Verbod op prijsafspraken ook verticaal van toepassing

Verbod op prijsafspraken ook verticaal van toepassing

Zowel op grond van Duits als van Europees kartelrecht zijn concurrentiebeperkende overeenkomsten niet geoorloofd.

De toezichthoudende autoriteit in Duitsland, het Bundeskartellamt, heeft in het recente verleden hoge boetes, die tot in de miljoenen liepen, aan bedrijven opgelegd die prijsafspraken maakten met lagere handelsniveaus, of die druk hebben uitgeoefend om bepaalde prijzen te hanteren. Dit beleid behelst ook afspraken tussen bedrijven op verschillende handelsniveaus, dus bijvoorbeeld tussen een producent en een handelaar. Want ook die beperken de vrijheid van de handelaar zijn prijzen vrij te bepalen, en daarmee tevens de concurrentie.

Deze verdenking kan naar opvatting van het Bundeskartellamt uit de wereld worden geholpen door de verkoopprijzen niet meer met korte tussenpozen toe te sturen, maar na een duidelijk langer tijdsverloop. Want dan heeft de producent niet meer de mogelijkheid dagelijks te reageren op de actuele prijzen van de handelaar.

Hoe groot de tijdspanne tussen verkoop en leveren van de verkoopprijzen moet zijn, wordt per geval beoordeeld. Met dit laatste kan het risico van met het kartelrecht strijdige handelingen weliswaar niet volledig worden uitgesloten, maar in ieder geval worden verkleind.

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Stephan van Dülmen

 

  • gepubliceerd : donderdag, 08 november 2018