Successierechten

De Duitse Belastingdienst ontvangt krachtens bepalingen in het erfrecht ook zijn aandeel in een nalatenschap. Voor in Duitsland aanwezig vermogen (onroerend goed, bankrekening enz.) is successierecht aan de Duitse fiscus verschuldigd. Het successierecht is onafhankelijk van het toepasselijke materiële erfrecht; onafhankelijk van de situatie of men erft overeenkomstig Duits of Nederlands recht. De hoogte van het te betalen successierecht wordt naar Duits recht bepaald aan de hand van de relatie tussen erfgenaam en erflater.

Tarieven

Duitsland kent drie verschillende tarieven, al naar gelang de graad van verwantschap. De hoogte van de belasting wordt berekend aan de hand van de waarde van de nalatenschap. Voor echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, en per 1 januari 2011 eveneens geregisteerde homofiele partners, loopt het tarief op van 7% tot maximaal 30% afhankelijk van de waarde van de erfenis (Steuerklasse I). Voor broers, zussen, kinderen van broers en zussen (Steuerklasse II) en voor schenkingen aan ouders/grootouders geldt een tarief van 15% tot maximaal 43%. De overige verkrijgers (Steuerklasse III) worden belast tegen een tarief dat oploopt van 30% tot maximaal 50%.

Vrijstellingen

Het Duitse successierecht kent persoonsgebonden vrijstellingen. Deze 'persönliche Freibeträge' binnen de Erbschaftsteuer bedragen voor echtgenoten € 500.000, voor kinderen € 400.000, voor kleinkinderen € 200.000 en voor de overige verkrijgers binnen Steuerklasse I: €100.000. Voor broers en zussen (Steuerklasse II) bedragen de vrijstellingen € 20.000. Hetzelfde geldt voor de overige verkrijgers uit Steuerklasse III. N.B. Voor echtgenoten en kinderen kan de vrijstelling onder bepaalde omstandigheden worden verhoogd, om te voorzien in het levensonderhoud. Dit wordt het 'besondere Versorgungsfreibetrag' genoemd: de vrijstelling voor echtgenoten kan worden verhoogd met € 256.000 en voor kinderen (al naar gelang hun leeftijd) met een bedrag tussen de € 10.300 en € 52.000.

Bovenstaande bedragen kunnen na een overlijden éénmalig belastingvrij worden overgedragen. De genoemde vrijstellingen zijn overigens ook van toepassing op schenkingen tussen levende personen, hetzij als éénmalig bedrag, hetzij in de vorm van periodieke schenkingen. Uitzonderingen daarop gelden voor ouders en grootouders, waarbij dan de Steuerklasse II van toepassing is; het 'besondere Versorgungsfreibetrag' valt in dit geval weg.

Heffingen

Ontvangt een rechthebbende meer dan de bovengenoemde Freibeträge, dan treden er verschillende belastingtarieven in werking. De Duitse Erbschaftsteuer kent de hierna volgende heffingen:
Waarde van de belastbare verkrijgingen tot en met %, ingedeeld naar Steuerklasse:

euro I II III
tot 75.000 7 15 30
300.000 11 20 30
600.000 15 25 30
6.000.000 19 30 30
13.000.000 23 35 50
26.000.000 27 40 50
meer dan 26.000.000 30 43 40

 

Bij een langer verblijf in Duitsland is het raadzaam, de planning van een nalatenschap met behulp van een jurist/specialist te maken, al is het om onaangename verrassingen te voorkomen.