Bijeenkomsten 2012

Alle aspecten van het zakendoen in Duitsland – vraagt u maar, wij antwoorden!

Beste relatie,

Ook 2013 biedt een goed draaiende Duitse economie perspectief voor Nederlandse ondernemers. Enkele bezoekers van onze maandelijkse informatiebijeenkomst over zakendoen in Duitsland hadden wellicht graag gezien dat 2012 juist hun onderwerp nader toegelicht zou worden. Wel, zij komen deze maand aan hun trekken.

Installeren in Duitsland

Beste relatie,

De Duitse bouwbranche staat er op dit moment florissanter voor dan de Nederlandse. In Duitsland worden nog opdrachten verstrekt. De omzetcijfers zijn navenant. Voor Nederlandse installateurs reden om ook eens “over de grens” te kijken voor het aanboren van nieuwe markten. Maar werk uitvoeren in Duitsland betekent wel opletten op de vaak iets andere regelgeving.

 

 

Overname van een bedrijf in Duitsland

Beste relatie,

U bent van plan een Duits bedrijf te kopen? Het tijdstip is goed gekozen, de Duitse economie gaat het voor de wind, Duitsland biedt uitkomst, als u in eigen land voor uw product geen nieuwe afnemers vindt. Ook een fusie tussen uw bedrijf en een Duitse partner kan een goed rendement opleveren.

(Bouw)opdrachten in Duitsland

Zonder (juridisch/fiscale) strubbelingen de Duitse markt op 19-09-2012

Beste relatie,

In Duitsland valt nog iets te bouwen! In tegenstelling tot Nederland worden in Duitsland nog opdrachten verstrekt. Hier ligt een kans voor de Nederlandse ondernemer. Reden genoeg om eens te kijken naar de parameters die Nederlandse ondernemers, onderaannemers en b.v. installatiebedrijven moeten kennen, om succesvol mee te dingen naar Duitse opdrachten. Een gedegen voorbereiding is hierbij zeker geen overbodige luxe, aangezien er altijd juridische en fiscale kwesties spelen die onnodig kosten veroorzaken.

De markt voor uw product is er - in Duitsland!

Beste relatie,

De Duitse markt is booming, de werkgelegenheid navenant. Gezien deze ontwikkeling ziet de Duitse consument momenteel geen enkele reden de vinger op de knip te houden. De constant opgaande trend in Duitsland biedt dan ook volop kansen voor de Nederlandse ondernemer. Als uw product goed is, de prijs-kwaliteitsverhouding klopt en u betrouwbaar aan uw leverings- en serviceverplichtingen kunt voldoen, dan is Duitsland de markt voor u.

De fiscale gevolgen van onjuiste transfer prices

Beste relatie,

U levert als Nederlandse BV producten aan uw Duitse dochterbedrijf dat deze vervolgens op de Duitse markt verkoopt? Over de winst die het dochterbedrijf maakt, moet uiteraard in Duitsland belasting worden betaald. Veel Nederlandse bedrijven berekenen daarom de prijzen voor toelevering duurder door aan hun Duitse dochters, dan eigenlijk bedrijfseconomisch gerechtvaardigd is. Het gevolg: de geboekte winst blijft in Nederland. Uiteraard vindt de Duitse fiscus deze praktijk niet zo geslaagd, na een bedrijfscontrole bij de Duitse dochter worden de verrekeningsprijzen dan ook regelmatig gecorrigeerd en de winst verhoogd. En dan kijk je ondanks het dubbele belasting verdrag tegen een tweevoudige vordering aan.

Bankieren en financieren in Duitsland

Beste relatie,

Vooraanstaande onderzoeksinstellingen voorspellen Duitsland midden in de euro- en schuldencrisis een gezonde economische groei. Nederlandse ondernemers, die op de Duitse markt actief zijn of willen worden, moeten erop kunnen vertrouwen dat zij voor de financiering van hun investeringen bij hun huisbank terecht kunnen. ABN AMRO biedt voor grensoverschrijdende business in Duitsland een breed spectrum aan financieringsmogelijkheden.

EM Credit Turnier Deutschland – Niederlande

Freitag, 08.06.2012 ab 14:30 Uhr
Dienstleistungszentrum Poort van Duitsland – Poort van Holland
Siemensstr.31, 47533 Kleve

Die Europameisterschaft in unserem Nachbarland steht kurz bevor und die Gefühle kochen wieder hoch.

Zur Einstimmung auf das kommende EM-Spiel Niederlande – Deutschland am 13.06.2012 möchten wir diesen legendären Wettstreit aufleben lassen…in diesem Fall auf der Ebene des Credit Managements.

Nederlands-Duitse Businessacademie – Seminarprogramm mei t/m juni 2012

Seminarprogramma meit/m juni 2012

Mei

24-05-2012
Duitse omzetbelasting


Juni

04 t/m 06-06-2012
Masterclass Duitsland: taal en zakencultuur
Dag 1: Wie ticken die Deutschen?
Dag 2: Telefoneren en onderhandelen met Duitsers
Dag 3: Actuele ontwikkelingen in Duitsland

Deze cursus wordt u i.s.m. Business Alliance Nederland Duitsland aangeboden.
Voor meer informatie zie ook http://www.business-alliance.nl/


Meer informatie over de bovengenoemde seminars: www.businessacademie.de

De Duitse GmbH en de fiscale gevolgen

Beste relatie,

Sinds begin dit jaar kunnen de verliezen, die een Duitse vaste inrichting maakt, fiscaal niet meer in Nederland worden verrekend. Als gevolg van deze wetswijziging is het heden interessant een GmbH op te richten, aangezien je dan beschikt over een Duitse entiteit en de aansprakelijkheid voor het zakendoen in Duitsland op de GmbH beperkt blijft; als vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de GmbH bij het middenbedrijf de meest populaire bedrijfsvorm in Duitsland.

Arbeidsrecht in Duitsland - De meest voorkomende misvattingen

Beste relatie,

In beginsel kent het Duitse arbeidsrecht dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, al zijn er ook afwijkingen te constateren. Over een aantal punten in het Duitse arbeidsrecht doen mythes en legenden de ronde. Zij zijn zeker de moeite waard, om eens nader onder de loep genomen te worden. Ongetwijfeld wilt u als Nederlandse ondernemer met belangen in Duitsland ook graag een antwoord op de volgende vragen:

Belastingplichtig bij zakendoen in Duitsland?

 

Beste relatie,

Op welke manier u de Duitse markt ook benadert, elke strategie kent zijn eigen fiscale voor- en nadelen. Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek bijvoorbeeld op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zo veel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland. Andere ondernemers lopen bij langdurige of regelmatig wederkerende projecten in Duitsland gevaar, als fiscale vaste inrichting te worden beschouwd.

Incasso en Algemene Voorwaarden

Beste relatie,

Door de kredietcrisis zijn Nederlandse ondernemers voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven, die zakendoen met Duitsland, behartigen intussen de basisprincipes van het credit management (“ken je klant!”), om problemen met zakenpartners te voorkomen. Desondanks valt op dat veel Nederlandse bedrijven, als een klant eenmaal is geaccepteerd, blijkbaar zonder verdere controle blijven leveren, ook al betaalt de klant niet volgens afspraak. Wat kunt u doen om uw geld te krijgen?