Pakketbedrijven opgepast: nieuwe wet omtrent aansprakelijkheid op komst!

Pakketbedrijven opgepast: nieuwe wet omtrent aansprakelijkheid op komst!

De Duitse GroKo (grote coalitie) is het eens geworden: er moet zo snel mogelijk een nieuwe wet komen die uitbuiting van pakketbezorgers moet tegengaan.

In de nieuwe wet wordt voorgenomen om pakketbedrijven verantwoordelijk te houden voor de nalatigheid van onderaannemers tegenover hun werknemers. Indien een onderaannemer het voor zijn werknemer geldende minimumloon niet uitbetaalt, dan kan het opdrachtgevende pakketbedrijf hierop worden aangesproken. Ook zullen deze pakketbedrijven garant moeten staan voor de bijdrages voor de sociale verzekeringspremies van deze werknemers.

 

De werknemer van een onderaannemer kan dan - in een geval waarin de eigen werkgever het minimumloon of de sociale verzekeringspremies niet betaalt - het opdrachtgevende pakketbedrijf aansprakelijk stellen. Zodoende hoopt de GroKo uitbuiting van pakketbezorgers tegen te gaan en bij te dragen aan een eerlijke concurrentie op de Duitse markt.

In Duitsland kent men een dergelijke regeling al langer in de bouwsector. In de bouwsector moeten hoofdaannemers zich ervan vergewissen of de onderaannemers hun verplichtingen tegenover hun werknemers nakomen.

Wilt u meer weten omtrent dit thema? Neem dan contact op met Alexander Crämer of Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : woensdag, 19 juni 2019