Incasso

Debiteuren die rekeningen niet of steeds te laat betalen zijn vervelend en kosten uw bedrijf onnodig geld. Natuurlijk is dit in het geval van Duitse debiteuren nog eens extra lastig. Nederlandse ondernemers zijn de laatste jaren weliswaar voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Desondanks is het opmerkelijk dat veel Nederlandse bedrijven, als een klant eenmaal is geaccepteerd, blijkbaar zonder verdere controle blijven leveren, ook al betaalt de klant niet volgens afspraak. Dat hierdoor vorderingen oplopen spreekt vanzelf.

Wat kunt u doen om uw geld te krijgen? Een eerste advies luidt: de meeste kans van slagen heeft u door in Duitsland een ter zake bevoegde jurist, een Rechtsanwalt, in te schakelen. Want als een Nederlands incassobureau er niet in slaagt een vordering te incasseren, blijft doorgaans de Nederlandse crediteur op de kosten van het incassobureau zitten. Uiteindelijk komt de zaak dan toch in Duitsland voor en Duitse rechters beschouwen de in Nederland gemaakte kosten meestal als overbodig; ze hadden simpelweg voorkomen kunnen worden, als de Nederlandse crediteur meteen een ter zake bevoegde Duitse rechtsbijstand had ingeschakeld. Reden: de kosten die een Rechtsanwalt berekent voor het schrijven van een sommatiebrief leggen Duitse rechtbanken op aan de debiteur.

Daarom: wilt u een serieuze afhandeling van uw zaak, stap dan meteen naar een Duitse rechtsbijstand, want een vordering moet daar worden opgeëist waar de debiteur zijn vaste verblijfplaats heeft.