Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid kenmerkt in Duitsland net als elders in de EU de aansprakelijkheid van een producent voor schade als gevolg van het gebruik van zijn producten. Het doel van een wettelijke regeling in deze is het, om de eindafnemer (consument) tegen schade te beschermen die door een product met gebreken wordt toegebracht aan zijn gezondheid en/of goederen. De in Duitsland geldende wettelijke regelingen zijn vastgelegd in het Produkthaftungsgesetz. De voorschriften in deze wet zijn naast de algemene aansprakelijkheidsregels van het burgerlijk wetboek van toepassing, waardoor eventuele verdere rechten onaangetast blijven.

Paragraaf 1 van het Produkthaftungsgesetz betreft de zogenaamde risicoaansprakelijkheid: het principe van aansprakelijkheid buiten schuld. Deze houdt in dat een fabrikant ook dan op grond van de wet verantwoordelijk is voor schade die een ander lijdt, als hem opzet noch nalatigheid ten laste gelegd kan worden.

Een recht op schadevergoeding bestaat wanneer een in het verkeer gebracht product gebreken vertoont. Het product dient m.b.t constructie, fabricage en eventueel bijgevoegde instructies zo veilig te zijn, dat het geen afbreuk doet aan de lichamelijke integriteit van de gebruiker of een derde, en bovendien zo geaard te zijn dat het geen eigendom beschadigt.

Het is in Duitsland niet mogelijk, de wet productaansprakelijkheid contractueel buiten te sluiten of te veranderen, aangezien het dwingend recht is, dus per definitie altijd geldt.