Inkomstenbelasting

Naast de omzetbelasting, de gemeentelijke bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer), de (benzine)accijns en andere belastinginkomsten is de inkomstenbelasting (Einkommensteuer) de grootse inkomstenbron voor de Duitse overheid. In principe betalen alle personen, die in Duitsland wonen, inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor in Duitsland wonende Nederlanders. Of zij daadwerkelijk Einkommensteuer betalen, is afhankelijk van het soort inkomen, omdat in het belastingverdrag - het Doppelbesteurungsabkommen(DBA) – de belastingheffing over bepaalde inkomens is toegewezen aan Nederland. Zo wordt Nederlands loon meestal in Nederland belast.

De hoogte van de Duitse inkomstenbelasting is afhankelijk van de hoogte van het Nederlandse én het Duitse inkomen. Het inkomen waarover de Duitse inkomstenbelasting – het belastbaar inkomen (zu versteuerndes Einkommen) – geheven wordt is echter niet het bruto inkomen. Er zijn immers een aantal aftrekposten en belastingvrije bijdragen (Freibeträge), die in mindering gebracht mogen worden op het inkomen waardoor de hoogte van de Einkommensteuer daalt.

Het principe dat degene die meer verdient een groter deel van zijn inkomen aan belasting moet afdragen dan degene, die een lager inkomen heeft, vormt de grondslag van de Duitse belastingtarieven. Het belastingtarief is afhankelijk van de draagkracht van de belastingplichtige en wordt derhalve - net als in Nederland - progressief vastgesteld. Iedere belastingplichtige heeft aanspraak op een belastingvrije voet (Grundfreibetrag) van € 8.652,00 per jaar (gehuwden: € 17.304,00). Dit bedrag is gelijk aan dat deel van het inkomen dat noodzakelijk is ter dekking van de noodzakelijke levensbehoeften (Existenzminimum).

Het laagste belastingpercentage (Eingangssteuersatz) bedraagt 14%, het maximale belastingpercentage (Spitzensteuersatz) is 42%. Aanvullend bestaat er het zgn. Tarifbalkon voor belastingplichtigen met een inkomen hoger dan € 250.731,00 (gehuwden € 501.462): de Reichensteuer, die 45% bedraagt. Het op sociale draagkracht gebaseerde belastingstelsel leidt er toe dat 76,3 % van de totale belastingafdracht in Duitsland opgebracht wordt door 25 % van alle belastingplichtigen met een inkomen van meer dan € 45.000 per jaar.

Naast de inkomstenbelasting wordt er ook de zgn. Solidaritätszuschlag geheven. Deze wordt geheven ter financiering van de Duitse Wiedervereinigung. De Solidaritätszuschlag bedraagt 5,5% van de loonbelasting (Lohnsteuer) resp. inkomstenbelasting (Jahreseinkommensteuer). Er geldt vermindering voor gezinnen met kinderen. Voor belastingplichtigen, die lid zijn van een kerkgenootschap geldt dat zij Kirchensteuer moeten betalen. De hoogte hiervan bedraagt 9 % van de loon- respectievelijk inkomstenbelasting, in de deelstaten Baden-Württemberg en Bayern 8 %.