Artikelen 2021

De presentatie van een urenregistratie

Wanneer bestaat er een aanspraak op vergoeding?

De presentatie van een urenregistratie

Een urenregistratie is geen zeldzaamheid meer in de bouwsector. Volgens de VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistunden Teil B: 

Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten

Is het netto of bruto afrekenbedrag doorslaggevend?

 Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten.

Algemene voorwaarden maken deel uit van bijna alle bouwcontracten. In deze algemene voorwaarden staan daarbij vaak clausules waarin een mogelijke contractuele boete wordt geformuleerd in het geval bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. 

Kan het voldoende zijn als bedenkingen mondeling worden geuit (Bedenkenhinweis)?

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

Kan het voldoende zijn als bedenkingen mondeling worden geuit (Bedenkenhinweis)?

Het Duits reglement voor aanbesteding en contracten m.b.t. bouwwerkzaamheden (VOB) bevat veel verschillende voorschriften voor de contractuele bouwsector.

Duitsland en Nederland wijzigen het belastingverdrag

Belastingen

Duitsland en Nederland wijzigen het belastingverdrag

Een belastingverdrag (het Duitse DBA) is een verdrag tussen verschillende landen met het doel zowel dubbele belastingheffing als het dubbel ontgaan van belasting te voorkomen. 

Het nieuwe verbintenissenrecht 2022

Wat is er veranderd?

Het nieuwe verbintenissenrecht 2022

Met ingang van 01-01-2022 wordt het herziene verbintenissenrecht van kracht. Hieronder treft u een kort overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen.

Countdown voor aanbiedingen: producten moeten ook daadwerkelijk leverbaar zijn

Countdown voor aanbiedingen: producten moeten ook daadwerkelijk leverbaar zijn

De onlinehandel is tijdens de coronapandemie duidelijk gegroeid. Webwinkels lokken met verschillende aanbiedingen om de aandacht van de klanten te winnen. Bekend en beproefd zijn daarbij ook acties die slechts voor een bepaalde tijd gelden.

Prozessarbeitsverhältnis - Wat is het en wanneer ontstaat het?

Prozessarbeitsverhältnis - Wat is het en wanneer ontstaat het?

Als een werkgever het dienstverband met zijn werknemer beëindigt, staat het de werknemer vrij om het ontslag bij het Arbeitsgericht aan te vechten door middel van een Kündigungsschutzklage.

Leidingwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen vallen onder het Baugewerbe

Leidingwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen vallen onder het Baugewerbe

Of een branche in Duitsland tot het Baugewerbe (bouwnijverheid) behoort, is in veel opzichten belangrijk. Bedrijven in de bouwnijverheid moeten zich bij grensoverschrijdende werkzaamheden namelijk houden aan de regels van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG). 

De belastingrente moet worden verlaagd

De belastingrente moet worden verlaagd

Het Bundesverfassungsgericht heeft dit nu bevestigd. Het rentepercentage wegens te late betaling van een belastingschuld moet worden verlaagd - en wel aanzienlijk. 

Een Brexit met gevolgen

Wat gebeurt er met een Britse Limited die haar statutaire zetel in Duitsland heeft?

Een Brexit met gevolgen

Zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk bestaat een groot aantal vennootschappen met de vorm "Limited" - een Britse vennootschapsvorm. 

Thuiswerken en arbeidsongevallen

Thuiswerken en arbeidsongevallen

Thuiswerken wordt (ook in Duitsland) steeds belangrijker in de gedigitaliseerde arbeidswereld. Er bestaat nog steeds geen wettelijk recht voor werknemers om thuis te werken, maar in het politieke debat wordt hier wel al op aangedrongen.

Koop van een Duitse onderneming

Hervorming van het Duitse vennootschapsrecht

Koop van een Duitse onderneming

Het personenvennootschapsrecht heeft betrekking op het recht van personenvennootschappen, dus de zgn. Kommanditgesellschaft KG (commanditaire vennootschap), de offene Handelsgesellschaft OHG (vennootschap onder firma), de Partnerschaftsgesellschaft PartG (maatschap voor vrije beroepen) en de Gesellschaft bürgerlichen Rechts GmbH (maatschap). 

Sluiting woonruimte voor tijdelijke arbeidskrachten

Nordrhein Westfalen

Sluiting woonruimte voor tijdelijke arbeidskrachten NRW

In grensregio’s komt het vaak voor dat Nederlandse bedrijven in Duitsland huisvesting regelen voor hun tijdelijke arbeidskrachten. 

