Bijeenkomsten 2013

Verkeersovertredingen in Duitsland

Te snel geweest in Keulen, door rood gereden in Frankfurt of in München in de slip geraakt zonder winterbanden? Wie als ondernemer regelmatig met de auto in Duitsland onderweg is voor zakelijke afspraken, loopt kans ooit in conflict te komen met de Duitse verkeerswetgeving. Tot de top 10 van overtredingen behoren: te hoge snelheid, bumperkleven op de `Autobahn´, het niet verlenen van voorrang en de “Unfallflucht”. De gevolgen zijn vaak duur of ingrijpend, bijvoorbeeld door rijontzegging.

Bouwen in en het leveren van bouwproducten naar Duitsland

"Bouwen in en het leveren van bouwproducten naar Duitsland”
16-10-2013

Beste relatie,

De wens om waardevast te investeren zorgt in Duitsland momenteel voor een groeiende vraag naar utiliteitsgebouwen, huizen en woningen. Een constant opgaande trend biedt daarom volop kansen ook voor de Nederlandse ondernemer. Reden genoeg om eens te kijken naar de parameters die Nederlandse bouwondernemers en leveranciers van bouwmaterialen en prefab moeten kennen, om succesvol mee te dingen naar Duitse opdrachten.

Voor werkzaamheden in de bouw- en bouwgerelateerde sector dient men bijvoorbeeld te beschikken over een inschrijving bij het Duitse register van ambachten, de Handwerksrolle. Verder is het belangrijk de implicaties van de Duitse bouwverordening (VOB/B) goed te kennen. Wie prefab of andere bouwproducten naar Duitsland levert moet ervoor zorgen zijn contracten en Algemene Voorwaarden op orde te hebben. Ook wat aansprakelijkheid en de fiscale aspecten van het werken in Duitsland betreft, is een goede voorbereiding beslist geen overbodige luxe!

Op al uw vragen rond het bouwen in Duitsland en het leveren van bouwmaterialen antwoordt de spreker van de bijeenkomst, Rechtsanwalt Udo Croonenbrock, met plezier.

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op

woensdag 16 oktober 2013 van 16.30 – 20.00 uur

in restaurant ´t Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken, om bestaande contacten te intensiveren en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Heeft u op deze avond vragen over een specifiek rechtsgebied, dan kunt u deze uiteraard aan onze aanwezige advocaten en specialisten voorleggen.

Aan de deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij één of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222-610 of per e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

De succesfactoren van het zakendoen in Duitsland

"De succesfactoren van het zakendoen in Duitsland"

21-08-2013

Beste relatie,

Duitsland biedt in tijden van aanhoudende recessie nog steeds volop kansen. Volgens de ING bank zal de Nederlandse economie zich vooral moeten optrekken aan de Duitse. Wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken, zal wel tijd en energie moeten investeren in een goede voorbereiding. Want ondanks alle overeenkomsten tonen Nederland en Duitsland niet alleen fiscaal en juridisch, maar ook cultureel en mentaal aanzienlijke verschillen.

Financiering van uw bedrijfsactiviteiten in Duitsland

"Financiering van uw bedrijfsactiviteiten in Duitsland"

17-07-2013

Beste relatie,

In tijden van bezuinigingen is het voor een Nederlandse ondernemer momenteel moeilijk zijn activiteiten gefinancierd te krijgen. De huisbank maar ook andere kredietverstrekkers houden de vinger op de knip, een bedrijf moet al een aanzienlijke som aan eigen kapitaal inbrengen, om überhaupt een financiering los te peuteren. 

Samen met het feit dat Duitsland er in tijden als deze nog steeds goed voorstaat en zakendoen in Duitsland voor Nederlandse ondernemers hoe dan ook altijd goede kansen biedt, zijn Duitse banken steeds vaker bereid zonder al te veel administratieve rompslomp Nederlandse bedrijfsactiviteiten te financieren, zij het bij de aankoop van vastgoed, het oprichten van een bedrijf of de realisering van een groot bouwproject. En: de rente is in Duitsland gemiddeld 1 % lager dan in Nederland!

