Algemene Voorwaarden

Wie grensoverschrijdend actief is, moet bijzondere hindernissen nemen. Dat geldt ook voor de Algemene Voorwaarden. Ondernemers die met Duitsers zaken doen, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijven geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te vertalen. Want daarmee heb je niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten.

Algemene Voorwaarden, in de volksmond ook wel eens als “kleine lettertjes” aangeduid, zijn ook in Duitsland bij het afsluiten en nakomen van contracten cruciaal. Algemene Voorwaarden moeten aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De in Duitsland hiervoor noodzakelijke instrumenten verschillen van de in Nederland gebruikelijke methodes. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland niet mogelijk, zijn Allgemeine Geschäftsbedingungen bij een kamer van koophandel te deponeren. Ook wordt in Duitsland een bewaargeving van de Algemene Voorwaarden in het buitenland niet erkend.

Menig ondernemer heeft zijn eigen Algemene Voorwaarden al jaren niet meer doorgelezen. Zo gezien is het zinvol, alvorens in Duitsland zaken te doen, eens na te gaan of zich het actuele juridische kader en de eigen bedrijvigheid noch wel met de vroeger geformuleerde Algemene Voorwaarden in overeenstemming bevinden. Ook m.b.t. de Algemene Voorwaarden van Duitse zakenpartners is het oppassen geblazen. Vaak kijk je als Nederlandse ondernemer tegen de Allgemeine Geschäftsbedingungen van een Duitse partner aan. Ze zijn alomvattend en vaak uiterst gecompliceerd. Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kunt u onaangename verrassingen vermijden. Onze specialisten op het gebied van Algemene Voorwaarden keuren zulke documenten en wijzen u op riskante clausules.