsten 2014

Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Uitkomst van een enquête: Naast een matige mondelinge beheersing van het Duits zien ondernemers tekorten t.a.v. van de schriftelijke correspondentie met Duitse zakenpartners

Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Veel ondernemers in de Achterhoek ervaren een nijpend tekort aan beheersing van de Duitse taal en cultuur. Aldus de uitkomst van een recente enquête, georganiseerd door VNO-NCW Achterhoek, Achterhoek 2020, POA Achterhoek en enkele andere regionale organisaties.

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Een taskforce van Economische Zaken is er op gericht om belemmeringen in het Nederlands-Duitse economische verkeer te verminderen en kansen beter te benutten

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Werkzoekenden en werkgevers van "over de grens" kunnen elkaar nog steeds onvoldoende vinden. Om grensoverschrijdend werken en ondernemen gemakkelijker te maken heeft het Ministerie van Economische Zaken medio 2015 een taskforce in het leven geroepen, het Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid

Intellectueel eigendom ook in Duitsland registreren

Intellectueel eigendom ook in Duitsland registreren

Duitsland beschikt al sinds decennia over een sterke industriële basis. De automobielsector, machinebouw en elektrotechnische industrie kennen samen een omzetaandeel van 43% in de Duitse industrie. Met toeleveranciers uit de rubber-, kunststof- en metaalindustrie erbij loopt dit percentage op tot rond de 60%. Nederlandse toeleveranciers uit de metaal-, rubber- en kunststofsector alsmede technische dienstverleners kunnen hiervan profiteren.

Installeren in Duitsland - Ondanks afkoelende Duitse economie volop kansen in de bouw

Installeren in Duitsland - Ondanks afkoelende Duitse economie volop kansen in de bouw

dborrel

Blijvende kansen in de bouw:

De economie in Duitsland lijkt wat af te koelen, maar wat de bouw betreft zijn de vooraanstaande onderzoeksinstituten optimistisch. Raming is dat de bouwinvesteringen dit jaar met 3,3% en volgend jaar met 2,2 % zullen toenemen. Voor installateurs die nieuwe markten willen aanboren liggen hier goede kansen.

Business Meets Twente, 12 en 13 november 2014 in Enschede

Business Meets Twente, 12 en 13 november 2014 in Enschede


Op woensdag 12 en donderdag 13 november 2014 vindt in Go Planet Expo Hall in Enschede de 10e editie plaats van Business Meets Twente. Net als afgelopen keer vormt “Ondernemend Samenwerken” ook dit jaar weer de rode draad voor dé zakenmanifestatie voor ondernemend Twente. Het streven van Business Meets Twente om de aanjager te zijn voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen is immers succesvol gebleken. Ondernemers hebben elkaar in deze inspirerende omgeving gevonden door slimme allianties met elkaar aan te gaan, waardoor veel nieuwe ideeën en businessmodellen tot stand zijn gekomen.

6de Duits-Nederlandse Handelsdag, 18 november in Mönchengladbach

Duits-Nederlandse Handelsdag

Duitsland is voor Nederland het belangrijkste exportland en wij zijn dat, op Frankrijk na, ook voor hen. Start uw Road2Germany met een bezoek aan de Duits-Nederlandse Handelsdag op 18 november a.s. in Mönchengladbach, het ideale platform voor Duitse en Nederlandse ondernemers om nieuwe contacten te leggen, zakelijke mogelijkheden te verkennen en bestaande zakelijke contacten uit te breiden.

 

ROZ-Training Ondernemen in Duitsland (5/12/19/26 november 2014)

ROZ-Training Ondernemen in Duitsland (5/12/19/26 november 2014)

Ondernemen in Duitsland kent vele mogelijkheden. Duitsland is de belangrijkste import- en exportpartner van Nederland. Ook de goed draaiende Duitse economie is een goede reden om de stap over de grens te zetten. ROZ – Partner in ondernemen verzorgt met medewerking van diverse experts een training Ondernemen in Duitsland. Aan de orde komen de kansen van ondernemen in Duitsland en waar u als ondernemer rekening mee moet houden bij het zakendoen over de grens.

