Bijeenkomsten 2011

Antwoord op al uw vragen

 

Geachte dame / heer,

U wilt meer weten over arbeidsrecht, agentuurrecht, merkenrecht, belastingrecht of bouwrecht in Duitsland? Met een bredere kennis over octrooirecht, incasso, aankoop van vastgoed, intellectueel eigendom of het werken met handelsagenten zou u wellicht met grotere spoed de Duitse markt op gaan?

Zakendoen in Duitsland - de bouwsector

Geachte dame / heer,

De woning- en utiliteitsbouw in Duitsland toont een uiterst positieve ontwikkeling. Voor Nederlandse ondernemers die hun grenzen willen verleggen geldt dus het motto: aan de riemen rijnopwaarts! Met het oog op een positief bedrijfsresultaat is hierbij een goede voorbereiding geen overbodige luxe. Tijdens deze `Duitsland-Borrel´ i.s.m. Uneto-VNI en de Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport Nedubex komen onderwerpen aan de orde zoals de inschrijving bij het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle), de aanmelding van Nederlandse werknemers volgens de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz, de vrijstellingsverklaring inzake de voorheffing van belasting op bouwprestaties in Duitsland, het afsluiten van contracten op basis van de VOB/B alsmede tal van juridische en fiscale kwesties rond het uitvoeren van bouwgerelateerde opdrachten in Duitsland.

Diefstal van intellectueel eigendom en productiepiraterij

Geachte dame / heer,

Diefstal van intellectueel eigendom en grootschalige productpiraterij vieren in Duitsland hoogtij. Alleen al de machinebouwsector verliest naar eigen zeggen € 5 miljard per jaar door de zwendel met imitatieproducten. Of het nu gaat om douchehoofden, installatieonderdelen, allerlei signaaltechniek of thermostaatregelaars – twee derde van het aantal bedrijven heeft te maken met criminele concurrentie. Beduveld wordt er ook in de schoenen- en modebranche, in de ICT-wereld en de bouwmaterialensector.

De weg naar de wereld loopt via Duitsland

Geachte dame / heer,

De weg naar de wereld loopt via Duitsland, stelde Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgevers-organisatie VNO-NCW, begin dit jaar in De Volkskrant. Terwijl Nederland zich steeds meer richt op landen als China, India, Rusland en Brazilië is Duitsland verreweg de grootste handelspartner van Nederland. Een duurzaam goede samenwerking is daarom van het grootste belang, aldus de heer Wientjes, die tijdens onze Duitsland-Borrel niet alleen zal ingaan op de crisis van de euro en de actuele politieke situatie in Europa, maar ook op economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland en de kansen voor Nederlandse bedrijven op de Duitse markt.

U vraagt, wij weten het antwoord

 

Geachte dame / heer,

U wilt meer weten over arbeidsrecht, agentuurrecht, merkenrecht, belastingrecht of bouwrecht in Duitsland? Met een bredere kennis over octrooirecht, incasso, aankoop van vastgoed, intellectueel eigendom of het werken met handelsagenten zou u wellicht met grotere spoed de Duitse markt op gaan?

De Duitse handelsagent - kostenpost of successtory?

 

Geachte dame / heer,

Uw Duitse handelsagent kent zijn klanten, heeft ervaring in de verkoop, ontwikkelt eigen initiatief, toont doorzettingsvermogen en is daarbij ook nog sympathiek? Kortom, hij is uw steun en toeverlaat op de Duitse markt? Prima, dat mag dan ook best iets kosten! Want een handelsagent die niets kost is een slechte handelsagent, hij maakt immers geen omzet.

Het Duitse Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)

Geachte dame / heer,

Steeds meer Nederlandse detacheringsbedrijven en uitzendbureaus richten zich op de Duitse markt. Op het moment dat zij in Duitsland actief worden krijgen zij te maken met het Duitse Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) dat o.a. een vergunningsstelsel kent. Ontbreekt deze vergunning (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) komt het tot een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen inlener en uitzendkracht en dreigen er hoge boetes voor alle betrokken partijen.

Helicopterview over de belangrijkste Duitse belastingen

Geachte geadresseerde,

De hele wereld kijkt naar het Wirtschaftswunderland Duitsland en menig Nederlandse ondernemer overweegt alhier een vestiging op te richten. Dat de markt aantrekkelijk is staat buiten kijf. Hoe staat het echter met het Duitse belastingstelsel.

Het Duitse Arbeidsrecht

Flexibeler dan u denkt

Geachte dame / heer,

Het Duitse arbeidsrecht heeft in Nederland de naam inflexibel te zijn. Niets is echter minder waar.

De wapenfeiten:

•    Proeftijd t/m zes maanden
•    Contracten voor bepaalde tijd (verlenging mogelijk)
•    Bedrijven t/m 10 medewerkers: amper ontslagbescherming
•    Geen wettelijk verplichte ontslagvergoeding
•    Geen kantonrechterformule

Verkoopstrategieën voor de Duitse markt

juridisch / fiscale valkuilen

 

Export - licenties - shop in shop

Geachte dame / heer,

Op welke manier u de Duitse markt ook benadert, elke strategie kent zijn eigen juridische en fiscale nadelen. Helaas wordt aan deze punten in de meeste onderzoeken over een marktentreestrategie geen aandacht geschonken.

Bedrijfsovername in Duitsland

juridisch/fiscale aspecten

 

Geachte dame / heer,

De Duitse markt is booming. De pers spreekt al van:

Wirtschaft so euphorisch wie seit 1991 nicht mehr, 
Im Wirtschaftswunderland, 
Vor einem goldenen Jahrzehnt,
Deutschland wächst so schnell wie China, 
Firmen rechnen mit Boomjahr 2011.