04/15 STRICK-tip: Wie elektr(on)ische producten naar Duitsland verkoopt moet deze melden en voor verwijdering zorg dragen

STRICK-tip: Wie elektr(on)ische producten naar Duitsland verkoopt moet deze melden en voor verwijdering zorg dragen from STRICK on Vimeo.

 

Als u als Nederlands bedrijf in Duitsland elektronische producten aanbiedt of verkoopt, bent u verplicht uw bedrijf en uw elektronische producten bij een bevoegde overheidsstichting te laten registeren. Verder moet u de hoeveelheden melden en die vervolgens op een later tijdstip ter verwijdering bij verzamelpunten van de gemeente afhalen. Indien u zich hier niet aan houdt kunnen de overheid en de “afvalpolitie” of ook uw mededingers u sommeren en u loopt het risico dat u boetes worden opgelegd. Ook kunnen de bevoegde instanties u verbieden uw producten in Duitsland aan te bieden of te verkopen.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: als u elektronische producten naar Duitsland levert, vergeet dan niet uw bedrijf te laten registeren, maar ook voor de verwijdering van deze producten zorg te dragen.

Alexander Crämer

03/15 STRICK-tip: Probeer betalingsafspraken met uw klant te voorkomen

STRICK-tip 03 2015 from STRICK on Vimeo.

Als een klant failliet dreigt te gaan, zal hij ten eerste zijn openstaande facturen niet meer betalen. Stel, u hebt freesmachines aan een Duitse klant geleverd, na 30 dagen de factuur nog openstaan en stemt maanden later zijn verzoek om termijnbetaling toe. Let op! Iedere vorm van achteraf overeengekomen respijt of termijnbetaling brengt ook in Duitsland de nodige risico’s met zich mee. Wie termijnbetaling achteraf accepteert, moet deze bedragen in geval van een faillissement van de klant wellicht nog jaren later aan diens curator terugbetalen. De aanspraak van de curator is gebaseerd op een vonnis van de Duitse Hoge Raad, de Bundesgerichtshof, dat uitgaat van de veronderstelling dat het leverende bedrijf door de betalingsregeling wist dat de klant wellicht spoedig niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. De leverancier had dus weet van een mogelijk op handen zijnd faillissement van zijn klant.


Per slot van rekening heeft zo’n faillissement een voortraject, er wordt niet meer op tijd betaald, u stuurt sommaties, de klant antwoordt met een verzoek om uitstel van betaling, er wordt heen en weer gecorrespondeerd over de hoogte van de termijnbetalingen. De klant vindt het bedrag te hoog, schetst de kans op een naderend faillissement. Als u hiermee te maken krijgt en de correspondentie hierover ook nog goed gedocumenteerd is, heeft de curator een goede kans van slagen de betalingen met succes op te eisen.

 

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: wees voorzichtig met het maken van betalingsafspraken. Nog beter is het niet in te gaan op het verzoek om een betalingsregeling. Lars Wemmers

12/14 Stricktip: STRICK-tip: Neem i.v.m. minimumloon het “Tariftreuegesetz” in acht, dat soms hogere uurlonen kent

07-2014 from STRICK on Vimeo.

 

Met ingang van 1 januari 2015 geldt in Duitsland een wettelijk minimumloon van € 8,50 per uur voor alle branches. Dit zal bij de meeste Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland inmiddels bekend zijn. Minder bekend is wellicht het feit dat we bij aanbestedingen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen reeds een minimumloon kennen, en wel € 8,62 per uur. Dit staat ook in het zogenoemde “Tariftreuegesetz” vermeld, en dat blijft ook zo van toepassing.

07/14 Stricktip: STRICK-tip: Personeel in Duitsland? Sluit een arbeidscontract naar Duits recht af!

07-2014 from STRICK on Vimeo.

