Bouw Ondernemers in Duitsland

Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten

Is het netto of bruto afrekenbedrag doorslaggevend?

 Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten.

Algemene voorwaarden maken deel uit van bijna alle bouwcontracten. In deze algemene voorwaarden staan daarbij vaak clausules waarin een mogelijke contractuele boete wordt geformuleerd in het geval bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. 

Aanbesteding van overheidsopdrachten

Informatieplicht van de inschrijver en de nietigheid van de overeenkomst

Aanbesteding van overheidsopdrachten

Auteur: Elena Schulz, Rechtsanwältin

 

Als er in het kader van de openbare aanbesteding van overheidsopdrachten diensten worden aanbesteed, rijst voor de inschrijver die belangstelling heeft doorgaans de vraag in hoeverre hij verplicht is de aanbestede diensten te controleren en over eventuele fouten en omissies te informeren.

De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

Duitse consumentenovereenkomst

De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

In de Duitse bouwsector is het gebruikelijk dat architecten ondersteunend en adviserend optreden voor de verschillende partijen en op een bepaalde manier toezicht houden op de bouw.  

Nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe

Nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe

De cao-partijen zijn het eens geworden over nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe.

De nieuwe cao inzake minimumlonen (Bauhauptgewerbe) wordt met terugwerkende kracht per 01-01-2021 van kracht.

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Het probleem

Krachtens § 6a lid 1 VOB/A moet de bekwaamheid, draagkracht en betrouwbaarheid van de aanbieders worden getoetst om hun geschiktheid aan te tonen. Bij openbare aanbestedingen moeten krachtens § 6b lid 4 VOV/A reeds in de uitnodiging tot inschrijving de documenten worden aangegeven die samen met de inschrijving moeten worden overgelegd of waarvan latere levering wordt voorbehouden.  

Bauhandwerkersicherheit

Wat moet de opdrachtnemer kunnen bewijzen als hij een zekerheid eist voor aanvullende werkzaamheden (Nachtrag)?

Bauhandwerkersicherheit

Het probleem:

Krachtens § 650f lid 1, eerste zin BGB heeft de ondernemer het recht om een zekerheid te verlangen "ook voor de in aanvullende opdrachten overeengekomen en nog niet betaalde vergoeding". 

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden in Duitsland

De meldings- en documentatieplicht

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden  in Duitsland

Als men in Duitsland met eigen werknemers werkzaamheden in de bouw of afbouw verricht, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, verwarming, sanitair, schilder- of installatiewerk geldt een meldings- en documentatieplicht.

Handwerksrolle - verlenging

Maar één jaar geldig

Handwerksrolle - verlenging

Als er in Duitsland met eigen werknemers van een Nederlandse BV bepaalde ambachtelijke werkzaamheden worden verricht is daarvoor een inschrijving in de registers van de bevoegde Duitse Kamer van Ambachten (Handwerkskammer) nodig. Een dergelijke registratie is per definitie slechts één jaar geldig en moet worden verlengd voordat de geldigheid ervan afloopt. Anders vervalt de inschrijving.

De zekerheden voor de aannemer tijdens de COVID 19-pandemie

Het veiligstellen van de omzet

De zekerheden voor de aannemer in de COVID 19-pandemie

Tijdens de coronacrisis is het vooral raadzaam om snel liquiditeit te creëren door middel van voorschotten en vooruitbetalingen, zo nodig het zogenaamde argument van de onzekerheid aan te voeren en een bankgarantie van de opdrachtgever op te vragen (Bauhandwerkersicherung).

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Belangrijke informatie!

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om werktijdverkorting in te voeren.

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen niet meer kan laten werken, of als  de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan werktijdverkorting worden ingevoerd.

Corona-Virus in de bouwsector

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Corona-Virus in de bouwsector

Vanwege het coronavirus heeft de Duitse regering op 16 maart 2020 leidraden aangekondigd voor een gezamenlijk optreden in de coronacrisis. Deze leidraden en de voorschriften in de respectieve deelstaten betekenen een aanzienlijke beperking van het openbare en privéleven in Duitsland. Voor bedrijven die in Duitsland actief zijn, zal dit op allerlei niveaus behoorlijke consequenties hebben.

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Ook al wordt de bouwbranche op dit moment niet direct door bestuurlijke maatregelen in verband met de coronacrisis getroffen, toch zijn ook hier de eerste gevolgen al voelbaar. Leveringsproblemen, hogere materiaalkosten, inreisverboden of bestuurlijke maatregelen kunnen de planning van een bouwproject behoorlijk in de war gooien.

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Ook al geldt er op dit moment (18 maart 2020, 12.00 uur) geen werkverbod in de bouwsector en kunnen arbeiders hun werkzaamheden ongehinderd voortzetten, toch heeft het coronavirus gevolgen voor u als werkgever in de bouwsector.

Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Een bouwbedrijf vergeet een speciale wens van de opdrachtgever uit te voeren en biedt i.p.v. hernieuwde nakoming van het contract korting op de eindafrekening aan. Vergeefs

Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Een door je opdrachtgever uitdrukkelijk geuite wens gewoonweg vergeten uit te voeren is geen excuus, om het ontstane gebrek niet te verhelpen.

BouwBeurs Utrecht, 4 t/ 8 februari 2019

woensdag, 23 januari 2019

Maak kennis en/of stel uw vragen omtrent bouwen in Duitsland op de BouwBeurs in Utrecht

BouwBeurs Utrecht, 4 t/ 8 februari 2019

Tijdens de BouwBeurs van 4 t/m 8 februari a.s. kunt u STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater vinden in hal 7, stand-nr. 07.B008 op de NRW-stand. 

Bouwen in Duitsland

woensdag, 23 januari 2019

Bij bouw- en infraprojecten zijn een zorgvuldige toetsing van het contract, een goede documentatie tijdens het bouwtraject en eventuele meerkosten bij vertragingen in het geding

Bouwen in Duitsland

Bouw- en infraprojecten zijn  ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel en juridisch opzicht.

Duitse contracten, Algemene Voorwaarden en het nut van een kredietverzekering

woensdag, 19 december 2018

Duitse contracten, Algemene Voorwaarden en het nut van een kredietverzekering

Bij het afsluiten en nakomen van contracten zijn goed geformuleerde en op maat gemaakte Algemene Voorwaarden cruciaal. 

Met ZZP’ers naar Duitsland: voordelen meenemen en risico’s voorkomen

woensdag, 21 november 2018

Met ZZP’ers naar Duitsland: voordelen meenemen en risico’s voorkomen

Nederlandse bedrijven maken bij hun projecten in Duitsland gebruik van de diensten van ZZP’ers. Dat kan, maar let op de valkuilen!

Kennisbijeenkomst “Werk uitvoeren in Duitsland” in Nieuwegein

vrijdag, 23 november 2018

Metaalunie organiseert op 23 november 2018 i.s.m. STRICK en Stichting Nedubex een Ronde Tafel bijeenkomst over het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw in Duitsland

Kennisbijeenkomst “Werk uitvoeren in Duitsland” in Nieuwegein

Op 23 november van 10.00 – 12.00 uur organiseert Metaalunie een Ronde Tafel bijeenkomst over het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw in Duitsland, met een netwerklunch na afloop.

Datastoring of gegevenslek in de webwinkel – wat te doen?

Vanwege het gevaar dat dreigt door gegevensleks zijn online-winkeliers verplicht, zulke storingen resp. gegevenslekkages door passende maatregelen tegemoet te treden

Datastoring of gegevenslek in de webwinkel – wat te doen?

In geval van een datastoring of een gegevenslek in de webwinkel, teweeggebracht  door menselijk falen of onvoldoende technische resp. organisatorische maatregelen op ICT-gebied, is mogelijkerwijs de bescherming van persoonsgegevens niet meer gewaarborgd.

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag: SVB-Info-dag-bouw in Nijmegen

dinsdag, 13 november 2018

Informatiebijeenkomst voor werkgevers, intermediairs en HR-medewerkers op 13 november 2018 - speciaal voor de bouwbranche

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag: SVB-Info-dagen

Werkt u of uw personeel in Duitsland? En heeft u vragen over grensoverschrijdend werken? 

De bescherming van uitvindingen in Nederland en/of Duitsland ten tijde van industrie 4.0

woensdag, 17 oktober 2018

De bescherming van uitvindingen in Nederland en/of Duitsland ten tijde van industrie 4.0

De Duitse economie blijft goed presteren. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de sterke industriële basis die Duitsland al sinds decennia kenmerkt. Nederlandse toeleveranciers en technische dienstverleners kunnen hiervan profiteren. 

Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

In Nederland verloopt de overdracht van bouwvergunningen vrij traag, terwijl in Duitsland 663.000 goedgekeurde nieuwbouwprojecten op uitvoering wachten

Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

Ondanks de behoefte aan nieuwbouw kent Nederland dit jaar een voor bouwbedrijven zorgelijke daling van het aantal bouwvergunningen. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) registreerde in de eerste helft van het jaar 2018 een daling van 10%. 

Werken over de grens in de ambachtelijke sector

Wie in Duitsland (ook voor een korte klus) ambachtelijke werkzaamheden verricht, moet beschikken over een inschrijving in het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle)

Werken over de grens in de ambachtelijke sector

Duitsland kent voor de ambachtelijke sector een gildesysteem. Voordat er met eigen personeel werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, moeten zich onder meer installateurs, loodgieters, timmerbedrijven, automonteurs, kachelsmeden, metaalconstructeurs, elektriciens, informatietechnici en talloze andere branches bij het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) laten registreren.