Bijeenkomsten 2017

Ondersteuning bij de stap over de grens

Mittwoch, 15 November 2017

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ondersteuning krijgen van diverse instrumenten, waaronder een kennisvoucher voor de inhuur van Duitsland-adviseurs

Ondersteuning bij de stap over de grens

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op o.a. juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds verleden jaar een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

Waarom kiest de Duitse inkoper niet (meer) voor u?

Donnerstag, 30 November 2017

Kennisbijeenkomst voor de fashion, schoenen, sport, textiel, home & living branche op 30 november 2017 in Kleef (D)

Waarom kiest de Duitse inkoper niet (meer) voor u?

Prijs, hoeveelheid en kwaliteit zijn essentiële criteria voor een Duitse inkoper van textiel- en sportartikelen. Voor een Nederlandse verkoper zal dit geen nieuw en verrassend inzicht zijn. Maar zakendoen met een Duitse inkoper vergt méér dan onderhandelen over uw offerte of zijn inkoopcondities.

Met personeel de grens over

Dienstag, 07 November 2017

Kennisbijeenkomst van evofenedex op 7 november 2017 in Zoetermeer: Nationale regelingen in de EU maken het complexer om met personeel de grens over te gaan

Met personeel de grens over

evofenedex maakt duidelijk waar bedrijven rekening mee moeten houden. Met de komst van allerlei nationale regelingen in diverse EU-landen (zoals de Milog in Duitsland en de loi Macron in Frankrijk), is het steeds complexer geworden om met personeel de grens over te gaan en werkzaamheden te verrichten.

Oude vrienden, nieuwe zakelijke mogelijkheden

Duits-Nederlandse Handelsdag, op 8 november 2017 in Mönchengladbach

Oude vrienden, nieuwe zakelijke mogelijkheden

De Niederrhein en Nederland zijn op een heel bijzondere manier met elkaar verbonden. Culturele en familiebanden tussen de twee buren bestaan al eeuwen. Dit geldt ook voor de economische contacten. Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland - geen enkel land levert meer goederen aan de Bondsrepubliek Duitsland.

Zakendoen over de grens

Duitsland speelt een sleutelrol bij succes, kansen en mogelijkheden van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland

Zakendoen over de grens

In de troonrede van 19 september jl. wordt expliciet melding gemaakt van het feit dat Nederland een groot deel van zijn geld “over de grens” verdient. Duitsland speelt hierin een sleutelrol en is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland. De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven is dan ook steeds bijzonder. Ook op het politieke vlak komen de problemen en uitdagingen in beide landen sterk overeen. Binnen de EU hebben Nederland en Duitsland veel gezamenlijke belangen.

Voorkom conflicten in de bouw door risicomanagement

Claim Management in Duitsland

Voorkom conflicten in de bouw door risicomanagement

Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel, en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, onveilige situaties, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners.

Praktische handreiking voor een strategische exportaanpak, 11 oktober 2017

Informatiebijeenkomst: Praktische handreiking voor een strategische exportaanpak Duitsland in uw exportSTAPPENplan!, 11 oktober 2017

Een exportSTAPPENplan vormt de basis van succes op buitenlandse markten. Dit feit vormt de aanleiding voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om ondernemers gericht te begeleiden bij hun exportplannen. Deze begeleiding houdt in dat de ondernemer de mogelijkheid heeft om zich omtrent zijn exportactiviteiten te laten coachen en hiervoor een financiële tegemoetkoming kan ontvangen.

Goed toebereid de Duitse markt op: U vraagt, wij antwoorden

Tijdens onze traditionele zomerbarbecue komen alle succesfactoren van het zakendoen met Duitsland aan bod

Goed toebereid de Duitse markt op: U vraagt, wij antwoorden

Wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken, zal tijd en energie moeten investeren in een degelijke voorbereiding. Zo menigeen miskent, dat beide landen niet alleen juridisch en fiscaal, maar ook cultureel en mentaal aanzienlijk verschillen. U wilt graag meer weten over bouwrecht, arbeidsrecht, agentuurrecht, merkenrecht of belastingrecht in Duitsland?

In- en uitlenen van werknemers in Duitsland

De Duitse uitzendwet AÜG en de EU-detacheringsrichtlijn Arbeitnehmer-Entsendegesetz

In- en uitlenen van werknemers in Duitsland

Met uitzendpersoneel de grens over? Nederlandse bedrijven moeten bij hun activiteiten in Duitsland in acht nemen dat zij voor het werken met uitzendkrachten in Duitsland een vergunning nodig hebben. De details zijn in de Duitse uitzendwet (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz , AÜG), geregeld. Deze uitzendwet is sinds 1 april jl. aangepast.