 

Wij krijgen regelmatig door cliënten van ons kantoor de vraag voorgelegd, of men als Nederlandse BV verplicht is met buitendienstmedewerkers in Duitsland een Duits arbeidscontract af te sluiten of een contract naar Nederlands recht voor deze medewerkers voldoet. Het antwoord hierop luidt: u kunt natuurlijk een contract volgens Nederlands recht afsluiten, maar de eigenlijke vraag is, of dit voor u als ondernemer ook voordelig is. Stel u heeft een contract naar Nederlands recht met een medewerker in Duitsland en wilt op later tijdstip afscheid van hem nemen. Zoals u weet moet er dan in Nederland een ontslagvergunning worden aangevraagd en eventueel een ontbindingsprocedure worden opgestart. Maar die moet vervolgens wel overeenkomstig Europese richtlijnen in Duitsland plaatsvinden.

Volgens Duits recht zou dit een stuk makkelijker én goedkoper gaan. Want als uw bedrijf in Duitsland niet meer dan 10 medewerkers in dienst heeft, genieten deze geen ontslagbescherming. U kunt dan gewoon met een ontslagbrief opzeggen, zonder vergunning aan te hoeven vragen of een ontbindingsprocedure op te moeten starten. Er zijn overigens nog een reeks andere voordelen verbonden aan het afsluiten van een arbeidsovereenkomst naar Duits recht. Die zouden bijvoorbeeld tijdens een “Duitsland-Borrel” van ons kantoor uitvoeriger toegelicht kunnen worden.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: als u in Duitsland een medewerker wilt aannemen, zorg er dan vooral voor een arbeidsovereenkomst naar Duits recht af te sluiten. U doet er uw voordeel mee!

Torsten Viebahn

06/14 Stricktip: STRICK-tip: Bescherm uw product in Duitsland

Strick tip 06 from STRICK on Vimeo.

 

Op een beurs in Düsseldorf raakte ik onlangs in gesprek met een Nederlandse ondernemer die een belangrijk onderdeel van een machine presenteerde dat in Duitsland nog onbeschermd was. Niet verstandig! Voordat u met uw product naar Duitsland komt is het zaak uw octrooien, designrechten en Gebrauchsmuster in Duitsland te beschermen. Dit soort zaken zijn in heel Europa vrij goedkoop beschikbaar.

Als u uw producten in Duitsland niet beschermd heeft en u wordt “aangevallen” bijvoorbeeld op een beurs of d.m.v. een schriftelijke sommatie, het zogenaamde Abmahnschreiben, is het weliswaar niet wettelijk verplicht hierop te reageren. Toch is een onmiddellijke reactie aan te bevelen, een verzuim ervan kan namelijk zo worden geïnterpreteerd, dat hetgeen de eisende partij stelt daadwerkelijk klopt. Indien u de sommatie naast u neerlegt zonder erop te reageren, loopt u kans dat u met een kort geding procedure wordt geconfronteerd. Om zoiets te voorkomen kunt u bij de rechtbank een Schutzschrift deponeren. Dit leidt er toe dat een rechter nooit alleen op basis van de eisende partij een beslissing zal nemen, maar ook de aangevallene de gelegenheid biedt zijn standpunt met argumenten te onderbouwen. Met zo’n Schutzschrift voorkomt u dus een eenzijdige beslissing in een kort geding procedure.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: bescherm alles wat u aan producten mee naar Duitsland brengt. En als er dan toch eens een Abmahnung om de hoek komt, moet u gewoon heel snel reageren en bij de rechtbank een Schutzschrift deponeren.

Heinz-J. Klönne

03/14 STRICK-tip: Bij arbeidsrechtelijke vordering vervalclausule in acht nemen!

STRICK-tip: Bij arbeidsrechtelijke vordering vervalclausule in acht nemen! from STRICK on Vimeo.

 

Als men een arbeidsrechtelijke vordering tegen een werknemer of een werkgever wil doorzetten moet meestal snel actie worden ondernomen. We kunnen er namelijk niet van uitgaan dat in dit geval de normale verjaringstermijn van toepassing is. Het is in Duitsland gebruikelijk dat we heel korte termijnen in acht moeten nemen, de zogenoemde vervalclausule. In een arbeidscontract kan bijvoorbeeld staan, dat zo’n vordering vervalt, wanneer deze niet binnen drie maanden wordt opgeëist, en als er dan niet betaald wordt, binnen drie verdere maanden bij de rechtbank ingediend wordt. Zo’n vervalclausule kan ook in een cao staan. Dus even toetsen of er een cao van toepassing is en zo ja, welke.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook als volgt: als er sprake is van een arbeidsrechtelijke vordering, snel toetsen of er een vervalclausule van toepassing is om te voorkomen, dat een vordering reeds binnen een paar weken of maanden komt te vervallen.

Torsten Viebahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht

02/14 STRICK-tip: Kennis van het Duits is goud waard!

STRICK-tip 02 2014 from STRICK on Vimeo.

 

Duitsland is momenteel de motor van Europa, Nederlandse bedrijven willen dan ook graag zaken doen met Duitsland, willen mee surfen op deze golf van succes. Als er contractsonderhandelingen plaatsvinden heb je vaak een taalprobleem. Medewerkers van Nederlandse bedrijven spreken Nederlands, die van Duitse bedrijven Duits. En wat doen ze in dit geval: beide nemen hun toevlucht tot het Engels.

 

De onderhandelingen worden in het Engels doorgevoerd, de correspondentie evenzo, en ook de contracten zijn in het Engels opgesteld. Als het dan een keer mis gaat, als er vanwege verzuim of gebreken schadeclaims op tafel komen, dan worden de stukken uit de kast gehaald en drie keer gelezen. Als je dan uiteindelijk bij de rechter belandt omdat je er niet meer uitkomt, en de ambtstaal is Duits, dan moet dat hele zaakje in het Duits worden vertaald.

Het is daarom als je met Duitsers onderhandelt of Duitse contracten opstelt veel handiger, om dit allemaal in het Duits af te handelen. Sowieso biedt een goede kennis van de Duitse taal een stuk toegevoegde waarde. Want de Duitse klant heeft wellicht dezelfde offerte van een Turks of Pools bedrijf liggen, dat het weliswaar ook in het Engels doet, maar misschien beter is en goedkoper kan leveren. Als je dan als Nederlandse ondernemer je Duits beheerst en zonder bedenkingen Duitstalige contracten kunt aangaan, heb je een voordeel.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: Als je zaken doet met Duitsers, doe het in het Duits, want een goede kennis van de Duitse taal en zakelijke cultuur is goud waard!

Alexander Crämer

11/13 Stricktip: Klop voor uw financiering aan bij een Duitse bank

stricktip 11 2013 from STRICK on Vimeo.

 

Vaak voorkomend probleem voor Nederlandse ondernemers bij het ontplooien van bedrijfsactiviteiten of de aankoop van vastgoed in Duitsland is de financiering; Nederlandse huisbanken willen momenteel niet zo snel meer met hun in zee. De grote Duitse banken beschikken heden over heel veel geld, meestal van particuliere beleggers, en willen dit maar al te graag in ondernemingen investeren – ook in Nederlandse ondernemingen. En het is de moeite waard, want de rente ligt in Duitsland gemiddeld 1 % lager dan in Nederland.

 

Echter, een Duitse bank verstrekt alleen kredieten, als ze vertrouwen heeft, als ze ervan uit kan gaan dat de geleende som ook daadwerkelijk en netjes op tijd iedere maand met rente wordt terugbetaald. Om aan een Duitse financiering te komen moet u als Nederlandse ondernemer dus allereerst vertrouwen opbouwen. Uw huisbank kent u, maar voor een Duitse bank bent u nog een onbeschreven blad.  Neem voor een oriënterend gesprek dan ook een bedrijfsfoldertje mee of laat op een i-pad uw homepage zien. Neem cijfermateriaal mee, overhandig uw boekhouding, uw balansen in de Duitse taal. Ook een businessplan in het Duits kan overtuigen. Tenslotte helpt ook een verklaring van een accountant die zegt dat u goed bent voor uw geld.  

