Loonadministratie

De loonadministratie heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een apart vakgebied. Er is uitgebreide fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke wet- en regelgeving die in acht moet worden genomen. Ook de documentatieverplichtingen nemen gestaag toe. Daarom hebben wij medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn in loonadministratie.

Onze dienstverlening op het gebied van loonadministratie bestaat uit:

  • Opmaken van de lopende loon- en salarisspecificaties, rekening houdend met alle relevante factoren (bijv. het privégebruik van de auto van de zaak)
  • Afrekenen van lonen in de bouw
  • Berekenen van lopende fiscaalrechtelijke en sociaal verzekeringsrechtelijke heffingen
  • Opmaken van alle meldingen voor de sociale verzekeringsinstanties (aan- en afmeldingen, directe "Sofortmeldungen" etc.)
  • Verificatie van reiskostendeclaraties
  • Ondersteuning bij inspecties van belastingdienst en sociale verzekeringsinstantie
  • Opmaken van de jaaropgaves voor de Berufsgenossenschaft
  • Aanvragen aan de Krankenkassen voor de loondoorbetaling
  • Afhandeling van vragenformulieren van de verschillende instanties
  • Ondersteuning bij fiscale of sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties