Video-opname als bewijs bij een ongeval

Video-opname als bewijs bij een ongeval

Steeds meer Duitse automobilisten hebben een dashcam in de cockpit van hun voertuig geïnstalleerd en maken hier ook gretig gebruik van in het wegverkeer.

De Bundesgerichtshof moest onlangs uitspraak doen m.b.t. de vraag, of opnames, door een dashcam gemaakt, tijdens een proces als bewijs voor de toedracht van een ongeval gebruikt mogen worden. De uitkomst: in beginsel is hier niets op tegen, aldus de Bundesgerichtshof. Wel leggen de rechters de nadruk op het feit dat een permanente en zonder enige aanleiding tot stand gekomen opname van het complete gebeuren op de weg als inbreuk op de wettelijke bepalingen van de gegevensbescherming moet worden beschouwd. En wel, omdat het schort aan de uitdrukkelijke toestemming van de gefilmde verkeersdeelnemers.

Desondanks bestaat er volgens de Bundesgerichtshof geen aanleiding voor een algemeen verbod op het gebruik van op deze manier verkregen bewijsmateriaal. Veeleer is het zaak in ieder afzonderlijk geval nauwkeurig af te wegen. In het geval waarover de Bundesgerichshof moest beslissen, kwamen de rechters na een omvangrijke afweging tot de slotsom, dat de belangen van de klagende partij, die de opnames had gemaakt, zwaarder wogen dan het bescherming verdienende persoonlijkheidsrecht van de bij het ongeval betrokken tegenpartij. Als gevolg hiervan werd de video-opname als bewijsmiddel toegelaten.  

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Cathrin van den Hurk

 

  • gepubliceerd : maandag, 22 oktober 2018