Directeuren

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater richt per jaar een groot aantal Duitse vennootschappen voor het Nederlandse bedrijfsleven op en begeleidt deze door de jaren heen op juridisch en fiscaal gebied. Zodra een Duitser directeur van een GmbH wordt, is de relatie tussen de Duitse directeur en ons kantoor bijna vanzelfsprekend vanaf het begin gespannen. Het zijn onze specialisten die namens de Nederlandse moedervennootschap over het aanstellingscontract van de directeur onderhandelen. Dat wij daarbij ten faveure van de Nederlandse zijde buitensporige wensen tegenwerken, de bevoegdheden beperken en een voor de directeur lastig concurrentiebeding eisen, zet de relatie tussen ons en de Duitse directeur onmiddellijk onder druk.

Ook het feit dat onze belastingafdeling de administratie van de GmbH voert en de jaarstukken opstelt geeft de directeur het gevoel van onvrijheid. Hij zal er logischerwijs alles aan doen deze situatie te veranderen en ons kantoor buitenspel te zetten. En dat lukt hem regelmatig ook.

De blijkbaar objectieve argumenten zijn snel gevonden. De standplaats van de directeur is te ver bij ons kantoor vandaan, om snel een bespreking met de adviseurs te organiseren; dit betekent trouwens omgekeerd geredeneerd, dat ons kantoor uit zijn optiek te dicht bij de Nederlandse moeder is gevestigd. De kosten van ons kantoor zijn te hoog en hij kent ter plaatse een prima Steuerberater en een bevriende advocaat die tegen lagere tarieven werken. Deze adviseurs zijn geknipt voor de begeleiding van de GmbH (ook al hebben zij als locale adviseurs ergens midden in Duitsland over het algemeen geen ervaring met het Nederlands-Duitse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, het Nederlandse belastingstelsel, de problematiek van de hypotheekrenteaftrek bij grensoverschrijdend werken enz.).

Opvallend is dat Nederlandse bedrijven het kostenargument zonder verder na te denken graag oppakken. Bij het besluit om van adviseur te veranderen gaat het (subjectief) om de vraag, ten opzichte van wie men loyaal is, de adviseur of de directeur. De beslissing lijkt rationeel, omdat men alle vertrouwen in de goede bedoelingen van de directeur heeft. Hij is immers de man of vrouw die de Duitse operatie naar een succes moet leiden. Alles wat de directeur in zijn tevredenheid belemmert, is schadelijk voor het behalen van de doelstelling op de Duitse markt.

Verder is het belangrijk te weten, dat het contract van een directeur in de regel niet als arbeidsovereenkomst te kwalificeren valt. Dit geldt ook voor een directeur zonder aandelen. Op dit contract zijn maar enkele bepalingen van de voorschriften inzake werknemerbescherming van toepassing. Met name geniet een Geschäftsführer geen algemene ontslagbescherming; de achterliggende gedachte is dat hij zelf de positie van een werkgever inneemt t.o.v. de werknemers van de GmbH. Desondanks valt het dienstverband van de directeur zonder aandelen en van de directeur met een minderheidsbelang zonder blokkerende minderheid onder de sociale verzekeringsplicht.

Deze speciale positie moet in aanmerking worden genomen bij de onderhandelingen over een contract, bij de invulling van het contract en bij beëindiging van het dienstverband. Wij adviseren zowel bedrijven als directeuren m.b.t. alle vragen die zich voordoen.