Artikelen 2019

Verspreiding onjuist gerucht over collega: ontslag op staande voet

Verspreiding onjuist gerucht over collega: ontslag op staande voet

Hoe een whatsappgesprek met een collega als bewijs diende

De werkneemster was recent als kaufmännische Angestellte aangenomen, maar kon na een paar dagen al haar biezen pakken. 

Wat je in Duitsland wel en niet mag zeggen over je concurrent

Wat je in Duitsland wel en niet mag zeggen over je concurrent

Ook uitlatingen die op feiten berusten zijn enkel beperkt geoorloofd

Ook uitspraken over een concurrent die gebaseerd zijn op feiten - maar die zijn bedrijf wel schade kunnen toebrengen - zijn enkel beperkt toelaatbaar. Dit werd nogmaals benadrukt door het Landgericht Hamburg in een recente uitspraak van 09-07-2019.

De Duitse bouw boomt

De Duitse bouw boomt

Zo ook de controles door de Duitse overheid

Indien u als Nederlands bouwbedrijf in Duitsland actief wilt worden, geldt de zogenaamde Melde- en Dokumentationsverpflichtung. De Duitse overheid controleert heel vaak of u hieraan voldoet.

Is het melden van datalekken altijd noodzakelijk?

Is het melden van datalekken altijd noodzakelijk?

Aantal meldingen datalekken flink gestegen in Duitsland

Volgens des 24ste Datenschutz- und Informationsfreiheits-bericht van de Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Noordrijn-Westfalen is het aantal meldingen sinds de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) in mei 2018 explosief toegenomen.

Merk in google-advertentie misleidend door derde gebruikt? Bundesgerichthof definieert merkenrechtelijke aansprakelijkheid

Merk in google-advertentie misleidend door derde gebruikt?  Bundesgerichthof definieert merkenrechtelijke aansprakelijkheid

Een Duits bedrijf genaamd Ortlieb – dat onder andere waterdichte outdoor rugzakken en tassen verkoopt - heeft met succes tegen de online-verkoopreus Amazon geprocedeerd.

Wie op Google zocht naar producten van Ortlieb kreeg advertenties te zien van Amazon, waarin het merk Ortlieb in de advertentietitel werd genoemd. 

Woning geërfd in Duitsland? Let op termijn voor vrijstelling erfbelasting!

Woning geërfd in Duitsland? Let op termijn voor vrijstelling erfbelasting!

Wie het huis van zijn ouders erft, hoeft geen erfbelasting te betalen indien hij of zij binnen zes maanden daar zelf intrekt, aldus de Bundesfinanzhof.

Om na het overlijden van een ouder nog lang bezig te zijn met de afwikkeling van een erfenis is niet fijn. Soms zorgt een nalaten ook tot praktische problemen, zoals uit de volgende casus blijkt. 

Personeel detacheren vanuit Nederland naar Duitsland anno 2020

Personeel detacheren vanuit Nederland naar Duitsland anno 2020

De implementatie van de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn is op komst

Per 1 augustus 2020 moet Duitsland, net als alle andere EU-lidstaten, de nieuwe detacheringsrichtlijn (EU) 2018/957 geïmplementeerd hebben.

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

Waar u als bestuurder van een GmbH op moet letten

Veel Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Duitsland kiezen ervoor om een Gesellschaft mit beschränkte Haftung (equivalent van de Nederlandse BV, afgekort GmbH) op te richten. 

Update verpakkingswet: boetes dreigen voor zo´n 2000 ondernemingen wegens niet-naleving

Update verpakkingswet: boetes dreigen voor zo´n 2000 ondernemingen wegens niet-naleving

Veel ondernemingen blijken nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verpakkingswet

Eerder hadden wij gewaarschuwd voor boetes: uit recent nieuws blijkt dat zo´n 2000 ondernemingen hoogstwaarschijnlijk een boete kunnen verwachten wegens niet-naleving van de verpakkingswet.

Reclame maken met beoordelingen die beïnvloed zijn is ontoelaatbaar

Reclame maken met beoordelingen die beïnvloed zijn is ontoelaatbaar

Het OLG Frankfurt heeft besloten dat reclame met beïnvloede beoordelingen ontoelaatbaar is

Een aanbieder van jacuzzi`s had op facebook een actie gehouden, waarbij hij een kansspel had aangeboden dat verkeerd voor hem afliep. 

Dwingende wettelijke regelgeving m.b.t. honorarium architecten en ingenieurs in strijd met Europees recht

Dwingende wettelijke regelgeving m.b.t. honorarium architecten en ingenieurs in strijd met Europees recht

Vergoedingsregeling HOAI is niet meer geldig

Na de uitspraak van het Hof van Justitie (Europese Unie) zullen architecten en opdrachtgevers toekomstig over de te betalen tarieven moeten onderhandelen.

Werkgevers in de zorg moeten sociale verzekeringspremies betalen voor ingeschakelde ZZP´ers

Werkgevers in de zorg moeten sociale verzekeringspremies betalen voor  ingeschakelde ZZP´ers

Schijnzelfstandigheid komt vaker voor in de praktijk dan gedacht

Na de uitspraak van het Bundessozialgericht mogen ziekenhuizen en zorginstelling artsen en zorgverleners niet meer als zzp´ers inschakelen als oplossing voor hun personeelstekorten.

Ook bij reclame voor koffiecups moet de basisprijs vermeld zijn

Ook bij reclame voor koffiecups moet de basisprijs vermeld zijn

Uitspraak: Bij handelswaar, die in voorverpakkingen naar gewicht wordt aangeboden, dient naast de eindprijs ook de prijs per gewichtseenheid (Grundpreis) te worden opgegeven

In Duitsland moest de hoogste rechterlijke instantie, de Bundesgerichtshof, zich onlangs bezighouden met de vraag, op welke wijze bij een reclameactie voor koffiecups de exacte prijsopgave vermeld hoort te zijn. 

Bedrijfsspionage tegengaan met de nieuwe bedrijfsgeheimenwet

Bedrijfsspionage tegengaan met de nieuwe bedrijfsgeheimenwet

De wil tot geheimhouding alleen doet er niet meer toe. Bedrijven moeten actief worden en de gegevens die zij geheim willen houden door ‘passende maatregelen’ veiligstellen

Dat de bescherming van bedrijfsgeheimen een actueel thema is, blijkt wel uit alle ophef die ontstond over de diefstal van gegevens van een Nederlandse chipmachinefabrikant door ex-werknemers. 

Oorspronkelijk arbitragebeding geldt ook voor latere contractwijzigingen

Oorspronkelijk arbitragebeding geldt ook voor latere contractwijzigingen

Uitspraak Bundesgerichtshof illustreert hoe zorgvuldig partijen moeten zijn bij het opstellen van aanvullende overeenkomsten bij contracten die een arbitrageclausule bevatten

In de bouwsector is het belangrijk dat men duidelijke afspraken met elkaar maakt en voorkomt dat partijen bij onenigheid jarenlang procederen.

Na 1 jaar “Duitse AVG”: veel werk en voor een half miljoen euro boetes

Na 1 jaar “Duitse AVG”: veel werk en voor een half miljoen euro boetes

De bevoegde instanties van de Duitse deelstaten hebben in tenminste 75 gevallen boetes opgelegd, in totaal voor een bedrag van 449.000 euro

Overtredingen van de nieuwe wet op gegevensbescherming kunnen bedrijven in Duitsland duur komen te staan. 

Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Het opslaan van positie-, bewegings- en tijdsgegevens van bedrijfsauto’s en de evaluatie van deze gegevens houdt ook de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in

Het gebruik van een GPS-volgsysteem in bedrijfsvoertuigen is sinds jaren ook in Duitsland de gewoonste zaak van de wereld.

Wie betaalt de rit naar een sollicitatiegesprek?