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag

Mittwoch, 13 Dezember 2017

Informatiebijeenkomst van Bureau Duitse Zaken op 13 december 2017

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag

Werkt u of uw personeel in Duitsland? En heeft u vragen over grensoverschrijdend werken? Samen met een aantal relaties helpen wij u op weg op het terrein van sociale zekerheid, belasting, arbeidsrecht en juridische verplichtingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken we de soms lastige wetgeving voor u inzichtelijk.

Studieochtend Duits Arbeidsrecht op 16 november 2017 in Nijmegen

Studieochtend Duits Arbeidsrecht op 16 november in Nijmegen

Tijdens deze studieochtend brengen onze Duitse (Nederlandstalige) specialisten u op de hoogte van de hoofdlijnen van het Duitse arbeidsrecht. Waar nodig gaan zij daarbij ook in op de systematiek van Duitse sociale verzekeringen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de opvallende verschillen met het Nederlandse systeem. De thema's worden besproken aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Dus zowel de theorie als praktijk komt aan bod.

Jaarcongres Grensoverschrijdend Werken, 15 juni 2017 in Den Bosch

Jaarcongres Grensoverschrijdend Werken, 15 juni 2017 in Den Bosch

Deze jaarlijkse studiedag is zeer praktijkgericht. Vele belangrijke en actuele onderwerpen m.b.t. werken over de grens komen aan de orde. Opnieuw met veel deskundige sprekers en een ruim aanbod aan relevante workshops.

Bijeenkomst Duits Erfrecht – Niederländisches Erbrecht, 23 november 2017

Verschillen in de Nederlandse en Duitse wetgeving en hoe u ermee om moet gaan

Bijeenkomst Duits Erfrecht – Niederländisches Erbrecht, 12 september 2017

Nederlandse ondernemers met een GmbH in Duitsland en Duitse ondernemers die in Nederland een BV runnen komen vroeg of laat in aanraking met erfrecht-kwesties. En vragen zich dan of hoe het erfrecht in het andere land in elkaar zit, hoe de wetten verschillen en hoe je daar mee om kunt gaan.

Optimaal uitgangspunt voor goede zaken met de buren

Het investeringsklimaat in Noordrijn-Westfalen, met 18 miljoen inwoners een grote markt

Optimaal uitgangspunt voor goede zaken met de buren

Noordrijn-Westfalen, de qua bevolking grootste Duitse deelstaat en een van de belangrijkste handelspartners van Nederland, biedt kansen te over voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wel is het de vraag, hoe je deze markt het best benadert en hoe je valkuilen vermijdt, zodat uw marktentree in Duitsland een schot in de roos wordt. Het economische stimuleringsbureau van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, NRW.Invest GmbH, ondersteunt internationaal opererende bedrijven  die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden en zich in Noordrijn-Westfalen willen vestigen.

Gevaarlijke stoffen en recycling: fouten en gevolgen

Nederlands-Duitse kennisbijeenkomst over afvalstoffen, de verwijdering ervan en de ingewikkelde regels voor het grensoverschrijdend vervoer op 31 mei 2017 te Zoetermeer

Gevaarlijke stoffen en recycling: fouten en gevolgen

Road2GermanyXL, 8 juni 2017, Zwolle

Zaken doen met Duitsland, iets voor u? 8 juni 2017 in Zwolle

Road2GermanyXL, 8 juni 2017, Zwolle
  • “Wilt u uw kansen op de Duitse markt verkennen?”
  • “Of bent u op zoek naar uitbreiding van uw markt en op zoek naar kansrijke sectoren?”
  • “Wilt u weten hoe online marketing werkt in Duitsland?”
  • “Of wat er komt kijken bij het opzetten van een goed verkoopapparaat?”
  • “Hoe het zit met fiscale en juridische aspecten?”
  • “Of hoe u de juiste zakenpartners kunt zoeken en vinden?”

Met een handelsagent de Duitse markt op

Zorg voor goede afspraken en een op maat gemaakt contract!

Met een handelsagent de Duitse markt op

Hij kent uw klanten, heeft ervaring in de verkoop, ontwikkelt eigen initiatief, toont doorzettingsvermogen en komt daarbij ook nog sympathiek over: uw Duitse handelsagent. Lopen de zaken voorspoedig is hij uw steun en toeverlaat op de Duitse markt.

Voorkom nodeloze fouten na oprichting van uw GmbH

Over uw individuele exportstrategie, de rol van het stamkapitaal en de mogelijke implicaties van fout beheer door de directeur van deze Duitse vennootschap

Voorkom nodeloze fouten na oprichting van uw GmbH

U wilt met uw product de Duitse markt op? Goed plan, Duitsland staat er economisch buitengewoon goed voor. Daar moet dus wel handel inzitten voor Nederlandse bedrijven. De vraag is alleen, hoe bereik je deze markt?

