GmbH met Nederlandse moedermaatschappij: registratie in het Duitse UBO-register verplicht

GmbH met Nederlandse moedermaatschappij: registratie in het Duitse UBO-register verplicht

Een Duitse GmbH is op grond van de wet Geldwäschegesetz (Duitse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht haar uiteindelijk belanghebbende te registreren in het Duitse UBO-register (het Transparenzregister). 

 

Uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijk persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming. Een uitzondering geldt, wanneer de informatie over de uiteindelijk belanghebbende al uit het Duitse handelsregister blijkt. Het volstaat echter niet, dat de informatie over de uiteindelijk belanghebbende blijkt uit het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Dit is gebleken naar aanleiding van een vraag die STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater recent heeft ingediend bij het Bundesverwaltungsamt. Een GmbH met een Nederlandse moedermaatschappij blijft dus verplicht om melding te doen.

Wilt u meer weten over dit thema neem dan contact op met Stephan van Dülmen.
 
 

#geldwäschegesetz #ubo_register #transparenzregister

 

  • gepubliceerd : woensdag, 18 december 2019