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: Ga voor een financiering van uw bedrijfsactiviteiten of voor de aankoop van vastgoed ook bij Duitse kredietverstrekkers langs. Maar zorg er wel voor dat u goed voorbereid en van de juiste stukken voorzien in een eerste gesprek met een Duitse bank gaat. 

Alexander Crämer

10/13 Stricktip: Vastgoed gekocht? Check de opstalverzekering!

Stricktip 10 2013 from STRICK on Vimeo.

 

Wat niet alom bekend schijnt te zijn is, dat bij aankoop van onroerend goed in Duitsland naast het pand ook de bestaande opstalverzekering van de verkoper op de koper overgaat. Dit gebeurt automatisch op het moment dat de koper als nieuwe eigenaar in het Duitse Grundbuch wordt ingeschreven. Vanaf dat moment is de koper ook samen met de verkoper aansprakelijk voor de lopende verzekeringspremies. De koper heeft wel het recht de bestaande verzekering van de verkoper op te zeggen. Dit moet geschieden binnen een maand nadat hij als eigenaar in het Grundbuch is ingeschreven.

 

Aan de hand van een geval uit onze praktijk wordt duidelijk waarin mogelijke risico’s schuilgaan. In genoemd geval had de koper de koopsom reeds betaald en het pand al in bezit genomen. Hij was echter nog niet als eigenaar in het Grundbuch geregistreerd. Toen brak er een brand uit, het pand werd compleet verwoest. En dit leidde tot de situatie dat de koper, die met de schade zat, geen rechten kon doen gelden tegenover de verzekering.

Dit had men kunnen voorkomen door in de notariële koopovereenkomst een desbetreffende clausule op te nemen waarin de verkoper wordt verplicht zijn rechten tegenover de verzekering aan de koper over te dragen.

De STRICK-tip van deze maand luidt dan ook: let bij de aankoop van vastgoed ook op de bestaande opstalverzekering. Laat de verkoper alle stukken hieromtrent overhandigen, zodat men als koper precies weet wat de verzekering behelst.
Cathrin van den Hurk, Fachanwältin für Versicherungsrecht

09/13 Stricktip: Duitse facturen nauwkeurig checken

stricktip 09 2013 from STRICK on Vimeo.

 

Vaak komt het voor dat u rekeningen met Duitse BTW voor uw bedrijf of voor uw Duits dochterbedrijf ontvangt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze BTW terugvragen. In Duitsland is dit op twee manieren mogelijk: bij de Belastingdienst in Duitsland of via de Nederlandse Belastingdienst bij het “Bundeszentralamt für Steuern”.

 

Alle twee Duitse instanties doen het volgende onderzoek: zij controleren, of de door u ingediende rekeningen aan alle factuurvereisten voldoen. Voldoet een factuur niet aan de wettelijke voorwaarden, wordt de door u betaalde BTW niet gerestitueerd.

Op een correcte factuur staan o.a. de volgende gegevens:
● de volledige naam en het adres van de leverancier
● het belastingnummer of het btw-identificatienummer van de leverancier
● de volledige naam en het adres van de koper
● het factuurnummer
● de factuurdatum
● het toegepaste BTW-tarief
● de netto vergoeding (de prijs exclusief BTW)

De Strick-Tip van vandaag luidt dan ook: krijgt u Duitse facturen binnen, controleer deze altijd nauwkeurig, en als zij niet correct volgens de wet zijn opgesteld, stuur ze gewoon terug naar de leverancier of de presterende partij in Duitsland met het verzoek om een correcte factuur.