Duits erfrecht - Niederländisches Erbrecht

Informatiebijeenkomst 23 november 2017, 19.00 – 21.00 uur, Kleve

Duits erfrecht - Niederländisches Erbrecht

De verschillen in de Nederlandse en Duitse wetgeving en hoe u ermee om moet gaan

Nederlandse ondernemers met een GmbH in Duitsland en Duitse ondernemers die in Nederland een BV runnen komen vroeg of laat in aanraking met erfrechtkwesties. En vragen zich dan of hoe het erfrecht in het andere land in elkaar zit, hoe de wetten verschillen en hoe je daar mee om kunt gaan.

Lindus themabijeenkomst Zakendoen in Duitsland, 11 mei 2017, Zevenaar

Lindus themabijeenkomst  Zakendoen in Duitsland,  11 mei 2017, Zevenaar

De Duitse economie draait momenteel uitstekend. Waarom dus niet een graantje meepikken, zal zo menig Nederlandse ondernemer denken.

Netwerkbeurs B2B de Liemers, 4 april 2017 in Duiven

Netwerkbeurs B2B de Liemers, 4 april 2017 in Duiven

Op 4 april a.s. biedt B2B de Liemers bezoekers een informatief, inspirerend, interactief en sterk verbindend beursprogramma.

De zakelijke kant van ondernemen in Duitsland, 13 april 2017

Kennisbijeenkomst in Zellik (Belgie) voor Belgische ondernemers uit de modebranche die zaken doen of willen doen in Duitsland

De zakelijke kant van ondernemen in Duitsland, 13 april 2017

Een goed overzicht van de modemarkt Duitsland en hoe ondernemers uit de modebranche deze markt kunnen bewerken biedt CreaModa in samenwerking met Modint GmbH en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater op 13 april a.s. in het Belgische Zellik.

Uitzendkrachten worden duurder

Op 1 april a.s. treedt het herziene Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in werking

Met uitzendpersoneel de grens over

Het uitzenden van personeel is in Duitsland een vergunningsplichtige activiteit. Dit moeten ook Nederlandse bedrijven bij hun activiteiten in Duitsland in acht nemen. Payrolling is naar Duits recht trouwens ook uitzenden.

Nederlands-Duits belastingverdrag: hoe goed werkt het?

Een jaar ervaring met het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Nederlands-Duits belastingverdrag: hoe goed werkt het?

Een jaar geleden is het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland in werking getreden – na een ratificatieprocedure die meer dan drie jaar in beslag nam. Het nieuwe belastingverdrag heeft een aantal wijzigingen gebracht voor werkende personen.

Het Duitse arbeidsrecht: blijvers en nieuwkomers

Wetswijzigingen en gevolgen op het gebied van het Duitse arbeidsrecht 2016 en 2017

Het Duitse arbeidsrecht: blijvers en nieuwkomers

Wie overweegt via een Duitse vestiging activiteiten in Duitsland te ontplooien en daar ook personeel in dienst te nemen, moet de regels van het Duitse arbeidsrecht goed kennen. Dit geldt ook voor bedrijven die met ZZP’ers in Duitsland aan de slag gaan; hier is het vooral zaak de indruk van schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Vakbeurs Trans-Log-Intermodal, op 14 en 15 februari 2017 te Kalkar

De vakbeurs voor transport, logistiek, IT-oplossingen en de daarbij behorende diensten als Supply Chain Management is een regionale beurs met internationale aantrekkingskracht

Vakbeurs Trans-Log-Intermodal, op 14 en 15 februari 2017 te Kalkar

Bent u aanbieder van transport, logistiek, warehouse inrichting, IT oplossingen en/of verwante diensten en producten? Zijn veilige arbeidsomstandigheden uw hoogste prioriteit? Dan is exposeren op de beurs T-L-I 2017 op 14 en 15 februari 2017 in Kalkar interessant voor u. Hier vindt u als Nederlandse ondernemer een platform voor uitbreiding van uw netwerk en uw prospects.

Technische Knock-out voor SOKA-Bau

Nederlandse ondernemers hebben jarenlang onterecht premies aan het Duitse vakantiefonds SOKA-Bau betaald. U ook? U wilt weten wat te doen? Maatwerk antwoorden op al uw vragen!

Technische Knock-out voor SOKA-Bau

Iedereen die in de Duitse bouwbranche onderweg is kent het Duitse vakantiefonds met zijn financiële implicaties voor werkgevers. Doel van de SOKA Bau-heffingen is het veiligstellen van het vakantiegeld voor bouwvakkers in Duitsland. Betaald worden de premies door de werkgever en wel ter hoogte van momenteel 14,5% van het bruto loon van de werknemer.

Informatiebijeenkomst Bureau Duitse Zaken op 17 november, Vianen

Informatiebijeenkomst Bureau Duitse Zaken op 17 november, Vianen

Het Bureau voor Duitse Zaken organiseert in het najaar van 2016 informatie-bijeenkomsten voor werkgevers, zelfstandigen, intermediairs, payroll-organisaties en/of HR-medewerkers, de laatste van een reeks van vier op 17 november in Vianen