Wanneer zijn mijn bedrijfsgeheimen beschermd?

Wanneer zijn mijn bedrijfsgeheimen beschermd?

In Duitsland is de nieuwe wet omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen („Geschäftsgeheimnisgesetz“) ingevoerd. 

Beschermd zijn zowel economische als technische geheimen. Te denken valt aan businessplannen of klantenlijsten aan de ene kant en tekeningen of recepturen aan de andere kant. Ondernemers moeten met de nieuwe wet rekening houden om van een bescherming van hun bedrijfsgeheimen te kunnen blijven genieten.

De oude regeling

Tot nu toe was de bepaling omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen te vinden in art. 17 UWG („Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“). Als bedrijfsgeheim werd een informatie beschouwd die niet algemeen bekend was, de ondernemer geheim wilde houden en waar hij ook een belang bij had.

De nieuwe regeling

Onder de nieuwe regeling is een informatie beschermd indien ze geheim is en een economische waarde heeft, de ondernemer een legitiem belang aan de bescherming heeft en de informatie door ‘passende maatregelen’ veilig is gesteld.

Met name de laatste voorwaarde zorgt voor onzekerheid. Want de enkele wil tot geheimhouding doet er nu niet meer toe. Bedrijven moeten actief worden en hun bedrijfsgeheimen door ‘passende maatregelen’ veiligstellen. Anders is zelfs de meest waardevolle know-how geen bedrijfsgeheim meer.

Passende maatregelen

Wat passende maatregelen zijn legt de wet niet vast. Ook bestaat er nog geen jurisprudentie over deze vraag. Zeker is echter al nu dat geheimhoudingsclausules in arbeidsovereenkomsten, NDA´s (Non-Disclosure-Agreements) met zakenpartners en organisatorische maatregelen binnen het bedrijf een grote rol zullen spelen. Het laatstgenoemde kunnen bijvoorbeeld toegangsbeperkingen voor bezoekers, de invoering van het „need-to-know-principe“ onder de werknemers of veiligheidsmaatregelen op IT-gebied zijn. En deze getroffen maatregelen moeten dan ook nauwkeurig gedocumenteerd worden, om later bewijs hiervoor te kunnen leveren.

Heeft u vragen over de implicaties van de Duitse wet omtrent de bescherming van bedrijfsgegevens, neem dan contact op met Dr. Romy Latka of Stephan van Dülmen.

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 09 augustus 2019