Full service op het gebied van salarisadministratie

Het voeren van een Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart en het spreekt bijna vanzelf dat je deze werkzaamheden als Nederlander aan (Duitse) specialisten overlaat

Uw kantoor verzorgt de salarisadministratie voor Nederlandse bedrijven met medewerkers die in Duitsland wonen en werken? Welnu, dan is u stellig bekend dat deze werknemers onder de Duitse belastingplicht en sociale wetgeving vallen. Dit betekent dat in Duitsland belasting moet worden betaald en ook de premies voor de sociale verzekering moeten worden afgedragen. Mocht dit niet het geval zijn en u hebt uit naam van uw opdrachtgever ten onrechte jarenlang loonbelasting en sociale lasten in Nederland afgedragen, loopt u kans hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.

Op ons kantoor maken wij het regelmatig mee dat wat betreft loonbelasting en sociale verzekeringspremies de tussen beide landen overeengekomen regelingen niet in acht worden genomen. Het uitbetalen van salaris en de afdracht van premies en loonbelasting lijkt simpel. Toch gaat het op deze punten door onbekendheid met de verschillen in wetgeving regelmatig fout.

Betaling van salarissen, sociale premies en loonbelasting

Onze belastingspecialisten bieden full service op het gebied van salarisadministratie, uitbetaling van salarissen en het beantwoorden van arbeids- en sociaalverzekeringstechnische vraagstukken voor bedrijven en werknemers in Duitsland. De specialisten van ons kantoor melden bedrijven en werknemers aan bij de Duitse instanties, dragen zorg voor de (pünktliche) betaling van salarissen, sociale premies en loonbelasting. Bovendien ondersteunen wij Nederlandse bedrijven bij financiële controles door de Belastingdienst, de sociale verzekeringsdienst en andere organen. Uiteraard doen wij onze aanbevelingen in samenwerking met Nederlandse adviseurs die de bedrijfsstructuren van hun cliënten immers als geen ander kennen.