Inbreuk op de wet gegevensbescherming ‒ aanleiding voor een aanmaning?

Inbreuk op de wet gegevensbescherming

Wel zeker! Zo tenminste de opvatting van het Landgericht Würzburg.

De rechtbank bepaalde onlangs dat een ontoereikende verklaring inzake gegevensbescherming ook overeenkomstig de “Duitse AVG” een schending van de mededingingsbepalingen betekent, die een aanmaning tot gevolg kan hebben. Een verklaring inzake gegevensbescherming, die niet conform de eisen van de “Duitse AVG” (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) is opgesteld, kan door een mededinger worden aangemaand.

In de verklaring inzake gegevensbescherming in kwestie ontbraken niet alleen de informatie over de verantwoordelijke, maar ook over het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de manier waarop hiervan gebruik wordt gemaakt. Daarnaast ontbrak een verklaring aangaande de doorgifte van gegevens, over cookies en analysetools, maar vooral m.b.t. voorlichting over de rechten van betrokken personen.

Nog steeds redetwisten juristen er over, of een schending van de DSGVO überhaupt aanleiding tot een aanmaning kan zijn en of de DSGVO-normen in kwestie “er überhaupt toe dienen, in het belang van de marktdeelnemers het gebeuren op de markt te regelen en dus normen conform de wet tegen oneerlijke concurrentie zijn. Ongetwijfeld zullen er in de nabije toekomst nog andere uitspraken m.b.t. deze kwestie volgen. Of deze instanties dan tot eenzelfde inschatting komen als het Landgericht Würzburg, zal de tijd uitwijzen.

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Dr. Romy Latka

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 30 oktober 2018