Extreem warme werkdag: hittevrij voor werknemers?

Extreem warme werkdag: hittevrij voor werknemers?

Nu het iedere zomer steeds warmer wordt, rijst vaker de vraag of werkgevers op extreem warme dagen hun werknemers hittevrij moeten geven.

De zomer in Berlijn is inmiddels even warm als de zomer in Australië. Dat het steeds warmer en droger wordt iedere zomer, zal niemand zijn ontgaan. Temperaturen van +35 °C komen steeds vaker voor. Deze hoge temperaturen hebben ook invloed op de gezondheid van werknemers.

Verplichting werkgever tijdens warme dagen

Wettelijk gezien is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde, dragelijke temperatuur op de werkvloer. Werknemers moeten zonder gevaar voor hun gezondheid arbeid kunnen verrichten. Op extreem warme dagen rust op de werkgever dan ook de plicht om maatregelen te nemen tegen de hitte. Maar wat is volgens de wet een gezonde, dragelijke temperatuur?

Kamertemperatuur boven 26 °C

Volgens de wettelijke voorschriften (ASR A3.5) behoort de kamertemperatuur in beginsel niet warmer te zijn dan 26 °C. Indien de zonnestraling tot een hogere kamertemperatuur leidt, dient een werkgever voor zonwering te zorgen. Indien de buitentemperatuur warmer is dan 26 °C, dan dient de werkgever maatregelen te treffen ter voorkoming dat de kamertemperatuur 26 °C overschrijdt.

Mocht de kamertemperatuur 26 °C toch overschrijden, mag er wel gewoon worden doorgewerkt. De werkgever behoort dan verdere maatregelen te treffen indien er een gevaar voor de gezondheid bestaat. Bij kamertemperaturen van +30 °C zijn nadere maatregelen noodzakelijk. Het kan in een dergelijk geval zinvol zijn om kortere arbeidstijden voor te schrijven, vaker pauzes in te lassen en voor afkoelende drankjes te zorgen.

Volgens de wettelijke voorschriften is een werkplek niet meer geschikt voor het verrichten van arbeid, indien de kamertemperatuur 35 °C of hoger is. Maar een recht op hittevrij heeft de werknemer niet. Hij of zij zal enkel onder bijzondere omstandigheden werk mogen weigeren. Dit kan het geval zijn indien de werkgever geen enkele maatregelen heeft getroffen tegen de hitte en er een directe gevaar voor de gezondheid bestaat.

Wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen tegen de hitte en of u voldoet aan de arbeidsomstandighedenwetgeving in Duitsland? Neem dan contact op met mevrouw Gisela Surmann, Anja Romijnders of de heer Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : vrijdag, 19 juli 2019