Ulrich P. Meyer

07/13 Stricktip: zakendoen in Duitsland

stricktip 07 2013 from STRICK on Vimeo.

 

Naarmate de economie in Nederland slechter draait, wordt het zakendoen in Duitsland voor Nederlandse ondernemers steeds belangrijker. Let wel: Duitsland is niet Nederland, je krijgt er te maken met een andere regelgeving en een andere zakelijke cultuur. Daarom is een goede voorbereiding vóór de stap over de grens beslist geen overbodige luxe.

Vindt een partner die Duitsland kent. Dit kan een Nederlandse collega ondernemer zijn, die al over een Duits netwerk beschikt. Maar u kunt ook denken aan een Duitse partner uit een branche, die voor uw product een aanvulling biedt. Wellicht zijn de wederzijdse netwerken van toegevoegde waarde voor elkaar. Maar vooral: spreek Duits, ook met accent, dat maakt helmaal niets uit. Duitse zakenpartners vinden dat positief en aardig.

De STRICK-tip van deze maand luidt daarom als volgt: bereidt u zorgvuldig voor op de overstap naar de Duitse markt, maak gebruik van de netwerken van partners en: bezin voor je begint!

Freddy Heinzel

06/13 STRICK-tip: BTW-vooraangifte op tijd en compleet!

Stricktip 06 2013 from STRICK on Vimeo.

Ondernemers zijn in Duitsland verplicht hun omzetbelasting-vooraangifte op tijd en compleet naar de fiscus op te sturen. Als deze maandelijkse belastingaangifte niet pünktlich en volledig geschiedt, kan dit als belastingontduiking worden beschouwd met als gevolg drastische boetes.

Ook Nederlandse ondernemers kunnen er onder bepaalde voorwaarden toe worden verplicht, omzetbelasting-vooraangiftes in te dienen. Die moeten dan in de regel tot de 10. van de eerstvolgende maand elektronisch bij het Finanzamt Kleve binnenkomen.
Deze vooraangiftes dienen niet alleen op tijd, maar ook volledig te zijn. Een vertraagde aangifte van omzetbelasting om welke reden dan ook (ziekte, vergeetachtigheid, opzet) kan immers worden beschouwd als BTW-fraude, als Steuerhinterziehung auf Zeit.

Indien er te laat of binnen een verkeerde vooraangifte-periode aangifte wordt gedaan van grotere BTW-bedragen, heeft de Duitse fiscus momenteel de neiging, meteen de afdeling strafzaken in te schakelen en een procedure wegens BTW-fraude op te starten. Om dit te voorkomen is het raadzaam in ieder geval de reeds ingediende vooraangifte te corrigeren en de omzet niet domweg bij de eerstvolgende reguliere vooraangifte bijkomend op te geven.

Dit probleem kan zich bijvoorbeeld voordoen, als met de klant overeengekomen is, dat hij geen facturen ontvangt maar in plaats daarvan creditnota’s verstrekt. Als er dan bijvoorbeeld op 12 juni 2013 een creditnota van de klant over omzetten van mei 2013 binnenkomt, is de BTW-vooraangifte al op weg naar de fiscus. Deze omzet dient niet in juni (bijkomend) te worden opgegeven, maar behoort tot de mei-aangifte; de vooraangifte van de maand mei dient daarom te worden gecorrigeerd.

De STRICK-tip van deze maand luidt daarom als volgt: omzetbelasting-vooraangifte tijdig en compleet indienen, fouten door een verbeterde vooraangifte van de maand in kwestie corrigeren.

Christian Theissen

05/13 STRICK-tip: het postcontractueel concurrentiebeding

stricktip 05 2013 from STRICK on Vimeo.

Het Nederlandse arbeidsrecht kent het postcontractueel concurrentiebeding. In overeenstemming met deze regeling is het een werknemer niet toegestaan, om voor de duur van 1 of 2 jaar na beëindiging van een dienstverband voor een concurrent aan de slag te gaan.