Personeel in Duitsland?

"Personeel in Duitsland?"
- De grondbeginselen van het Duitse arbeidsrecht -
19-06-2013

Beste relatie,

Wie overweegt een vestiging in Duitsland op te richten of een Duits bedrijf over te nemen, om de markt voor zijn product te verbreden, moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het Duitse arbeidsrecht biedt. In beginsel kent het dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, maar er bestaan ook afwijkingen, zoals een proeftijd van 6 maanden, 6 weken salaris-doorbetaling tijdens ziekte of het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met zijn implicaties ook voor buitenlandse werknemers.

Vastgoed informatiebijeenkomst op de Provada

 

provada strick

“Gouden tips voor de aankoop van vastgoed in Duitsland”
05-06-2013 

De Duitse vastgoedmarkt verheugt zich momenteel in de gunst van internationale investeerders. Een reden hiervoor is ongetwijfeld dat de vastgoedmarkt in Duitsland niet zo aan schommelingen onderhevig is als elders in Europa. Bovendien hebben kredietverstrekkers hun restrictieve koers laten varen en financieren inmiddels volop.

Bouw in Duitsland, uw thuismarkt

“Bouw in Duitsland, uw thuismarkt”
15-05-2013

Beste relatie,

Waardevast investeren viert in Duitsland momenteel hoogtij. Een groeiende vraag naar huizen en woningen is het gevolg, dat heeft de grote belangstelling voor onze Duitsland-Borrel van april duidelijk laten zien. De constant opgaande trend in Duitsland biedt dan ook volop kansen voor de Nederlandse ondernemer. Reden genoeg om eens te kijken naar de parameters die Nederlandse bouwondernemers, onderaannemers en installatiebedrijven moeten kennen, om succesvol mee te dingen naar Duitse opdrachten.

De Duitse vastgoedmarkt biedt uitkomst

“De Duitse vastgoedmarkt biedt uitkomst”
24-04-2013

Beste relatie,

De Duitse vastgoedmarkt verheugt zich momenteel in de gunst van internationale investeerders. Een reden hiervoor is ongetwijfeld dat de vastgoedmarkt in Duitsland niet zo aan schommelingen onderhevig is als elders in Europa. Bovendien hebben kredietverstrekkers hun restrictieve koers laten varen en financieren inmiddels volop.

de Duitse uitzendwet (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG)

Beste relatie,

Nederlandse bedrijven die voor opdrachten in Duitsland personeel uitlenen aan hun Duitse dochter, hebben hiervoor onder bepaalde voorwaarden een vergunning nodig. Dit eist het Duitse Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Ook voor uitzend- en detacheringsbureau’s, die in Duitsland actief worden, geldt het AÜG.  Ontbreekt deze vergunning komt het tot een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht en dreigen er boetes voor de betrokken partijen.

Gouden tips voor het incasseren van vorderingen en het verzilveren van vonnissen

Beste relatie,

Door de crisis zijn Nederlandse ondernemers voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Dat een klant zijn rekeningen niet betaalt, is vervelend. Wat kunt u doen om uw geld te krijgen?

Aanval en verdediging bij namaak en piraterij

Beste relatie,

De Duitse economie blijft goed presteren. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de sterke industriële basis die Duitsland al sinds decennia kenmerkt. De automobielsector, machinebouw en elektrotechnische industrie kennen samen een omzetaandeel van 43% in de Duitse industrie. Met toeleveranciers uit de rubber-, kunststof- en metaalindustrie erbij loopt dit percentage op tot 59%. Nederlandse toeleveranciers uit de metaal-, rubber- en kunststofsector alsmede technische dienstverleners kunnen hiervan profiteren.