Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken

De EU-verordening 883/2004 regelt de vraag naar de toepasselijke wetgeving (waar is iemand verzekerd) en de toepassing van de regels bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verordening gaat iedereen aan die binnen Europa met grensoverschrijdende arbeid te maken krijgt of gaat verhuizen. En dat zijn er niet weinig! Zo’n 20.000 Nederlanders trekken bijvoorbeeld dagelijks de grens over om in Duitsland te gaan werken. Tienduizenden zijn de laatste jaren met hun gezinnen van Nederland naar Duitsland verhuisd. Daarnaast zien we een aanzienlijke toename van het aantal Duitsers dat in Nederland gaat werken, actueel rond de 11.000.

Doel van de Verordening 883/2004 is een betere coördinatie tussen de nationale sociale zekerheidskassen, onder meer om te waarborgen dat de toepassing van verschillende nationale stelsels niet nadelig uitpakt voor personen, die van hun recht op vrij verkeer van personen gebruikmaken. Een werknemer is altijd slechts in een land (wettelijk) verzekerd. Het bewijs van de sociale verzekering tonen grensgangers, maar ook werknemers die slechts tijdelijk worden uitgezonden, aan met een A1-verklaring.