Dit moeten beheerders van een Fanpage nu doen

Dit moeten beheerders van een Fanpage nu doen

De functionaris voor gegevensbescherming en vrije toegankelijkheid van informatie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) raadt naar aanleiding van de Facebook-uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) van 05-06-2018 de onderstaande werkwijze aan. 

In de uitspraak stelt het HvJ EU vast dat de beheerder van een Fanpage niet alleen Facebook-gebruiker is, maar door het beheren van de Fanpage als medeverantwoordelijke Facebook de mogelijkheid geeft cookies te plaatsen.

Daarom het volgende advies van de functionaris LDI NRW.

  • Wie een Fanpage bezoekt, moet op transparante en begrijpelijke wijze worden ingelicht over welke gegevens met welk doel Facebook en de beheerder van de Fanpage verwerken. Dit geldt voor zowel geregistreerde personen als voor niet geregistreerde bezoekers van het netwerk (zie art. 13 DS-GVO - de Duitse AVG).
  • Als Facebook bezoekers van een Fanpage volgt door het verzamelen van persoonlijke gegevens - door middel van cookies of vergelijkbare technieken - is in principe de toestemming van de gebruikers vereist, d.w.z. van de bezoekers van de Fanpage. De vorm waarin de toestemming wordt gegeven, moet vanzelfsprekend voldoen aan de vereisten van de DS-GVO.
  • Voor de gebieden waarvoor Facebook en de Fanpage beheerder gezamenlijk verantwoordelijk zijn, moet worden vastgelegd wie van hen welke verplichtingen van de DS-GVO nakomt. De wezenlijke punten van deze overeenkomst moeten aan de bezoeker ter beschikking worden gesteld (zie art. 26 DS-GVO).

Fanpage beheerders zouden nu Facebook moeten benaderen om de noodzakelijke informatie te krijgen en een overeenkomst met Facebook te sluiten. Mocht er geen overeenkomst tussen Fanpage beheerder en Facebook tot stand komen, luidt het advies van de functionaris LDI NRW te stoppen met de Fanpage.

Voor verdergaande informatie neemt u contact op met mevrouw Dr. Romy Latka

  • gepubliceerd : maandag, 27 augustus 2018