Wie betaalt de rit naar een sollicitatiegesprek?

Als een kandidaat voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd en hiervoor een lange reis moet maken, komt de potentiële werkgever voor de reiskosten op, met 1 uitzondering

Van Freiburg naar Rostock en terug – wie in Duitsland voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd, is voor de rit ernaar toe al snel een behoorlijk bedrag kwijt, zij het voor brandstof of voor een treinkaartje.

De digitalisering doet zijn intrede in het Duitse merkenrecht

De digitalisering doet zijn intrede in het Duitse merkenrecht

Voortaan kunnen ook multimediale merken, hologrammen of geluiden als klankmerk in elektronische vorm bij het “Deutsche Patent- und Markenamt” worden geregistreerd

Op 14 januari jl. is in Duitsland de moderniseringswet Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in werking getreden.

Prijzen zijn bruto prijzen, hetzij in een schikking anders is bepaald

Prijzen zijn bruto prijzen, hetzij in een schikking anders is bepaald

De opdrachtnemer van een bouwproject mag in geval van een “vrije” opzegging van het contract de overeengekomen vergoeding opeisen, ook voor niet meer geleverde prestaties

De opdrachtgever van een bouwproject kan het contract met zijn opdrachtnemer te allen tijde zonder opgave van redenen “vrij” opzeggen.

“Duitse AVG” (DSGVO): over toestemming verlenen en intrekken

“Duitse AVG” (DSGVO): over toestemming verlenen en intrekken

Een verwerkingsverantwoordelijke moet altijd in staat zijn aan te tonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgerelateerde gegevens

Toestemming is een manier om te toetsen of iemand ermee akkoord gaat dat zijn persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld en gebruikt. In tegenstelling tot de andere in de DSGVO genoemde omstandigheden hoef ik geen contracten te beoordelen of interpreteren of belangen van de verantwoordelijke en de betrokkene af te wegen.

Zonder inschrijving in de Handwerksrolle staat een contract op de helling

Zonder inschrijving in de Handwerksrolle staat een contract op de helling

Een ontbrekende inschrijving in het Duitse ambachtenregister kan in sommige gevallen tot nietigverklaring van het contract leiden, maar verplicht niet tot restitutie van aanbetalingen

Een ontbrekende inschrijving van de opdrachtnemer in het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) leidt alleen dan tot onverbindendheid van de overeenkomst, als de opdrachtnemer opzettelijk in overtreding handelt, zijn opdrachtgever hiervan kennis heeft en deze overtreding bewust in zijn eigen voordeel gebruikt. 

Afwijzing door “jong dynamisch team” is geval van leeftijdsdiscriminatie

Afwijzing door “jong dynamisch team” is geval van leeftijdsdiscriminatie

Als in Duitsland iemand zich vanwege herkomst, leeftijd, religie, sekse of een beperking gediscrimineerd voelt, kan hij of zij eventueel recht op schadevergoeding doen gelden

Stel een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en accentueert in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan.

Plannen van de minister: Bij vastgoedtransactie moet een verkoper de makelaar betalen

Plannen van de minister: Bij vastgoedtransactie moet een verkoper de makelaar betalen

Door de bestaande wettelijke regeling te veranderen worden kopers een stuk ontlast, gezien een deel van de bijkomende kosten bij de aankoop van vastgoed komt te vervallen

Als in Duitsland huizen en flats van eigenaar verwisselen, moeten de kopers ervan heden ten dage in veel gevallen riante bedragen aan makelaarskosten ophoesten.

Werkgevers moeten personeel wijzen op niet opgenomen vakantiedagen

Werkgevers moeten personeel wijzen op niet opgenomen vakantiedagen

Bundesarbeitsgericht: Werkgevers dienen hun medewerkers “op tijd en duidelijk” te attenderen op het feit dat zij nog verlofdagen tegoed hebben en moeten aanvragen

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen.