De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

Duitse consumentenovereenkomst

De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

In de Duitse bouwsector is het gebruikelijk dat architecten ondersteunend en adviserend optreden voor de verschillende partijen en op een bepaalde manier toezicht houden op de bouw.  

A1-verklaring: HvJ EU versterkt sociale rechten van buitenlandse ter beschikking gestelde arbeidskrachten

Duitse consumentenovereenkomst

A1-verklaring

Arbeidskrachten die tijdelijk vanuit het buitenland naar Duitsland worden uitgeleend (Leiharbeitnehmer), vallen onder bepaalde voorwaarden onder het socialezekerheidsstelsel van de Bondsrepubliek Duitsland

Let op bij een Duitse GmbH (wijziging UBO-register)

Hervorming van de Duitse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (GwG) - het Duitse UBO-register (Transparenzregister) wordt een volledig zelfstandig register

Let op bij een Duitse GmbH (wijziging UBO-register)

Tot nu toe was het Duitse UBO-register opgezet als een zogenaamd Auffangregister waarin de registratie van de uiteindelijk belanghebbende in veel gevallen fictief was.

Stilzwijgen in het rechtsverkeer als aanvaarding van een overeenkomst?

Kaufmännische Bestätigungsschreiben

Stilzwijgen in het rechtsverkeer als aanvaarding van een overeenkomst?

In beginsel brengt een stilzwijgen in het rechtsverkeer geen rechtsgevolg teweeg. Het Duitse recht kent echter een uitzondering op deze regel, het zgn. „kaufmännische Bestätigungsschreiben“.

Cookies en gegevensbescherming

DSGVO Datenschutzgrundverordnung

Cookies en gegevensbescherming

Sinds 2018 zijn de nieuwe regels van de Datenschutzgrundverordnung (Duitse Algemene verordening gegevensbescherming, DSGVO) van 2016 bindend. Het gaat daarbij ook om de toepassing van cookies op websites

Gevolgen van het eerste mobiliteitspakket van de EU voor transportondernemingen

Transport & logistiek

Gevolgen van het eerste mobiliteitspakket van de EU voor transportondernemingen

Reeds op 8 juli 2020 is het EU-Mobiliteitspakket I aangenomen. Het mobiliteitspakket heeft ten aanzien van de toegang tot de markt, vestigingseisen en rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeur grote wijzigingen met zich meegebracht. 

Het geluid van het openen van een blikje kan niet als merk worden ingeschreven

Der Klang des Öffnens einer Getränkedose kann nicht als Marke geschützt werden

Het Gerecht van de Europese Unie heeft vorige week geoordeeld over de inschrijving van een zgn. klankmerk (arrest van 7 juli 2021, T-668/19). 

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) - wat valt onder Gerüstbau (steigerbouw)?

Mobiele steiger

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) - wat valt onder Gerüstbau (steigerbouw)?

Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar Duitsland willen uitzenden om er werk te verrichten, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een kamer in München voor één miljoen euro

Een kamer in München voor een miljoen euro

De prijzen voor onroerend goed exploderen, en niet alleen als gevolg van de coronapandemie. De prijzen per vierkante meter zijn hoger dan ooit en ze blijven stijgen.

GmbH in de vleesindustrie

GmbH in de vleesindustrie

In Duitsland ziet men met name bij consumenten en verkopers (supermarktketens etc.) steeds meer vraag naar vlees en vleesproducten afkomstig van dieren die duurzaam zijn gehouden. Daarbij let men bijvoorbeeld op het gebruik van supplementen in het veevoer, hoe de dieren worden gehouden, maar ook op de herkomst van de herkomst van de dieren.

Bestuurders van een Duitse GmbH, GmbH & Co.KG of vestiging in Duitsland: let op!

Vanaf nu kunt u geldboetes verwachten vanwege het niet op tijd deponeren van de jaarrekeningen 2019. Deze boetes kunnen oplopen tot € 25.000.

Bestuurders van een Duitse GmbH, GmbH & Co.KG  of vestiging in Duitsland: let op!

De jaarrekeningen 2019 van uw Duitse vestiging hadden uiterlijk 31 december 2020 bij de Bundesanzeiger gedeponeerd moeten worden. Is dit niet gebeurd, dan doet de Bundesanzeiger hiervan melding bij het Bundesamt für Justiz.

Exploderende prijzen voor grondstoffen

Kunnen leveranciers het leveringscontract aanpassen of opzeggen wegens gestegen inkoopkosten?

