Aankoop vastgoed

De aankoop van onroerend goed in Duitsland verschilt aanzienlijk van de aankoop van vastgoed in Nederland. Het begint er al mee dat in Duitsland bijna iedere overeenkomst met betrekking tot vastgoed notarieel bekrachtigd dient te worden. Of het hierbij nu gaat om een koopcontract, de hypothecaire inschrijving of om een voorkooprecht – voordat deze zaken verbintenissenrechtelijk in werking kunnen treden, moeten ze van tevoren notarieel vastgelegd zijn. Alle andere mondelinge, schriftelijke of in aanwezigheid van getuigen met betrekking tot aan- of verkoop gesloten overeenkomsten zijn van generlei waarde en geven bij wijze van uitzondering hooguit een recht op schadevergoeding (secundaire vorderingen).

Zogenaamde derdenrekeningen bij notarissen/geblokkeerde rekeningen zijn in Duitsland niet zo gebruikelijk. In de meeste gevallen wordt de koopsom, als aan alle voorwaarden is voldaan, direct door de koper (of zijn bank) aan de verkoper (of diens bank) overgemaakt. Eigenaar is de koper overigens pas, als hij als zodanig in het kadastraal register ingeschreven wordt, ook al heeft de bezitsoverdracht reeds vroeger plaatsgevonden en ook al heeft de koper het huis, de woning of een ander vastgoed reeds te eigen bate in gebruik genomen.