Artikelen 2021

Toepasselijkheid wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG)

Het dienstverband in Duitsland

Toepasselijkheid wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG)

In de wet KSchG is bepaald dat een werknemer algemene ontslagbescherming geniet als het betreffende dienstverband langer dan zes maanden bestaat en de werkgever meer dan 10 werknemers in dienst heeft.

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

De Duitse arbeidstijdenwetgeving

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

In de Duitse arbeidstijdenwetgeving wordt er een verschil gemaakt tussen Bereitschaftsdienst, de bereikbaarheidsdienst enerzijds en Rufbereitschaft, de oproepdienst anderzijds. 

Komt het tussen uw werknemers ook wel eens tot problemen?

Mediation kan helpen!

Komt het tussen uw werknemers ook wel eens tot problemen?

Het gebeurt telkens weer dat werknemers elkaar niet begrijpen of niet goed met elkaar overweg kunnen. Het "knarst en kraakt " tussen de leidinggevende en een werknemer. In teamverband lopen de dingen niet soepel. 

Duitse wet op de toeleveringsketen (Lieferkettengesetz)

Betere bescherming van mens en milieu in de wereldeconomie

Duitse wet op de toeleveringsketen (Lieferkettengesetz)

In 2013 hebben wij allemaal de heftige beelden gezien van het instorten van de Indische kledingfabriek van de firma Armstrong Knitting Mills als gevolg van constructiefouten, waardoor meer dan duizend medewerkers die voor de Europese markt kleding produceerden onder het puin werden begraven.

Overtreding voorschriften ter voorkoming van ongevallen

Duitse ARBO-wetgeving

Overtreding voorschriften ter voorkoming van ongevallen

Wanneer moet de uitvoerder de door de Berufsgenossenschaft uitgekeerde bedragen na een bedrijfsongeval vergoeden?

Wijzigingsontslag met onmiddellijke ingang om werktijdverkorting in te voeren

Wijzigingsontslag met onmiddellijke ingang om werktijdverkorting in te voeren

Om werktijdverkorting te kunnen invoeren, heeft de werkgever toestemming nodig van de werknemer. Deze toestemmingsverklaring kan al in het arbeidscontract zijn opgenomen.

Is een dergelijke bepaling niet in het arbeidscontract opgenomen, dan moet de werkgever in verband met de beoogde invoering van werktijdverkorting de werknemer om toestemming vragen.

Nieuw energielabel sinds 1 maart 2021

Nieuw energielabel sinds 1 maart 2021

Elektrische huishoudelijke apparaten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk energie-efficiënter geworden. In meerdere productgroepen kunnen bijna alle apparaten reeds in de hoogste efficiëntieklassen worden gevonden. Duidelijke verschillen zijn daarom ook nauwelijks meer waar te nemen. In sommige productgroepen bestaan zelfs helemaal geen producten meer in de lagere efficiëntieklassen.

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Het probleem

Krachtens § 6a lid 1 VOB/A moet de bekwaamheid, draagkracht en betrouwbaarheid van de aanbieders worden getoetst om hun geschiktheid aan te tonen. Bij openbare aanbestedingen moeten krachtens § 6b lid 4 VOV/A reeds in de uitnodiging tot inschrijving de documenten worden aangegeven die samen met de inschrijving moeten worden overgelegd of waarvan latere levering wordt voorbehouden.  

Toeslagen voor nachtdiensten verhoogd in arrest

Praktische uitwerking van de nieuwe rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht

Toeslagen voor nachtdiensten verhoogd in arrest

Het Bundesarbeitsgericht had met haar arrest van 21 maart 2018 een nieuwe weg ingeslagen, door te verklaren dat een cao-regeling inzake nachtdiensttoeslagen in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en dus nietig is. Deze uitspraak had en heeft aanzienlijke consequenties voor de praktijk.

Wetswijziging huurovereenkomsten bedrijfsruimtes: Huurverlaging tijdens de lockdown

Gesetzesänderung Gewerberaummietverträge: Mietminderung im Lockdown

Nadat de wetgever reeds medio vorig jaar een bescherming had ingevoerd tegen opzegging tijdens de coronapandemie, is thans per einde 2020 een nieuwe wijziging van kracht geworden. Deze wijziging heeft betrekking op de vraag of bij de huur van bedrijfsruimtes - bijvoorbeeld winkelpanden - de huurprijs moet worden verlaagd als ten gevolge van door de overheid gelaste maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, het gehuurde niet of slechts in beperkte mate kan worden gebruikt.

Handwerkskammer (HWK), Handelsregister (HRB), Industrie- und Handelskammer (IHK)

Duitse instanties: wie is wie?

Handwerkskammer (HWK), Handelsregister (HRB), Industrie- und Handelskammer (IHK)

Als u in Duitsland met een bedrijf actief wordt, zijn er verschillende instanties bevoegd. Deze instanties worden door onze cliënten vaker verward of verkeerd begrepen. Daarom volgt hier een korte toelichting:

Wetswijzigingen 2021

Arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht

Wetswijzigingen 2021 Duitsland

In het jaar 2021 worden verstrekkende wijzigingen van kracht. Veel van deze wetswijzigingen berusten op de aanhoudende coronapandemie. Hieronder worden de relevante wetswijzigingen op het gebied van het arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht beschreven.

Bauhandwerkersicherheit

Wat moet de opdrachtnemer kunnen bewijzen als hij een zekerheid eist voor aanvullende werkzaamheden (Nachtrag)?

Bauhandwerkersicherheit

Het probleem:

Krachtens § 650f lid 1, eerste zin BGB heeft de ondernemer het recht om een zekerheid te verlangen "ook voor de in aanvullende opdrachten overeengekomen en nog niet betaalde vergoeding". 

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden in Duitsland

De meldings- en documentatieplicht

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden  in Duitsland

Als men in Duitsland met eigen werknemers werkzaamheden in de bouw of afbouw verricht, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, verwarming, sanitair, schilder- of installatiewerk geldt een meldings- en documentatieplicht.

Nieuws over merkrechtelijke inbreuk bij gebruik van testlabels

Nieuws over merkrechtelijk inbreuk bij gebruik van testlabels

De actuele rechtspraak over het gebruik van testlabels komt van het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (vonnis van 19-11-2020, dossiernummer 20 U 152/16). Nadat het OLG de zaak aan het Europees Hof van Justitie had voorgelegd, verbood het een fabrikant van tandpasta om het logo van ÖKO-TEST op de eigen productverpakking te gebruiken.

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

De correspondentie tussen de contractspartijen

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de correspondentie tussen de contractspartijen van essentieel belang. Bijvoorbeeld moet de opdrachtnemer wijzen op mogelijke belemmeringen of op gebrekkige contractuele stukken (de Duitse Ausführungsunterlagen) en moet de opdrachtgever de opdrachtnemer aanmanen als de termijnen van uitvoering niet worden gehaald.