Distributierecht, agentuur- en distributiecontracten

Het distributierecht regelt de verkoopbemiddeling van goederen en diensten. Verkoopbemiddeling vindt met name plaats tussen de leverancier aan de ene kant en de handelsagent of de contractdealer aan de andere kant. Daarnaast bestaat nog het samenwerkingsverband tussen franchisegever en franchisenemer.

Veel Nederlandse en Belgische bedrijven maken bij het zakendoen in Duitsland gebruik van Duitse handelsagenten. Een handelsagent moet als zelfstandig ondernemer bezig zijn en in naam en op rekening van de ondernemer bemiddelingsdiensten verrichten in die zin dat hij transacties in naam van de ondernemer afsluit of het afsluiten ervan voorbereidt. De principaal, in wiens opdracht de handelsagent werkzaam is, moet van zijn kant de handelsagent de overeengekomen of gebruikelijke provisie of een andere vergoeding beloven.

Basis voor een succesvolle samenwerking tussen beide partijen is een op maat gemaakt contract; standaardcontracten hebben hier weinig nut, aangezien ze geen rekening houden met de bijzonderheden van branche tot branche en de specifieke behoeften van de onderneming en de handelsagent.

Essentieel is hierbij de omvang van de verleende handelsrechten zowel bij de handelsagent als bij de distributeur: Gaat het om een Alleinvertretungs-, Alleinvertriebsrecht, om een Bezirksvertretung of om een Vertretung mit oder ohne Kundenschutz?

Verder dient er een duidelijke afbakening met de buurgebieden plaats te vinden. Naast het geldigheidsgebied en de klantenkring dienen in het contract ook de producten inclusief de eventuele toekomstige producten, opvolgproducten en vervangingsproducten met een duidelijke beschrijving te worden opgenomen.

Voor de contractdealer kan daarnaast een leverantieverplichting door de leverancier een belangrijke aanvulling van de distributieovereenkomst zijn.

Daarnaast is de rapportageplicht van de handelsagent/distributeur t.o.v. zijn principaal/de leverancier van belang, evenals de provisie- of kortingsvoorwaarden, opzeggingsmodaliteiten en concurrentieafspraken.

De specialisten van STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater adviseren bedrijven, handelsagenten en contractdealers m.b.t. nationaal en internationaal distributierecht, waarbij het accent ligt op Duitsland, Nederland en België. Wij adviseren inzake de rechtskeuze en helpen bij het ophelderen van statuskwesties. Wij stellen distributieovereenkomsten op die stroken met uw behoeftes en begeleiden u bij de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van aanspraken m.b.t. reeds bestaande overeenkomsten alsmede bij het beëindigen van de distributieovereenkomst.