Exploderende prijzen voor grondstoffen

Overal op de wereldmarkt schieten de prijzen van diverse grondstoffen omhoog. Of het nu gaat om hout, metalen, olie of andere stoffen, ze worden nu verhandeld tegen prijzen die enkele maanden geleden nog als veel te hoog werden beschouwd. 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten - de beoogde nieuwe regeling

Geplande wetswijzigingen (2/2)

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn regelmatig onderwerp van politieke discussie. In hun regeerakkoord zijn de regeringspartijen het eens geworden over omvangrijke wijzigingen hierover.

Wettbewerbsregister- verordnung is nu in werking getreden

Registratie van economisch strafbare feiten

Wettbewerbsregisterverordnung is nu in werking getreden

Met het in werking treden van de Wettbewerbsregisterverordnung (WRegV) zet de Bundesregierung vaart achter de opbouw van het centrale Wettbewerbsregister. In het register worden bepaalde economische strafbare feiten geregistreerd, zoals witwassen, omkoping of belastingontduiking. 

Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen in geval van negatief eigen vermogen eindigde op 30-04-2021

Let op! Deadline verstreken

Opschorting van de verplichting om faillissement aan te vragen in geval van  negatief eigen vermogen eindigde op 30-04-2021

Om een faillissementsgolf te voorkomen, werd in 2020 de verplichting opgeschort om tijdig een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen in geval van insolventie (Zahlungsunfähigkeit) en negatief eigen vermogen (Überschuldung) als de oorzaak hiervan was gelegen in de Corona-pandemie. Deze tijdelijke regeling werd herhaaldelijk verlengd.

De macht van influencers

Over verplichte vermeldingen en aansprakelijkheidsrisico's voor bedrijven

De macht van influencers

Influencers spelen in de huidige productmarketing een belangrijke rol. Voor bedrijven is de samenwerking met influencers interessant, omdat zij geloofwaardig en authentiek op de klant overkomen. Er bestaan echter ook valkuilen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten - actuele wetgeving

Geplande wetswijzigingen (1/2)

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn regelmatig onderwerp van politieke discussie. In hun regeerakkoord zijn de regeringspartijen het eens geworden over omvangrijke wijzigingen hierover.

Onderzoek tegen werknemer wegens compliance-schendingen

Vergoeding van gemaakte advocaatkosten

Onderzoek tegen werknemer wegens compliance-schendingen

In het Duitse arbeidsrecht geldt het principe dat er geen vergoeding plaatsvindt van buitengerechtelijke gemaakte advocaatkosten. Dit uitgangspunt geldt ook in arbeidsrechtelijke procedures in eerste instantie.

Toepasselijkheid wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG)

Het dienstverband in Duitsland

Toepasselijkheid wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG)

In de wet KSchG is bepaald dat een werknemer algemene ontslagbescherming geniet als het betreffende dienstverband langer dan zes maanden bestaat en de werkgever meer dan 10 werknemers in dienst heeft.

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

De Duitse arbeidstijdenwetgeving

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

In de Duitse arbeidstijdenwetgeving wordt er een verschil gemaakt tussen Bereitschaftsdienst, de bereikbaarheidsdienst enerzijds en Rufbereitschaft, de oproepdienst anderzijds. 

Duitse wet op de toeleveringsketen (Lieferkettengesetz)

Betere bescherming van mens en milieu in de wereldeconomie

Duitse wet op de toeleveringsketen (Lieferkettengesetz)

In 2013 hebben wij allemaal de heftige beelden gezien van het instorten van de Indische kledingfabriek van de firma Armstrong Knitting Mills als gevolg van constructiefouten, waardoor meer dan duizend medewerkers die voor de Europese markt kleding produceerden onder het puin werden begraven.

Overtreding voorschriften ter voorkoming van ongevallen

Duitse ARBO-wetgeving

Overtreding voorschriften ter voorkoming van ongevallen

Wanneer moet de uitvoerder de door de Berufsgenossenschaft uitgekeerde bedragen na een bedrijfsongeval vergoeden?

Wijzigingsontslag met onmiddellijke ingang om werktijdverkorting in te voeren

Wijzigingsontslag met onmiddellijke ingang om werktijdverkorting in te voeren

Om werktijdverkorting te kunnen invoeren, heeft de werkgever toestemming nodig van de werknemer. Deze toestemmingsverklaring kan al in het arbeidscontract zijn opgenomen.

Is een dergelijke bepaling niet in het arbeidscontract opgenomen, dan moet de werkgever in verband met de beoogde invoering van werktijdverkorting de werknemer om toestemming vragen.

