Arbeidsrecht

Wie overweegt een eigen vestiging in Duitsland op te richten of een Duits bedrijf over te nemen, moet vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het Duitse arbeidsrecht biedt.

In beginsel kent het Duitse arbeidsrecht dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, al zijn er ook afwijkingen te constateren, zoals bijv. een proeftijd van 6 maanden, een minimum aantal vakantiedagen, 6 weken doorbetaling van het salaris van de werknemer tijdens ziekte of het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met zijn implicaties ook voor buitenlandse werknemers in de bouwgerelateerde sector.

In ieder geval verdient het aanbeveling om reeds bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tot optimale flexibiliteit te komen. In Nederland heeft het Duitse arbeidsrecht de naam inflexibel te zijn. Doch niets is minder waar. Medewerkers van bedrijven tot en met 10 man personeel genieten bijvoorbeeld amper ontslagbescherming. Er bestaan niet alleen vaste aanstellingen (unbefristeter Arbeitsvertrag) met overeenkomstige ontslagbescherming, maar tevens contracten voor bepaalde tijd (befristeter Arbeitsvertrag). Daarnaast is er tijdens de 6 maanden durende proeftijd een minimumopzegtermijn van 2 weken van toepassing. En er bestaat, uitzonderingen daargelaten, geen wettelijk verplichte ontslagvergoeding.