Boekhouding

Een financiële administratie is meer dan alleen het verwerken van financiële gegevens. Samen met een goede debiteuren- en crediteurenadministratie vormt deze tevens de basis voor een efficiënt incassobeheer.

Een goede financiële administratie levert actuele informatie over de vermogens- en financiële positie van het bedrijf en over de bedrijfsresultaten.

Uitgaande van de grondbeginselen voor het correct bijhouden en bewaren van de boekhouding, rapporten en documenten in elektronische vorm en voor de toegang van de belastingdienst tot de gegevens (GoBD), kunnen wij u de volgende diensten leveren:

  • Boeking en registratie van de lopende transacties
  • Beheer van de openstaande posten van klanten en leveranciers
  • Afstemmen grootboekrekeningen
  • Vaste activa-administratie
  • Indienen van de aangiftes omzetbelasting
  • Opmaken van de ICP-aangiftes
  • Indienen van verzoeken teruggaaf internationale omzetbelasting
  • Opmaken kolommenbalans
  • Opmaken van periodieke financiële rapportages (BWA)