De digitalisering doet haar intrede in het Duitse merkenrecht

De digitalisering doet haar intrede in het Duitse merkenrecht

Begin 2019 heeft de Duitse wetgever door het Markenrechtsmodernisierungsgesetz zijn regelgeving m.b.t. de registratie en bescherming van merken aangepast aan de EU-richtlijn. 

Hierdoor wordt het voor Europese bedrijven eenvoudiger merken te laten registreren en te beschermen. Een belangrijke wijziging houdt in dat een merk niet meer grafisch weergegeven hoeft te worden, om voor bescherming in aanmerking te komen. Voortaan kunnen ook onderscheidende multimediale tekens, hologrammerken of geluiden als klangmerken digitaal worden ingediend en aangemeld.

Nog steeds zijn echter het woordmerk en de combinatie van woord-/beeldmerk de belangrijkste instrumenten ter bescherming van de eigen productnaam. Hierbij dient in ieder geval de territoriale beperking van de bescherming van merken in acht te worden genomen. De bescherming van een Benelux-merk geldt bijvoorbeeld uitsluitend in de landen van de Benelux. Wie met zijn product ook in Duitsland succes wil boeken, doet er goed aan ook in Duitsland tijdig zorg te dragen voor de bescherming van zijn merk.

 Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de heer Stephan van Dülmen.

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 06 maart 2019