Ook in Duitsland kennen wij dit concurrentiebeding. Hierbij moet een werkgever een aantal zaken in acht nemen, wil hij het concurrentiebeding op de juiste manier opstellen. Vereist is allereerst de schriftelijke vorm. Ten tweede geldt er een maximum tijdsbestek van 2 jaar, en ten derde moet een werknemer een compensatie krijgen, de zogenaamde “Karenzentschädigung”.

Op die manier kan zo’n concurrentiebeding voor de werkgever een duur verhaal worden. Onze Strick-tip van deze maand luidt dan ook: indien u als werkgever een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst wilt opnemen, denk er dan van te voren vooral goed over na, of zo’n concurrentiebeding überhaupt noodzakelijk is, en indien ja, neem bij het opstellen ervan de bovengenoemde punten in acht, vooral die m.b.t. de compensatieregeling.

Torsten Viebahn

04/13 STRICK-tip: voorkom arbeidsrechtelijke sores bij verkoop vastgoed

Stel u bezit in Duitsland een huis waarin woningen verhuurd zijn of een bedrijfspand, en hier heeft u een conciërge in dienst of een medewerker die administratieve werkzaamheden verricht. Als u dit pand wilt verkopen, rijst de vraag of dit een bedrijfsovergang van de medewerker ten gevolge heeft. Wel, volgens Duits recht kan bij verkoop van onroerend goed inderdaad sprake zijn van een bedrijfsovergang. Dit dient dus bij verkoop heel goed met de kopende partij te worden besproken. Anders krijg je achteraf alleen maar narigheid, bijvoorbeeld als de koper weigert, deze conciërge of administratieve medewerker in dienst te nemen. .

stricktip 04 2013 from STRICK on Vimeo.

De Strick-tip van deze maand luidt dan ook als volgt: check bij verkoop van vastgoed, om onenigheid en een lastige procedure te voorkomen, vooraf grondig of er sprake zou kunnen zijn van bedrijfsovergang van personeel.

Gisela Surmann 

02/13 STRICK-tip: Laat zien wat je hebt!

Het komt regelmatig voor dat Nederlanders aan de Zwitsers-Duitse grens worden betrapt op het bezit van een meer dan toegestaan bedrag in contanten. In de regel gaat het hier om “oud geld” dat de overstap naar Box3 heeft gemist. Hoewel boetes volgens het Duitse Zollverwaltungsgesetz kunnen oplopen tot 1 miljoen euro voor vergrijpen van deze aard, neemt het aantal Nederlanders uit de “particuliere geldtransportsector”, dat met meer dan 10.000 euro aan contant geld de grens over gaat, gestaag toe.

stricktip 02 2013 from STRICK on Vimeo.

Blijkbaar leggen Zwitserse banken aan hun cliënten uit dat je per persoon 10.000 euro boetevrij mee over de grens mag nemen. Dit is op zich correct. Echter: wil je boetevrij met twee personen 20.000 euro over de grens brengen, dan moeten de bedragen ook letterlijk en figuurlijk op twee personen verdeeld zijn.

De meestal gehanteerde salamitactiek om eerst maar een luttel bedrag aan te geven in de hoop dat de douane de in de voering van de achterzitting verstopte 100.000 euro over het hoofd ziet, werkt averechts omdat de douane een feilloos oog voor transporteurs van massagoederen heeft. Als je dus aan de grens gevraagd wordt of je contant geld bij je hebt, laat dan het totale bedrag onmiddellijk aan de douaniers zien. Dit voorkomt dat er sprake is van opzet als het bedrag onverwacht hoger is dan u denkt.