Duits-Nederlandse Handelsdag, 19 november in Mönchengladbach

Duits-Nederlandse Handelsdag, 19 november in Mönchengladbach

Duitsland is voor Nederland het belangrijkste exportland en wij zijn dat, op Frankrijk na, ook voor hen. Start uw Road2Germany met een bezoek aan de Duits-Nederlandse Handelsdag op 19 november a.s. in Mönchengladbach, het ideale platform voor Duitse en Nederlandse ondernemers om nieuwe contacten te leggen, zakelijke mogelijkheden te verkennen en bestaande zakelijke contacten uit te breiden.

Achterhoeks Vastgoed Informatie Platform, 5. 11. in Doetinchem

Achterhoeks Vastgoed Informatie Platform, 5. 11. in Doetinchem

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen in Doetinchem beschikt binnen haar sectie Duitsland over een groot netwerk met toonaangevende kantoren in Duitsland. De sectie Duitsland is actief op het gebied van het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht en het familierecht.

Mergers & Acquisitions - Overname van een bedrijf in Duitsland

Mergers & Acquisitions - Overname van een bedrijf in Duitsland

U bent van plan een Duits bedrijf te kopen? Het tijdstip is goed gekozen, de Duitse economie gaat het voor de wind. Duitsland biedt uitkomst, als u in eigen land voor uw product geen nieuwe afnemers vindt of de overnamekandidaat een welkome aanvulling op uw eigen product belooft. Duitsland is ook een optie als u de strategische positie van uw bedrijf wilt veranderen of uw concurrentiepositie wilt verbeteren. Duitsland zou ook als opstart kunnen dienen voor toekomstige activiteiten in Oost-Europa. Overigens kan ook een fusie tussen uw bedrijf en een Duitse partner een goed rendement opleveren.

Infomiddag - Zakendoen in Duitsland

Na de twee succesvolle en drukbezochte Duitsland infomiddagen eerder dit jaar organiseren de Nederlands-Duitse Businessacademie, Strick, Mediamixx, de Nederlands-Duitse Businessclub in samenwerking met de Business Alliance Nederland Duitsland de derde Duitsland infomiddag van 2014 met aansluitend een netwerkbezoek met warm buffet aan de Nederlands-Duitse Businessclub.

Want u kunt nog steeds meeprofiteren van de positieve economische ontwikkelingen in Duitsland. Wij geven u graag een aantal concrete handvatten mee op weg zodat u als Nederlandse zakenman/-vrouw weet waar u op dient te letten. Waar zitten de kansen en bedreigingen, wat zijn de verschillen en de overeenkomsten? Dat zijn vragen door Duitslandspecialisten beantwoord kunnen worden.

Het programma vindt u iets verder naar beneden in deze mail. Aanmelden kunt u via volgende link:

http://www.business-alliance.nl/

Datum Maandag 6 oktober 2014 van 14.30 - 21.00 uur

Locatie: Nederlands-Duitse Businessacademie, Siemensstraße 31 te Kleve
Kosten: € 75,00 excl. BTW inclusief warm buffet en bezoek Nederlands-Duitse Businessclub
Maximaal 30 deelnemers!

Beleggen in Duits vastgoed is een veelbelovende investering

Beleggen in Duits vastgoed is een veelbelovende investering

De Duitse vastgoedmarkt verheugt zich ongebroken in de gunst van internationale investeerders. Een reden hiervoor is ongetwijfeld dat de vastgoedmarkt in Duitsland niet zo aan schommelingen onderhevig is als elders in Europa. Duits vastgoed is, vergeleken met andere beleggingsmogelijkheden, dan ook het meest reële alternatief dat een goed en inflatiebestendig rendement oplevert. Hierbij komt dat de hypotheekrente in Duitsland historisch laag is en nog een stuk lager ligt dan in Nederland. Bovendien financieren kredietverstrekkers weer volop.

Ondernemen in Duitsland betekent (ook) werken met Duits personeel

Ondernemen in Duitsland betekent (ook) werken met Duits personeel

De grondbeginselen van het Duitse arbeidsrecht

Wie overweegt een vestiging in Duitsland op te richten of een Duits bedrijf over te nemen, om de markt voor zijn product te verbreden, moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het Duitse arbeidsrecht biedt. In beginsel kent het dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, maar er bestaan ook afwijkingen, zoals een proeftijd van 6 maanden, 6 weken salaris-doorbetaling tijdens ziekte of het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met zijn implicaties ook voor buitenlandse werknemers.

