Strenge reglementering van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Strenge reglementering van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Ingevolge Duits en Europees mededingingsrecht is misleidende reclame in het algemeen verboden. Nog strenger zijn de regels echter op het gebied van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Tenslotte gaat het hierbij om de gezondheid van de doelgroep.

Op grond van de Duitse wet „Heilmittelwerbegesetz“ is het onder andere verboden een geneesmiddel een therapeutische werking toe te dichten die het in werkelijkheid helemaal niet heeft. Uitspraken als “helpt tegen hoofdpijn” of “ter verlichting van rugpijn” zijn uitsluitend toegestaan, als er betrouwbaar wetenschappelijk bewijs voor deze werking kan worden aangetoond. De Bundesgerichtshof verlangt als bewijs van de therapeutische werking in de regel een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd dubbelblind onderzoek, dus een onderzoek met twee groepen, waarvan de ene het te testen medicijn of medisch hulpmiddel gebruikt, terwijl de andere groep een placebo krijgt. Noch de onderzoeker noch de patiënt weet welke patiënt bij welke groep hoort.

Aangiftes van overtreding van het verbod van misleidende reclame kunnen in Duitsland niet alleen door concurrenten worden gedaan, maar ook door consumentenorganisaties. Daarom wordt dringend geadviseerd om, alvorens op de Duitse markt reclame te maken voor een medicijn of medisch hulpmiddel, zorgvuldig te controleren, of er betrouwbaar wetenschappelijk bewijs van de werking van het product bestaat.

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Heinz-Josef Klönne en/of Stephan van Dülmen.

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 19 december 2018