Werkgevers moeten werktijden van werknemers in de toekomst registreren

Werkgevers moeten werktijden van werknemers in de toekomst registreren

De hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, het Hof van Justitie, heeft in zijn uitspraak bepaald dat de lidstaten van de EU met nadere regelgeving omtrent werktijdenregistratie moeten komen.

De beslissing van het Hof van Justitie zal vergaande gevolgen hebben voor alle werkgevers die actief zijn in de Europese Unie. Volgens het Hof van Justitie in Luxemburg is de registratie van werktijden door werkgevers dwingend noodzakelijk om de rechten van werknemers te kunnen beschermen. In veel bedrijven worden de aankomst- en vertrektijden van werknemers niet geregistreerd. Dit kan volgens het Hof van Justitie ertoe leiden dat de maximaal toegelaten werktijden worden overschreden. Door de registratie van de werktijden kan bovendien gecontroleerd worden of de bedrijven zich houden aan de wettelijk verplichte rusttijden. De bewijslast rust volgens het Hof van Justitie aldus op de werkgever.

Volgens het Hof moeten de lidstaten een concrete regeling voor de toepassing van een registratiesysteem, waaronder met name de daaraan te geven vorm, uitwerken en indien nodig rekening houden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en ook met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals hun omvang.

In Duitsland is het al zo dat werkgevers verplicht zijn om de werktijden te registeren bij Mini Jobs (lagelonenbanen waar max. 450 euro verdiend mag worden) en in branches die specifiek in de wet zijn genoemd (bijv. de bouw- en transportbranche). Daarnaast heeft iedere werkgever in Duitsland de plicht om overuren te registreren.

Het is op dit moment onduidelijk hoe de Duitse wetgever vorm zal geven aan de uitspraak van het Hof van justitie. Bij STRICK zullen wij de ontwikkelingen voor u nauwgezet blijven volgen!

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met mevrouw Gisela SurmanAnja Romijnders of de heer Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : maandag, 17 juni 2019