Vordering verjaard, aanmaning van generlei waarde

Verjaring begint in Duitsland te lopen aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan ‒ voor een tijdsbestek van 3 jaar. Een aanmaning sturen is niet voldoende

Vordering verjaard, aanmaning van generlei waarde

Als u als ondernemer een vordering heeft kunt u deze na een bepaalde tijd niet meer opeisen. Een vordering is in Nederland meestal na vijf jaar verjaard, in Duitsland na drie jaar. In Nederland sturen de meeste bedrijven hun klanten een schriftelijke aanmaning en maken hierin duidelijk dat ze zich de rechten op de vordering voorbehouden; door deze schriftelijke aanmaning is de verjaring gestuit, en dit betekent dat de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring van nul af opnieuw begint te lopen. Met nog eens vijf jaar.

Dit is in Duitsland anders. Allereerst begint de verjaring niet op het tijdstip, waarop de vordering is ontstaan. Indien niet anders bepaald, begint de reguliere verjaringstermijn aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, en van de identiteit van de schuldenaar. Verder loopt de verjaringstermijn vanaf dit moment voor een tijdsbestek van drie jaar. Bovendien is in Duitsland een verjaring niet zomaar door een schriftelijke aanmaning te stuiten. Als schuldeiser dient u met de schuldenaar in onderhandeling te treden.

Doet u dit niet, zijn uw kansen verbeurd. Stel u krijgt geen antwoord van de schuldenaar of uw aanmaning wordt gewoonweg genegeerd. Dan is in Duitsland de verjaring niet gestuit. En als u dan drie maanden later naar de rechter stapt, kan de schuldenaar botweg beweren: sorry, maar ik beroep mij op verjaring. En dan ziet u niets van uw vordering. Dus, als u vorderingen heeft, waar Duits recht op van toepassing is en de verjaringstermijn nadert, zoek dan professionele hulp en overleg met een advocaat over de juiste maatregelen, om uw vordering alsnog te realiseren.

Heeft u vragen over verjaringstermijnen in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock of Lars Wemmers.

 

  • gepubliceerd : Mittwoch, 08 November 2017