Online handel: Verwijzing naar platform voor geschillenbeslechting niet voldoende

Online handel: Verwijzing naar platform voor geschillenbeslechting niet voldoende

Ondernemers met bedrijfszetel in een EU-land die online koopovereenkomsten of online dienstencontracten afsluiten zijn verplicht, om op hun websites een link te plaatsen die naar een platform voor online geschillenbeslechting leidt.

Bij online transacties enkel en alleen naar het internetadres (URL) van deze platform te verwijzen, is volgens Europees recht niet voldoende. Ontbreekt in Duitsland deze link op de website wordt dit gezien als een schending van de mededinging. Om waarschuwingen te voorkomen is het dus geboden, online transacties van goederen en services van deze link naar de Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) te voorzien.

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer Heinz-Josef Klönne.

  • gepubliceerd : woensdag, 29 augustus 2018