15%-voorheffingsregeling

Nederlandse installatiebedrijven dienen te beschikken over een vrijstellingsverklaring m.b.t. de 15-%-voorheffingsregeling. Deze regeling bepaalt dat de opdrachtgever van bouwgerelateerde werkzaamheden 15 % van het factuurbedrag moet inhouden en aan de Duitse fiscus afdragen. De fiscus verstrekt de vrijstelling wanneer er geen vermoeden bestaat dat het buitenlandse bedrijf over een fiscale vaste inrichting in Duitsland beschikt. Verder is het belangrijk het Arbeitnehmer-Entsendegesetz in acht te nemen. Deze wet baseert op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart bepaalde normen uit Duitse CAO’s algemeen bindend. Noodzakelijke bescheiden hieromtrent moeten in Duitsland te allen tijde bij controles kunnen worden getoond. Deze stukken (arbeidscontract, urenstaat, salarisstrook e.d.) moeten in de Duitse taal ter beschikking worden gesteld.

Belastingheffing bij grensoverschrijdende werkzaamheden

Wat het fiscale aspect inzake het werken in Duitsland betreft zal een Nederlands ambachtsbedrijf opdrachten normaal gesproken vanuit Nederland uitvoeren en worden winsten en vergoedingen van medewerkers dus in Nederland belast. Dit kan echter veranderen als de activiteiten in Duitsland worden uitgebreid. In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is vastgelegd aan welk land het recht tot belastingheffing bij grensoverschrijdende werkzaamheden toekomt. Dientengevolge mogen bijvoorbeeld winsten van een in Duitsland gelegen vaste inrichting in Duitsland worden belast.