Elektrogesetz

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparatuur aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung ElektroAltgeräte Register (EAR) te registreren en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Sinds april 2016 kunnen zich overigens bij de EAR alleen nog maar bedrijven aanmelden die hun zetel in Duitsland hebben; buitenlandse bedrijven zonder Duitse vestiging worden sindsdien uit het EAR-bestand geschrapt.

Volgens het “Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten”, het zogenaamde Elektrogesetz, moeten handelaren, die niet bij de EAR geregistreerd zijn, ook rekening houden met aanmaningen van de kant van concurrenten die wel volgens dit systeem werken en hun verwijderingsbijdragen betalen. Eveneens sinds april 2016 zijn elektronicawinkels met meer dan 400 vierkante meter voor de verkoop gebruikte vloeroppervlakte wettelijk verplicht, uitgerangeerde apparaten kosteloos terug te nemen. Deze verplichting geldt ook voor webwinkels.

De in Duitsland bevoegde instanties controleren o.a. door intensieve internetrecherche welke bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. De EAR is er overigens toe overgegaan, om bedrijven die niet aan hun meldingsplicht voldoen aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat vervolgens aan nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt. Ook bij het Umweltbundesamt zelf is er een speciale “afvalpolitie” ingesteld. Die gaat op zoek naar bedrijven die in gebreke blijven en wordt tevens door de EAR ingelicht over firma’s die weliswaar geregistreerd zijn, maar niet aan hun meldverplichtingen voldoen.