Belastingplicht in Duitsland

Op welke manier u de Duitse markt ook benadert, elke strategie kent zijn eigen fiscale voor- en nadelen. Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek bijvoorbeeld op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zo veel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland. Andere ondernemers lopen bij langdurige of regelmatig wederkerende projecten in Duitsland gevaar, als fiscale vaste inrichting te worden beschouwd.

Er zijn verschillende strategieën te bedenken, om ongewenste fiscale gevolgen te vermijden. Inzake kwesties als belastingplicht in Duitsland, de Duitse richtlijn ter definiëring van het begrip vaste inrichting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer (gemeentelijke bedrijfsbelasting) en omzetbelasting kunnen onze specialisten u van dienst zijn.

Als binnenlands belastingplichtige (unbeschränkt steuerpflichtig) worden alle natuurlijke personen beschouwd, die hun woonplaats in Duitsland hebben en personen die meer dan zes maanden per jaar in Duitsland verblijven. Personen die niet in Duitsland wonen en Duits inkomen (salaris enz.) ontvangen, bijvoorbeeld in Nederland wonende grensarbeiders die in Duitsland werken, zijn buitenlands belastingplichtig (beschränkt steuerpflichtig). Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij ook behandeld worden als binnenlands belastingplichtige (unbeschränkt steuerpflichtig). Dit is het geval als meer dan 90% van het totale gezinsinkomen in Duitsland onderworpen is aan de Duitse inkomstenbelasting (Einkommensteuer). Daarnaast wordt men als unbeschränkt Steuerpflichtige behandeld als het niet-Duitse inkomen, meestal is dit Nederlands inkomen, niet meer dan € 8.652 per jaar bedraagt. Voor gehuwden geldt dat het niet-Duitse inkomen niet meer dan € 17.304 per jaar mag bedragen.

Wanneer men unbeschränkt steuerpflichtig is, dan heeft men recht op de aftrek van alle beroepskosten (Werbungskosten), persoonlijke verplichtingen (Sonderausgaben), buitengewone lasten aftrek (außergewöhnliche Belastungen) en op de fiscale gezinsvoordelen (dubbele belastingvrije som of te wel twee keer het Grundfreibetrag € 8.652).

Voor de duidelijkheid: iedere inwoner van Duitsland is unbeschränkt steuerpflichtig. Dit geldt ook voor in Duitsland wonende Nederlanders met enkel Nederlands inkomen (loon, pensioen enz.). Dat dit inkomen op grond van het dubbelbelastingverdrag geheel of gedeeltelijk in Nederland belast wordt, doet niets af aan de unbeschränkte Steuerpflicht.

Vanaf het moment dat men in Duitsland woont moet men zich bij de Duitse belastingdienst (Finanzamt) melden. Op basis van de inkomenssituatie zal beoordeeld worden of er aangifte gedaan moet worden.