Merkregistratie: Waarschuwing voor misleidende betalingsverzoeken

Merkregistratie: Waarschuwing voor misleidende betalingsverzoeken

Momenteel zien wij weer een toename van misleidende betalingsverzoeken na merkregistraties. 

Niet-serieuze aanbieders houden in het online merkenregister in de gaten, welke registratieaanvragen bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA, Duitse octrooi- en merkenbureau) of bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) worden ingediend. Vervolgens versturen zij de merkaanvragers een betalingsverzoek, dat er als een officiële factuur van het merkenbureau uitziet. In werkelijkheid gaat het om een aanbieding om met de afzender een overeenkomst aan te gaan. Een dergelijke overeenkomst wordt ook nog eens automatisch verlengd, als deze niet binnen de overeengekomen termijn wordt opgezegd. Onze tip: Behalve de kosten van de registratieaanvraag zelf, ontstaan bij een merkregistratie geen andere kosten. Als u toch nog andere betalingsverzoeken ontvangt, laat u deze dan door een advocaat toetsen.

Wilt u meer weten over dit thema neem dan contact op met Stephan van Dülmen.
 
 

#merkenrecht #merkregistratie #intellectueel_eigendom

 

  • gepubliceerd : donderdag, 05 december 2019