EU-Commissie: Duitsland moet discriminatie van grensarbeiders bij toekenning van bouwpremie opheffen

EU-Commissie: Duitsland moet discriminatie van grensarbeiders bij toekenning van bouwpremie opheffen

De Europese Commissie heeft besloten Duitsland een advies te sturen voor het weigeren van een bouwpremie (Wohnungsbauprämie) aan grensarbeiders. 

Belastingplichtigen die in Duitsland werken en aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen zijn maar in een andere lidstaat van de EU wonen, worden met betrekking tot deze premie minder gunstig behandeld dan binnenlandse belastingplichtigen. Met name de jaarlijkse bouwspaarpremie wordt in principe enkel aan ingezetenen toegekend en kan enkel worden gebruikt voor de verwerving of bouw van een door de eigenaar bewoonde woning in Duitsland. Deze regels kunnen derhalve belastingplichtigen ervan weerhouden hun uit het Verdrag voortvloeiende rechten met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging uit te oefenen. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Alexander Crämer.

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 13 maart 2019