Merken en modellen

Grensoverschrijdend zakendoen vergt aandacht voor de bescherming van uw intellectueel eigendom. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten die de eigenaar een exclusief recht geven op het maken of verkopen van een product, het gebruiken van een naam van een product of het verveelvoudigen van een werk. Nederlandse ondernemers, die de Duitse markt op willen, doen er goed aan, hun in Nederland als beschermd geregistreerd intellectueel eigendom ook in Duitsland te laten registreren. Want hier zijn hun merken of modellen niet automatisch beschermd.

Een merk is een teken of symbool om waren of diensten van de waren of diensten van andere bedrijven te onderscheiden. Als merk laten beschermen kunt u woorden, benamingen, tekeningen, logo’s, letter- of cijfercombinaties, signalen, stempels, vormen van waren of verpakkingen en alle overige presentaties met inbegrip van kleur en samenstelling, die ertoe dienen om de waren van uw onderneming te onderscheiden.

Een model is het uiterlijk van een creatie of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van zo’n creatie zelf of de versiering ervan.

Een vroegtijdige bescherming kan problemen maar ook concurrentievervalsing in de toekomst voorkomen. Maakt een derde inbreuk op een merk of model, kan de rechtmatige eigenaar schadevergoeding eisen.

Lees verder: Intellectueel Eigendom