Alle succesfactoren van het zakendoen in Duitsland: u vraagt, wij antwoorden

Duitsland biedt in tijden van economische woelingen nog steeds volop kansen. Maar wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken, zal wel tijd en energie moeten investeren in een goede voorbereiding. Want ondanks alle overeenkomsten tonen Nederland en Duitsland niet alleen fiscaal en juridisch, maar ook cultureel en mentaal aanzienlijke verschillen.

De juridische en fiscale kwesties van het Nederlands-Duitse transfer pricing

U levert als Nederlandse BV producten aan uw Duitse dochterbedrijf dat deze vervolgens op de Duitse markt verkoopt? Over de winst die het dochterbedrijf maakt, moet uiteraard in Duitsland belasting worden betaald. Veel Nederlandse bedrijven berekenen daarom de prijzen voor toelevering duurder door aan hun Duitse dochters, dan eigenlijk bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is. Het gevolg: de geboekte winst blijft in Nederland. Uiteraard vindt de Duitse fiscus deze praktijk niet zo geslaagd, na een bedrijfscontrole bij de Duitse dochter worden de verrekenprijzen dan ook regelmatig gecorrigeerd en de winst verhoogd. En dan kijk je ondanks het dubbele belasting verdrag tegen een tweevoudige vordering aan.

Zakendoen in Duitsland infomiddag

Meeprofiteren van de positieve economische ontwikkelingen in Duitsland is een goede zaak. Maar waar moet ik als Nederlandse zakenman/-vrouw op letten? Waar zitten de kansen en bedreigingen, wat zijn de verschillen en de overeenkomsten? Dat zijn vragen die door Duitslandspecialisten beantwoord kunnen worden.

Om u een aantal tips aan de hand te doen, organiseren de Nederlands-Duitse Businessacademie, STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater, Mediamixx, de Nederlands-Duitse Businessclub in samenwerking met de Business Alliance Nederland Duitsland deze Duitsland infomiddag met in aansluiting daarop een netwerkbezoek met warm buffet aan de Nederlands-Duitse Businessclub.

Klik hier voor het uitgebreide programma (http://www.business-alliance.nl/)

Datum
Maandag 7 juli 2014 van 14.30 - 21.00 uur

Locatie
Nederlands-Duitse Businessacademie, Siemensstraße 31 te Kleve

Kosten
€ 75,00 excl. BTW inclusief warm buffet tijdens deel name aan de Nederlands-Duitse Businessclub

Deelnemers
Maximaal 40 deelnemers (dus wacht niet te lang!)

Wij hopen u te mogen begroeten op 7 juli a.s. in Kleve.

Met Nederlands-Duitse groeten,

Nederlands-Duitse Businessacademie
José M.B. de Baan

Business Alliance Nederland Duitsland
John Mazeland

Mijn Duitse klant is failliet, hoe beperk ik mijn verlies?

U hebt freesmachines aan een Duitse klant geleverd, na 30 dagen de factuur nog openstaan en stemt maanden later zijn verzoek om termijnbetaling toe? Let op! Iedere vorm van achteraf overeengekomen respijt of termijnbetaling brengt ook in Duitsland de nodige risico’s met zich mee. Wie termijnbetaling achteraf accepteert, moet deze bedragen in geval van een faillissement van de klant wellicht nog jaren later aan diens curator terugbetalen. De aanspraak van de curator is gebaseerd op de veronderstelling dat het leverende bedrijf door de betalingsregeling wist dat de klant wellicht spoedig niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. De leverancier had dus weet van een mogelijk op handen zijnd faillissement van zijn klant.

Masterclass Ondernemen in Duitsland: van factureren tot incasseren

Masterclass Ondernemen in Duitsland: van factureren tot incasseren

In Duitsland liggen kansen voor ondernemers. Duitsland is een enorme afzetmarkt pal naast de deur. Wel is het zaak goede afspraken te maken met uw partners, tenslotte wilt u dat uw facturen op tijd worden betaald. Houd er dan rekening mee dat u uw facturen richting Duitse afnemers op de juiste manier opstelt.

Met steun in de rug van de overheid de Duitse markt op

De Duitse economie gaat het voor de wind. De constant opgaande trend biedt volop kansen ook voor de Nederlandse ondernemer. Met name het meteen aan Nederland grenzende Nordrhein-Westfalen met zijn 18 miljoen inwoners is een markt die het bewerken waard is.