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos

Winterse weersomstandigheden werpen steeds de vraag op of er sprake is van overmacht, als een werknemer door de gevolgen van hevige sneeuwval zijn werk niet op tijd bereikt

Code rood in Duitse en Oostenrijkse skigebieden, verschuivende sneeuwladingen op de daken van huizen, aanhoudend lawinegevaar en vooraleerst geen enkele kans, met auto of trein de weg terug naar huis te aanvaarden.

Vakantiedagen van een overleden werknemer zijn “deel van de erfmassa”

Vakantiedagen van een overleden werknemer zijn “deel van de erfmassa”

Bundesarbeitsgericht: aanspraak op uitbetaling van niet genomen vakantiedagen blijft in Duitsland bestaan ook na het overlijden van een werknemer

De aanspraak op betaalde vakantiedagen wordt met het overlijden van de werknemer “als bestanddeel van het vermogen deel van de erfmassa”, deze dagen moeten worden uitbetaald aan de wettelijke erfgenaam. 

Een prestatie kan ondanks naleving van de DIN-normen gebrekkig zijn

Een prestatie kan ondanks naleving van de DIN-normen gebrekkig zijn

Uitspraak van het Oberlandesgericht: de ten tijde van oplevering geldige DIN-normen geven enkel de contractueel verschuldigde minimumnorm weer

Een bouwprestatie kan ook dan als gebrekkig worden beschouwd, als de opdrachtnemer zich aan de richtlijnen van de desbetreffenden DIN-normen heeft gehouden, aldus een uitspraak door het Oberlandesgericht Brandenburg.

Einde oefening voor Amazon’s “Dash Button”

Einde oefening voor Amazon’s “Dash Button”

De bestelpraktijk via de online bestelknop is volgens het Oberlandesgericht München niet wetsconform, de besteloperatie is voor de klant ondoorzichtig

Met één simpele druk op de knop wasmiddellen, koffie en andere huishoudelijke producten bestellen was sinds 2016 voor veel Duitse Amazon-prime-klanten een comfortabele manier van boodschappen doen vanuit de eigen keuken.

Tekort aan arbeidskrachten speelt veel bedrijven parten

Tekort aan arbeidskrachten speelt veel bedrijven parten

In Duitse bedrijven stijgt het aantal vacatures met de maand. Belangrijkste oorzaak voor de gestegen vraag naar personeel is de niet aflatende positieve conjunctuur in Duitsland

Bedrijven in Duitsland zitten te springen om vaklui. Ondanks de vaak gespannen situatie op de wereldwijde markten blijft de Duitse economie alsmaar groeien. 

Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Een bouwbedrijf vergeet een speciale wens van de opdrachtgever uit te voeren en biedt i.p.v. hernieuwde nakoming van het contract korting op de eindafrekening aan. Vergeefs

Een door je opdrachtgever uitdrukkelijk geuite wens gewoonweg vergeten uit te voeren is geen excuus, om het ontstane gebrek niet te verhelpen.

Zijn deurbelnaambordjes een schending van de “Duitse AVG”?

Zijn deurbelnaambordjes een schending van de “Duitse AVG”?

In Oostenrijk heeft onlangs een huurder een klacht ingediend tegen een vastgoedbedrijf wegens inbreuk op de nieuwe nationale wet ter bescherming van persoonsgegevens

Mag een verhuurder van appartementen de namen van zijn huurders op de naamboordjes naast de deurbel plaatsen? 

Strenge reglementering van de reclame voor geneesmiddelen

Strenge reglementering van de reclame voor geneesmiddelen

Het “Heilmittelwerbegesetz” verbiedt o.a. een geneesmiddel of medisch hulmiddel een therapeutische werking toe te dichten die het in werkelijkheid helemaal niet heeft

Ingevolge Duits en Europees mededingingsrecht is misleidende reclame in het algemeen verboden. 

Ondernemen in Duitsland met financiële ruggesteun

Ondernemen in Duitsland met financiële ruggesteun

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig?