Transportrecht

“Nederland Distributieland” is prominent aanwezig in de Duitse goederen- en vervoersstromen. Het grootste gedeelte van de totale Nederlandse internationale vervoersstroom verloopt via het Duitse grondgebied. Het spreekt voor zich dat hieruit de nodige geschillen op het gebied van transport- en verkeersrecht ontstaan – zij het op het gebied van beladingen, het naleven van de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen (CMR) etc., zij het op het gebied van ongevallen in de transportketen of simpelweg verkeersovertredingen.

Wat betreft het personen- en goederenvervoer kent Duitsland naast de nationale regelgeving bilaterale afspraken, die met name het verkeer op de weg regelen. In het goederenverkeer bestaan er een hele reeks normen afkomstig uit het Europees recht, die ten dele in Duits recht zijn omgezet respectievelijk direct van toepassing zijn. Het CMR unificeert gedeeltes van het internationaal transportrecht.
Voor de technische kant van het toezicht op het wegverkeer is in Duitsland het Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg verantwoordelijk.

De vrachtovereenkomst verplicht de vrachtrijder ertoe vrachtgoed, dat hem door de eigenaar, de expediteur of een andere vrachtrijder is overhandigd, tegen vergoeding naar een door de afzender bepaalde ontvanger te brengen. De rechtelijke betrekking tussen afzender en vrachtrijder is in het handelswetboek nauwkeurig geregeld. De vrachtovereenkomst en het expeditiecontract zijn twee verschillende dingen. De vrachtrijder is verplicht het vrachtgoed te vervoeren; de expediteur moet enkel het transport regelen.

Als u in Duitsland deelneemt aan het verkeer is het niet altijd te vermijden, dat u een verkeersovertreding ten laste wordt gelegd. Voor het geval u het niet eens bent met de ten laste gelegde overtreding of boete kunnen wij voor u verweer aantekenen. Als u in Nederland verzekerd bent voor rechtsbijstand zal de verzekering over het algemeen zelf bepalen of en aan welke externe advocaat een opdracht wordt verstrekt. U heeft echter het recht een voorkeur voor een advocaat aan te geven!