Wie een veelbelovend innovatief product heeft en zijn geluk in Nordrhein-Westfalen wil beproeven kan rekenen op ondersteuning door de overheid. Subsidies voor bijvoorbeeld energiebesparende en milieuvriendelijke producten bemiddelt de “Effizienzagentur NRW”, een overheidsinstelling die ondernemers helpt bij het zoeken en vinden van de juiste financiële ondersteuning en het invullen van de formulieren.

Met vakkundige inbreng van de netwerkorganisaties Effizienzagentur NRW en NRW Invest alsmede de NRW Bank, die op brede schaal subsidies verstrekt voor marktentrees in de deelstaat meteen over de grens, verkennen de specialisten van STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater voor u de veelbelovende markt in Nordrhein-Westfalen.

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op

woensdag 16 april 2014 van 16.30 – 20.00 uur

in restaurant ´t Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken, om bestaande contacten te intensiveren en nieuwe zakelijke contacten te leggen.

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222-0 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met uitzendpersoneel de grens over

Nederlandse bedrijven die voor opdrachten in Duitsland personeel uitlenen aan hun Duitse dochter, hebben hiervoor onder bepaalde voorwaarden een vergunning nodig. Dit eist het Duitse Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Ook voor uitzend- en detacheringsbureau’s, die in Duitsland actief worden, geldt het AÜG. Ontbreekt deze vergunning komt het direct tot een arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht en dreigen er boetes.

De regelingen van het AÜG betreffen o.a. zaken als equal pay (dezelfde lonen als bij het inlenende bedrijf gebruikelijk tenzij er een uitzend-CAO van toepassing is), een minimumloon en equal treatment voor uitzendkrachten binnen het bedrijf. Bovendien mogen werknemers die in de afgelopen zes maanden bij een bedrijf in dienst waren, na hun ontslag niet tegen slechtere voorwaarden worden uitgeleend aan hun voormalige werkgever.

Vragen over het in- en uitlenen van werknemers in Duitsland, maar ook over tal van andere kwesties m.b.t. het Duitse arbeidsrecht beantwoorden de sprekers van deze bijeenkomst, Torsten Viebahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, en Nicki Welchering, Rechtsanwalt, met plezier. Ook bij de andere specialisten op dit gebied kunt u met uw vragen terecht.

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op

woensdag 19 maart 2014 van 16.30 – 20.00 uur

in restaurant ´t Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken, om bestaande contacten te intensiveren en nieuwe zakelijke contacten te leggen.

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222-610 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Incasseren van vorderingen in Duitsland

Door de kredietcrisis zijn Nederlandse ondernemers voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Desondanks valt op dat veel Nederlandse bedrijven, als een klant eenmaal is geaccepteerd, blijkbaar zonder verdere controle blijven leveren, ook al betaalt de klant niet volgens afspraak. Wat kunt u doen om uw geld te krijgen?

Snelle incassomiddelen zoals de in Nederland gehanteerde conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest kunnen in Duitsland (zo goed als) nooit worden toegepast. Eerste vereiste is een titel, pas daarna kun je tot executie overgaan. Maar ook al hebt u langs deze weg een titel, bijvoorbeeld een vonnis, tegen uw Duitse debiteur kunnen bewerkstelligen, doet zich niettemin het probleem voor, dat met zo’n vonnis een executie ervan in Duitsland niet zonder meer mogelijk is.

Wie grensoverschrijdend actief is, moet rekening houden met zulke problemen. Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kunt u een hoop onaangename verrassingen vermijden. Onze specialisten op het gebied van incasso en tenuitvoerlegging van vonnissen voorzien u graag van een aantal tips, hoe u klippen kunt omzeilen.

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op

woensdag 19 februari 2014 van 16.30 – 20.00 uur

in restaurant ´t Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken, om bestaande contacten te intensiveren en nieuwe zakelijke contacten te leggen.

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222-0 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De juridische en fiscale kant van een bedrijfsoprichting in Duitsland

Beste relatie,

De Duitse economie staat er op dit moment florissanter voor dan de Nederlandse, Duitse economen voorspellen ook voor 2014 een duidelijke groei. Daar moet wel handel inzitten voor Nederlandse bedrijven. Dus als uw product goed is, de prijs-kwaliteitsverhouding klopt en u betrouwbaar aan uw leverings- en serviceverplichtingen kunt voldoen, dan is er in Duitsland een markt voor u. De vraag is alleen, hoe bereik je deze markt?