Bankrecht

Wij hebben Duitse en Nederlandse banken en kredietinstellingen als cliënt. Een Nederlandse bank die als financieel dienstverlener de Duitse markt op wil, heeft vanzelfsprekend net als ieder ander bedrijf een vergunning nodig. Maar omdat het toezicht in de lidstaten van de Europese Unie in grote lijnen gelijk is, blijft de bank die in Duitsland slechts een filiaal onderhoudt ook in het buitenland onder het toezicht van De Nederlandsche Bank. Wel is de financiële dienstverlening van een buitenlandse bank in Duitsland onderworpen aan de Duitse regelgeving. Wie in Duitsland gaat bankieren, krijgt dan ook onherroepelijk te maken met de “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (BaFin). De BaFin heeft ten behoeve van buitenlandse dienstverleners zogenaamde “Merkblätter” uitgegeven, waarin u wegwijs wordt gemaakt in de Duitse wet- en regelgeving.

Evenals in Nederland bieden in Duitsland gevestigde banken een scala van financiële diensten: van leningen tot spaarproducten, van hypotheken tot beleggingsrekeningen. Stel een klant wil in Duitsland een huis kopen. Dan rijst meteen de vraag welke zekerheden hij te bieden heeft. In Nederland zou dat een hypotheek kunnen zijn. Dit is ook in Duitsland mogelijk, maar hier is het gebruikelijker, een zog. Grundschuld in het Grundbuch te laten inschrijven.

Een Grundschuld is een zekerheidsrecht op een stuk grond vergelijkbaar met een hypothecaire inschrijving in het kadaster. Het verschil met een hypotheek is dat een Grundschuld niet aan een bepaalde vordering is gekoppeld. Een Grundschuld wordt meestal net als een hypotheek binnen een contractueel vastgelegde periode afgelost, maar blijft in het Grundbuch staan, totdat de klant eist dat deze geschrapt wordt.

In de voorafgaande jaren hebben een tweetal thema’s de banken volop beziggehouden: de administratiekosten (Bearbeitungsgebühren) en de informatie over het herroepingsrecht (Widerrufsbelehrung). Op dit gebied hebben wij gedurende de afgelopen jaren honderden casussen voor Duitse en Nederlandse banken gerechtelijk en buitengerechtelijk bewerkt en doen dit nog steeds.

Wij adviseren onze cliënten m.b.t. alle vraagstukken inzake het bank- en kapitaalmarktrecht.