Werkgever mag vakantiedagen niet naar beneden afronden

Werkgever mag vakantiedagen niet naar beneden afronden

Nadat een werkgever 28,15 vakantiedagen van zijn werknemer op 28 vakantiedagen had afgerond, spande de werknemer een rechtszaak tegen hem aan.

Het Bundesarbeitsgericht stelde de werknemer in het gelijk. Volgens het Bundesarbeitsgericht mag een werkgever zonder afrondingsvoorschriften de vakantiedagen niet naar beneden afronden. Indien een werkgever dit toch doet, dan handelt hij onrechtmatig.

De werknemer had volgens de op haar arbeidsverhouding toepasselijke cao recht op 28,15 vakantiedagen. De werkgever had uit praktische redenen haar vakantiedagen op 28 vakantiedagen afgerond. De toepasselijke cao bevatte geen bepalingen omtrent de afronding van vakantiedagen.

Krachtens art. 5 lid 2 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) mag een gedeeltelijke vakantiedag, die minstens gelijk is aan een halve dag, naar boven worden afgerond. Een regeling omtrent de afronding van een vakantiedag, die minder dan een halve dag is, bestaat niet. Derhalve gaf het Bundesarbeitsgericht de werknemer gelijk en kende haar een schadevergoeding toe in de vorm van aanvullende vakantie.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met mevrouw Anja Romijnders en de heer Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : maandag, 03 juni 2019