Nieuw energielabel sinds 1 maart 2021

Nieuw energielabel sinds 1 maart 2021

Elektrische huishoudelijke apparaten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk energie-efficiënter geworden. In meerdere productgroepen kunnen bijna alle apparaten reeds in de hoogste efficiëntieklassen worden gevonden. Duidelijke verschillen zijn daarom ook nauwelijks meer waar te nemen. In sommige productgroepen bestaan zelfs helemaal geen producten meer in de lagere efficiëntieklassen.

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Geen uitsluiting van inschrijving bij een aanbesteding vanwege niet genoemde geschiktheidseisen

Het probleem

Krachtens § 6a lid 1 VOB/A moet de bekwaamheid, draagkracht en betrouwbaarheid van de aanbieders worden getoetst om hun geschiktheid aan te tonen. Bij openbare aanbestedingen moeten krachtens § 6b lid 4 VOV/A reeds in de uitnodiging tot inschrijving de documenten worden aangegeven die samen met de inschrijving moeten worden overgelegd of waarvan latere levering wordt voorbehouden.  

Toeslagen voor nachtdiensten verhoogd in arrest

Praktische uitwerking van de nieuwe rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht

Toeslagen voor nachtdiensten verhoogd in arrest

Het Bundesarbeitsgericht had met haar arrest van 21 maart 2018 een nieuwe weg ingeslagen, door te verklaren dat een cao-regeling inzake nachtdiensttoeslagen in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en dus nietig is. Deze uitspraak had en heeft aanzienlijke consequenties voor de praktijk.

Wetswijziging huurovereenkomsten bedrijfsruimtes: Huurverlaging tijdens de lockdown

Gesetzesänderung Gewerberaummietverträge: Mietminderung im Lockdown

Nadat de wetgever reeds medio vorig jaar een bescherming had ingevoerd tegen opzegging tijdens de coronapandemie, is thans per einde 2020 een nieuwe wijziging van kracht geworden. Deze wijziging heeft betrekking op de vraag of bij de huur van bedrijfsruimtes - bijvoorbeeld winkelpanden - de huurprijs moet worden verlaagd als ten gevolge van door de overheid gelaste maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie, het gehuurde niet of slechts in beperkte mate kan worden gebruikt.

Handwerkskammer (HWK), Handelsregister (HRB), Industrie- und Handelskammer (IHK)

Duitse instanties: wie is wie?

Handwerkskammer (HWK), Handelsregister (HRB), Industrie- und Handelskammer (IHK)

Als u in Duitsland met een bedrijf actief wordt, zijn er verschillende instanties bevoegd. Deze instanties worden door onze cliënten vaker verward of verkeerd begrepen. Daarom volgt hier een korte toelichting:

Wetswijzigingen 2021

Arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht

Wetswijzigingen 2021 Duitsland

In het jaar 2021 worden verstrekkende wijzigingen van kracht. Veel van deze wetswijzigingen berusten op de aanhoudende coronapandemie. Hieronder worden de relevante wetswijzigingen op het gebied van het arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht beschreven.

Bauhandwerkersicherheit

Wat moet de opdrachtnemer kunnen bewijzen als hij een zekerheid eist voor aanvullende werkzaamheden (Nachtrag)?

Bauhandwerkersicherheit

Het probleem:

Krachtens § 650f lid 1, eerste zin BGB heeft de ondernemer het recht om een zekerheid te verlangen "ook voor de in aanvullende opdrachten overeengekomen en nog niet betaalde vergoeding". 

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden in Duitsland

De meldings- en documentatieplicht

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden  in Duitsland

Als men in Duitsland met eigen werknemers werkzaamheden in de bouw of afbouw verricht, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, verwarming, sanitair, schilder- of installatiewerk geldt een meldings- en documentatieplicht.

Nieuws over merkrechtelijke inbreuk bij gebruik van testlabels

Nieuws over merkrechtelijk inbreuk bij gebruik van testlabels

De actuele rechtspraak over het gebruik van testlabels komt van het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (vonnis van 19-11-2020, dossiernummer 20 U 152/16). Nadat het OLG de zaak aan het Europees Hof van Justitie had voorgelegd, verbood het een fabrikant van tandpasta om het logo van ÖKO-TEST op de eigen productverpakking te gebruiken.

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

De correspondentie tussen de contractspartijen

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de correspondentie tussen de contractspartijen van essentieel belang. Bijvoorbeeld moet de opdrachtnemer wijzen op mogelijke belemmeringen of op gebrekkige contractuele stukken (de Duitse Ausführungsunterlagen) en moet de opdrachtgever de opdrachtnemer aanmanen als de termijnen van uitvoering niet worden gehaald.