01/13 STRICK-tip: E-Bilanz ofwel elektronische balans

Bedrijven die hun winst berekenen aan de hand van een balans zijn voortaan verplicht, om hun balansgegevens als zogenaamde E-Bilanz digitaal bij de belastingdienst in te dienen. Uitzonderingen gelden alleen voor belastingplichtige bedrijven die om persoonlijke of economische redenen niet in staat zijn de gegevens te versturen.
 
De verplichting om de gegevens digitaal in te dienen geldt voor de jaarrekeningen 2013, die vanaf 2014 voor het eerst aan de fiscus moeten worden verzonden. Voor de in Duitsland gevestigde vaste inrichtingen van een buitenlandse onderneming geldt een nog langere overgangstermijn: zij moeten hun E-Bilanz voor 2015 pas in 2016 voor het eerst digitaal verzenden. Hetzelfde geldt in principe ook voor buitenlandse vennootschappen die in Duitsland inkomsten uit huur en pacht genereren.

Stricktip 01 2013 from STRICK on Vimeo.

De belastingdienst kan boetes opleggen wanneer de E-Bilanz niet wordt ingediend. De E-Bilanz moet in een gestandaardiseerd formaat (XBRL) worden verzonden. Bij de XBRL-taxonomie gaat het om een gestandaardiseerd en meer uitgebreid rekeningstelsel, waarmee de belastingdienst de minimale omvang van de in te dienen gegevens vastlegt. Vanwege de vooraf gedefinieerde taxonomie doen zich bij de gebruikelijke verwerkingswijze van gegevens aanzienlijke verschillen voor. De vooraf gedefinieerde structuur zorgt voor een duidelijkere specificatie resp. indeling vanuit fiscaal oogpunt. Wij adviseren om al in het lopende boekjaar de boekhoudkundige gegevens zo te bewerken, dat ze in overeenstemming zijn met de vereisten van de E-Bilanz om zo het opmaken van de jaarrekeningen voor de jaren 2013 resp. 2015 te kunnen garanderen. Bij alle vragen rond om het onderwerp E-Bilanz kunt u rekenen op onze ervaring en kennis. Neemt u gerust contact met ons op. Ulrich P. Meyer

11/12 STRICK-tip: STRICK-App – uw handige wegwijzer in Duitsland

Smart phones zijn een enorm groeiende markt, in Nederland, maar zeker ook in Duitsland. 85% van de verkochte mobiele telefoons zijn tegenwoordig smart phones. En deze telefoons werken met apps die je kunt downloaden uit een app store. De app die wij in samenwerking met Strick hebben ontwikkeld is een superhandige beknopte versie van de Strick-website die u kent. En die biedt niet alleen nieuws en een breed scala van specialisme op juridisch en fiscaal gebied, maar ook diverse mogelijkheden om op ieder moment en van welke plek dan ook in dringende gevallen direct contact op te nemen met uw expert.

Stricktip 11 2012 from STRICK on Vimeo.

Daarom luidt de Strick-tip van deze maand: download de app en doe er uw voordeel mee!

 

Mario Tijssen, www.fourapps.nl

10/12 STRICK-tip: Duitsers doen liever zaken met Duitsers

 

De Duitse markt is booming, daar moet wel handel inzitten voor Nederlandse bedrijven. Dus als uw product goed is, de prijs-kwaliteit-verhouding klopt en u betrouwbaar aan uw leverings- en serviceverplichtingen kunt voldoen, dan is er in Duitsland een markt voor u. De vraag is, hoe bereik je deze markt? Allereerst door als Nederlandse ondernemer alle drempels uit de weg te ruimen, die een Duitse afnemer ervan zouden kunnen weerhouden met u zaken te doen.


