Jaarrekening

Op basis van de door onze cliënten of door ons bijgehouden boekhouding, stellen wij zowel de wettelijk vereiste jaarrekeningen op alsook individuele jaarrekeningen met toelichtingen, bijv. om voor te leggen aan de bank. Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opmaken van handelsrechtelijke jaarrekeningen zonder controleverklaring (desgewenst met plausibiliteitsbeoordelingen)
  • Opmaken van het jaarverslag op basis van de eisen van cliënt
  • Indien nodig het opmaken van een aparte fiscale balans
  • Jaarrekeningen voor publicatie