Duitse minimumloonwet is ook van toepassing op buitenlandse ondernemers

Duitse minimumloonwet is ook van toepassing op buitenlandse ondernemers

De Duitse wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz, MiLoG) geldt volgens een uitspraak van het Finanzgericht van de deelstaat Baden-Württemberg ook voor in het buitenland gevestigde expeditiebedrijven en hun werknemers.

Douanecontroles zijn derhalve rechtmatig. De rechtbank had twee identieke gevallen af te handelen. In beide gevallen hadden buitenlandse expeditiebedrijven tegen de controlebeschikking door het Hauptzollamt Stuttgart verweer aangetekend. In het bevelschrift van de douane werden documenten opgevraagd, die de betaling van het wettelijk minimumloon voor werkzaamheden in Duitsland moesten aantonen. De eisende partijen wierpen hierbij op, dat de toepassing van de Duitse wet op het minimumloon in strijd zou zijn met Europees recht. Hier wenste het Finanzgericht van Baden-Württemberg echter niet in mee te gaan. De rechters stelden vast dat de controles op de juiste handhaving door de Duitse douane conform de wet geschiedden. 

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : vrijdag, 07 september 2018