Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

In Nederland verloopt de overdracht van bouwvergunningen vrij traag, terwijl in Duitsland 663.000 goedgekeurde nieuwbouwprojecten op uitvoering wachten

Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

Ondanks de behoefte aan nieuwbouw kent Nederland dit jaar een voor bouwbedrijven zorgelijke daling van het aantal bouwvergunningen. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) registreerde in de eerste helft van het jaar 2018 een daling van 10%. 

Opvallend is vooral de afname in het aantal vergunningen voor huurwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar. Bouwcorporaties wijten deze daling aan de premissen van grote steden en gemeentes, toch vooral binnen de stadsgrenzen te bouwen en het percentage sociale- en middenhuur in bouwprojecten te verhogen. Hierdoor en door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de inhuur van ZZP’ers alsmede de premisse, voortaan vooral gasloos te bouwen, krijgen veel projectontwikkelaars in Nederland hun business plan niet rond. Bovendien hebben gemeentes te kampen met te weinig capaciteit aan ambtenaren, om alle aanvragen snel af te handelen.

Nijpend tekort aan vaklui

Ook Duitsland kent een tekort aan woningen. Oorzaak hiervoor zijn echter, anders dan in Nederland, niet zozeer de trage afwikkeling van aanvragen voor bouwvergunningen of een gebrek aan opdrachtgevers van bouwprojecten. Duitsland kampt primair met een nijpend tekort aan vaklieden. Het ontbreekt met name aan bouwvakkers, loodgieters, installateurs alsmede verwarmings- en aircospecialisten. In Duitsland wachten actueel 663.000 goedgekeurde nieuwbouwprojecten op uitvoering.

De orderportefeuilles zijn in Duitsland dus goed gevuld. Wie dit jaar in de bouw- en installatiebranche op zoek is naar werk heeft hier een goede kans van slagen. Maar alvorens “over de grens” aan de slag te gaan is het raadzaam zich hierop degelijk voor te bereiden. Niet alleen dient men voor werkzaamheden in Duitsland in geval van bouwactiviteiten te beschikken over een inschrijving in het Duitse register van ambachten, de Handwerksrolle. Tevens is het zaak een aantal fiscale en arbeidsrechtelijke voorschriften in acht te nemen. Het is vooral van groot belang er op te letten welke contractvoorwaarden van toepassing zijn.

Wilt u meer weten over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

No video selected.
  • gepubliceerd : zondag, 09 september 2018