Het is dus raadzaam Duitse activiteiten via een Duitse vestiging te laten lopen. Wie nog twijfelt, of het bijvoorbeeld handiger is de Duitse markt middels een besloten vennootschap (GmbH) dan wel door een filiaal van een Nederlandse BV te bewerken, doet er goed aan voor de eerste optie te kiezen. Deze keuze wordt vooral door een psychologische factor bepaald. Nog steeds is het zo, dat Duitsers het liefst zaken doen met Duitse bedrijven. De achtergrond van deze stelling is dat je het een klant zo gemakkelijk mogelijk moet maken, als je succesvol zaken wilt doen. Zeker als men de keus heeft tussen twee leveranciers die qua product, prijs, kwaliteit en levertijd vergelijkbaar zijn, zal men kiezen voor een Duitse leverancier.

De reden is simpel. Een Duitse leverancier levert op basis van de alom bekende Duitse spelregels. Is de leverancier een buitenlands bedrijf, dan werpt de samenwerking onherroepelijk vraagtekens op: hoe staat het met de (grensoverschrijdende) service, wat gebeurt er bij gebreken, is wellicht buitenlands recht van toepassing en moet ik bij een geschil eventueel in het buitenland procederen. Al met al zijn dit vragen die bij uw afnemer niet eens opkomen, als u als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven optreedt. Reden genoeg dus om over een Duitse vestiging na te denken.

 

Alexander Crämer

 

Stricktip 10 2012 from STRICK on Vimeo.

09/12 STRICK-tip: Eigendomsvoorbehoud in de Nederlands-Duitse handel

 

Nadat collega Heinz-Josef Klönne in de vorige nieuwsbrief uiteengezet heeft, waarom het bij het zakendoen met Duitsland raadzaam is voor Duits recht te kiezen, behandelt de Strick-tip ditmaal het eigendomsvoorbehoud als een in Duitsland gebruikelijk zekerheidsinstrument voor een verkoper van goederen. De verkoper (met name de Nederlandse leverancier) wil regelmatig dat tot het moment van volledige betaling zijn eigendom aan de geleverde goederen blijft bestaan. De belangrijkste functie van het eigendomsvoorbehoud is, dat de verkoper ook voor het geval de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt in ieder geval het recht heeft, om teruggave van de niet betaalde handelswaar te eisen.

 

De vraag is of ook in het internationale handelsverkeer, met name bij uitvoer van Nederland naar Duitsland, het eigendomsvoorbehoud een betrouwbaar instrument is. Men moet weten, dat de beoordeling van de eis op teruggave van geleverde goederen niet op basis van het verbintenissenrecht, maar op basis van de regels van het zakenrecht wordt beoordeeld. Het lastige is dat partijen geen keuze aangaande het zakenrecht in het contract kunnen maken. Het gevolg voor roerende goederen is, dat tot aan de grens het recht van de exporteur en daarna dat van de importeur geldt. In de praktijk houdt dat in dat bij leveringen naar Duitsland het recht van eigendom naar Duits recht wordt beoordeeld. Het is dus in ieder geval verstandig in verband met het sluiten van een contract ook naar het eigendomsvoorbehoud volgens Duits recht te kijken. Over bestaande mogelijkheden willen wij u graag met advies van dienst zijn.

 

Udo Croonenbrock

Stricktip 09 2012 from STRICK on Vimeo.

08/12 STRICK-tip: Contracten volgens

U doet zaken in Duitsland? Zorg er dan vooral voor dat hierbij Duits recht van toepassing is. Al te vaak gaan ondernemers ervan uit dat bij grensoverschrijdend zakendoen gewoon Nederlands recht van toepassing is.  Wij raden u echter dringend aan voor Duits recht te kiezen. De voordelen zijn voor de hand liggend:  in geval van een geschil spaart u tijd en geld, gezien een Duitse rechter in ieder geval expertise zal inwinnen alvorens tot een beslissing te komen.
Bovendien kunt u, als Duits recht van toepassing is, sneller maatregelen nemen en een ruimer gebruik maken van uw eigendomsvoorbehoudsrecht. Hierover de volgende keer meer.


Heinz-J. Klönne

STRICK tip 08/2012 from STRICK on Vimeo.